Хуваарь, үр дүн

Scores.mn системд бүртгэлтэй бүх тэмцээний хуваарь, үр дүнгийн нэгдсэн мэдээлэл.

Хуваарь, үр дүн

DateEventTime/ResultsCompetitionSeasonVenue
2022-11-10 15:00:002022-11-10 ДМЮ — ИЛЧ0 - 6НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-08 17:00:002022-11-08 ИЛЧ — ЭРЧИМ - 18 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-08 11:00:002022-11-08 ХАД — ДМЮ2 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-06 14:00:002022-11-06 ЭРЧИМ – 1 — СЭЛЭНГЭ0 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-06 11:00:002022-11-06 БАВАРИАНС — ИЛЧ1 - 5НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-05 17:00:002022-11-05 ХОВД ВЭСТЭРН — ХӨХ ЧОНОНУУД1 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-05 14:00:002022-11-05 АЛЛИАНС — ДМЮ4 - 4НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-05 11:00:002022-11-05 МАЗААЛАЙ — ХАД3 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-04 15:00:002022-11-04 ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР0 - 10ДЭЭД ЛИГ2023
2022-11-03 19:00:002022-11-03 ХАД — БАВАРИАНС2 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-02 18:00:002022-11-02 ХӨХ ЧОНОНУУД — СЭЛЭНГЭ4 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-01 18:00:002022-11-01 ХОВД ВЭСТЭРН — АЛЛИАНС3 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-31 18:00:002022-10-31 ЭРЧИМ – 1 — ХАД9 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-30 19:00:002022-10-30 ХОРОМХОН — СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-30 13:00:002022-10-30 ХОВД — БУГАНУУД0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-29 19:00:002022-10-29 ЛИОНС — ФАЛКОНС1 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-29 16:00:002022-10-29 ЭРЧИМ — ДЭРЭН2 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-29 13:00:002022-10-29 ДМЮ — МАЗААЛАЙ1 - 6НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-29 10:00:002022-10-29 СЭЛЭНГЭ — ИЛЧ1 - 14НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-28 19:00:002022-10-28 АЛЛИАНС — ХӨХ ЧОНОНУУД3 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-28 14:00:102022-10-28 ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУД4 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-28 11:00:022022-10-28 ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУД3 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-27 16:00:512022-10-27 ХАД - ДЭРЭН4 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-25 19:00:002022-10-25 БАВАРИАНС — ДМЮ8 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-24 19:00:002022-10-24 МАЗААЛАЙ — ХОВД ВЭСТЭРН2 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-23 19:00:002022-10-23 УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН4 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 16:00:002022-10-23 БУГАНУУД — СИТИ8 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 13:00:002022-10-23 ХОВД — ЛИОНС6 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 10:00:332022-10-23 СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮД7 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-22 19:00:002022-10-22 ДЭРЭН — ХАНГАРЬД10 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-22 16:00:002022-10-22 ФАЛКОНС — ЭРЧИМ1 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-22 13:00:382022-10-22 БУГАНУУД - ХАРААЦАЙ1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-22 10:00:372022-10-22 ТУЛНУУД - ХАД0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-21 19:00:002022-10-21 ХӨХ ЧОНОНУУД — ИЛЧ1 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-20 19:00:002022-10-20 ХАД — СЭЛЭНГЭ3 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-20 16:00:132022-10-20 ДЭРЭН - ХАРААЦАЙ0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-19 19:00:002022-10-19 ДМЮ — ЭРЧИМ - 13 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-18 19:00:002022-10-18 ХОВД ВЭСТЭРН — БАВАРИАНС0 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-18 16:00:232022-10-18 ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮД0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-17 19:00:002022-10-17 АЛЛИАНС — МАЗААЛАЙ0 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-17 16:00:512022-10-17 БУГАНУУД - СТОРМ1 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-16 19:00:002022-10-16 ЛИОНС — БУГАНУУД2 - 10ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 16:00:002022-10-16 СИТИ — УЛААНБААТАР0 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 13:00:002022-10-16 ХОРОМХОН — ДЭРЭН1 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 10:00:462022-10-16 ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙ0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-15 19:00:002022-10-15 ХАНГАРЬД — ФАЛКОНС1 - 7ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-15 16:00:002022-10-15 ЭРЧИМ — ХОВД0 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-15 10:00:542022-10-15 СТОРМ - ХАД0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-14 19:00:002022-10-14 СЭЛЭНГЭ — ДМЮ1 - 7НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-14 16:00:002022-10-14 ИЛЧ — ХАД6 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-13 19:00:002022-10-13 БУГАНУУД — УЛААНБААТАР1 - 2154440'ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-13 16:00:002022-10-13 ДЭРЭН — СИТИ4 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-12 19:00:002022-10-12 ФАЛКОНС — ХОРОМХОН4 - 1155886'ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-12 16:00:002022-10-12 ХОВД — ХАНГАРЬД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-11 19:00:002022-10-11 ЛИОНС — ЭРЧИМ1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-11 16:00:002022-10-11 БУГАНУУД - ДЭРЭН10 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-11 13:00:002022-10-11 МАЗААЛАЙ — ХӨХ ЧОНОНУУД2 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-10 19:00:002022-10-10 БАВАРИАНС — АЛЛИАНС0 - 0Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-10 16:00:002022-10-10 ЭРЧИМ – 1 — ХОВД ВЭСТЭРН2 - 2Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-09 19:00:002022-10-09 СИТИ — ФАЛКОНС1 - 6Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-09 16:00:002022-10-09 УЛААНБААТАР — ДЭРЭН2 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-09 13:00:002022-10-09 ХАД - ЗӨГИЙНҮҮД1 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-09 10:00:442022-10-09 ДЭРЭН - СТОРМ0 - 12ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-08 19:00:002022-10-08 ЭРЧИМ — БУГАНУУД3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 16:00:002022-10-08 ХАНГАРЬД — ЛИОНС1 - 9ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 13:00:002022-10-08 ХОРОМХОН — ХОВД1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 10:00:002022-10-08 ТУЛНУУД - БУГАНУУД1 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-04 19:00:002022-10-04 ХАРААЦАЙ - ХАД3 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-04 16:00:002022-10-04 ХӨХ ЧОНОНУУД — ХАД1 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-04 16:00:002022-10-04 СТОРМ - ТУЛНУУД2 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-03 19:00:002022-10-03 МАЗААЛАЙ — БАВАРИАНС0 - 4Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-03 16:00:002022-10-03 ЗӨГИЙНҮҮД - ДЭРЭН3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-02 19:00:002022-10-02 ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР1 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 16:00:002022-10-02 БУГАНУУД — ДЭРЭН1 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 13:00:002022-10-02 ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД7 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 10:00:002022-10-02 ХАРААЦАЙ - СТОРМ0 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-01 19:00:002022-10-01 ЛИОНС — ХОРОМХОН1 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-01 16:00:002022-10-01 ХОВД — СИТИ1 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-01 13:00:002022-10-01 ХАД - БУГАНУУД0 - 6ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-01 10:00:002022-10-01 ДЭРЭН - ТУЛНУУД1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-30 19:00:002022-09-30 АЛЛИАНС — ЭРЧИМ - 11 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-29 19:00:002022-09-29 ХОВД ВЭСТЭРН — СЭЛЭНГЭ2 - 0Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-26 19:00:002022-09-26 БУГАНУУД — ЗӨГИЙНҮҮД2 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-26 16:00:002022-09-26 ТУЛНУУД — ХАРААЦАЙ0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-26 13:00:002022-09-26 ДЭРЭН — ХАД0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-25 15:00:562022-09-25 МОНГОЛ - ТАЙВАНЬ U231 - 1Full Time
2022-09-25 10:00:002022-09-25 ЗӨГИЙНҮҮД — СТОРМ1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-24 19:30:002022-09-24 ХАРААЦАЙ — БУГАНУУД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-23 19:30:002022-09-23 БАВАРИАНС — ХӨХ ЧОНОНУУД1 - 0Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-22 19:30:002022-09-22 ЭРЧИМ Б — МАЗААЛАЙ0 - 1Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-22 15:00:312022-09-22 МОНГОЛ - ТАЙВАНЬ1 - 0Full Time
2022-09-21 19:30:002022-09-21 СЭЛЭНГЭ — АЛЛИАНС0 - 3Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-20 19:00:002022-09-20 ИЛЧ — ХОВД ВЭСТЭРН6 - 1Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-18 17:00:002022-09-18 ШРИ ЛАНКА — МОНГОЛ0 - 6AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-18 12:30:002022-09-18 БНСУ — МАЛАЙЗ6 - 2AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-16 17:00:002022-09-16 ШРИ ЛАНКА — МАЛАЙЗ0 - 3AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-16 12:30:002022-09-16 МОНГОЛ — БНСУ0 - 7AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-14 17:00:002022-09-14 МАЛАЙЗ — МОНГОЛ1 - 1AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-14 12:30:002022-09-14 БНСУ — ШРИ ЛАНКА6 - 0AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-08 19:00:002022-09-08 ХАД — ТУЛНУУД2 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-06 19:00:002022-09-06 ХАРААЦАЙ — ДЭРЭН6 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-05 19:00:002022-09-05 ЗӨГИЙНҮҮД — ТУЛНУУД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-05 14:00:002022-09-05 СТОРМ — БУГАНУУД3 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-04 19:00:002022-09-04 ДЭРЭН —ФАЛКОНС3 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-04 16:00:002022-09-04 ХАНГАРЬД — БУГАНУУД1 - 5Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-04 13:00:002022-09-04 ХОРОМХОН — ЭРЧИМ1 - 6Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-03 19:00:002022-09-03 СИТИ — ЛИОНС4 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-03 16:00:002022-09-03 УЛААНБААТАР — ХОВД1 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-02 19:00:002022-09-02 ХӨХ ЧОНОНУУД — ДМЮ1 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-02 10:00:002022-09-02 ХАРААЦАЙ — ЗӨГИЙНҮҮД4 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-01 19:00:002022-09-01 ХОВД ВЭСТЭРН — ХАД2 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-31 19:30:002022-08-31 АЛЛИАНС — ИЛЧ0 - 5Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-31 10:00:002022-08-31 ХАД — СТОРМ1 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-30 19:00:002022-08-30 МАЗААЛАЙ — СЭЛЭНГЭ1 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-30 10:00:002022-08-30 ДЭРЭН — БУГАНУУД0 - 8Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-29 19:00:002022-08-29 БАВАРИАНС — ЭРЧИМ Б4 - 0Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-28 19:00:002022-08-28 БУГАНУУД — ФАЛКОНС0 - 5Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 16:00:002022-08-28 ХОВД — ДЭРЭН0 - 6Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 13:00:002022-08-28 ЛИОНС — УЛААНБААТАР0 - 12Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 10:00:002022-08-28 ЗӨГИЙНҮҮД — ХАД0 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-27 19:00:002022-08-27 ЭРЧИМ — СИТИ4 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-27 16:00:002022-08-27 ХАНГАРЬД — ХОРОМХОН3 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-27 13:00:002022-08-27 СТОРМ — ДЭРЭН14 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-27 10:00:002022-08-27 БУГАНУУД — ТУЛНУУД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-26 19:00:002022-08-26 ХОВД ВЭСТЭРН — ДМЮ3 - 0Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-26 16:00:002022-08-26 ИЛЧ — МАЗААЛАЙ4 - 2Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-25 19:00:002022-08-25 ХОВД — ФАЛКОНС0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-25 13:00:542022-08-25 ХАД - АЛЛИАНС0 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-25 10:00:002022-08-25 ХАД — ХАРААЦАЙ0 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-24 19:00:002022-08-24 ДЭРЭН — ЛИОНС7 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-24 16:00:002022-08-24 УЛААНБААТАР — ЭРЧИМ4 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-24 13:00:002022-08-24 СИТИ — ХАНГАРЬД8 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-23 19:00:002022-08-23 ХОРОМХОН — БУГАНУУД0 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-22 19:00:002022-08-22 СЭЛЭНГЭ — БАВАРИАНС0 - 3Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-22 13:00:002022-08-22 ЭРЧИМ Б — ХӨХ ЧОНОНУУД1 - 3Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-21 18:00:102022-08-21 ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР1 - 1Full TimeСУПЕР ЦОМ2023
2022-08-21 14:30:002022-08-21 ДЭРЭН — ЗӨГИЙНҮҮД3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-21 11:30:002022-08-21 ТУЛНУУД — СТОРМ1 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-13 16:00:002022-08-13 СТОРМ — ХАРААЦАЙ1 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-13 13:00:002022-08-13 БУГАНУУД — ХАД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-13 10:00:002022-08-13 ТУЛНУУД — ДЭРЭН5 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-06 16:00:562022-08-06 ДАРХАН - СОНГИНОХАЙРХАН2 - 1Full TimeҮНДЭСНИЙ ЦОМ2022
2022-08-06 13:30:002022-08-06 БАЯН-ӨЛГИЙ — ТӨВ2 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-08-06 11:00:312022-08-06 СЭЛЭНГЭ - ӨМНӨГОВЬ0 - 3Full Time21 ААШТ2022
2022-08-04 18:30:002022-08-04 УВС — ДАРХАН1 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-08-04 16:00:002022-08-04 ОРХОН - ДОРНОД4 - 0Full Time21 ААШТ2022
2022-08-04 13:30:002022-08-04 ТӨВ — ӨМНӨГОВЬ2 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-08-04 11:00:002022-08-04 БАЯН-ӨЛГИЙ — СЭЛЭНГЭ4 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-08-02 18:30:002022-08-02 ДАРХАН — ОРХОН2 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-08-02 16:00:002022-08-02 ДОРНОД — УВС0 - 194'21 ААШТ2022
2022-08-02 13:00:002022-08-02 БАЯН-ӨЛГИЙ — АРХАНГАЙ9 - 0Full Time21 ААШТ2022
2022-08-02 11:00:002022-08-02 ХӨВСГӨЛ — ЗАВХАН11 - 3Full Time21 ААШТ2022
2022-08-01 18:30:002022-08-01 ДОРНОГОВЬ — УВС0 - 0Full Time21 ААШТ2022
2022-08-01 16:00:002022-08-01 ХОВД — ДАРХАН1 - 4Full Time21 ААШТ2022
2022-08-01 13:30:002022-08-01 ДОРНОД — СҮХБААТАР8 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-08-01 11:00:002022-08-01 ОРХОН — ГОВЬСҮМБЭР4 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-31 17:00:002022-07-31 ХЭНТИЙ — СЭЛЭНГЭ0 - 7Full Time21 ААШТ2022
2022-07-31 15:00:002022-07-31 ГОВЬ-АЛТАЙ — ТӨВ1 - 5Full Time21 ААШТ2022
2022-07-31 13:00:002022-07-31 ХӨВСГӨЛ — ӨМНӨГОВЬ3 - 3Full Time21 ААШТ2022
2022-07-31 11:00:002022-07-31 ЗАВХАН — АРХАНГАЙ3 - 7Full Time21 ААШТ2022
2022-07-30 18:30:002022-07-30 УВС — ХОВД6 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-30 17:30:042022-07-30 ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУД2 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-30 16:00:002022-07-30 ДОРНОГОВЬ — ДАРХАН0 - 5Full Time21 ААШТ2022
2022-07-30 14:30:042022-07-30 ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУД3 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-30 13:30:002022-07-30 СҮХБААТАР — ОРХОН0 - 5Full Time21 ААШТ2022
2022-07-30 11:30:042022-07-30 ХАД - ДЭРЭН3 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-30 11:00:002022-07-30 ДОРНОД — ГОВЬСҮМБЭР2 - 0Full Time21 ААШТ2022
2022-07-29 13:00:002022-07-29 ӨМНӨГОВЬ — БАЯН-ӨЛГИЙ0 - 0Full Time21 ААШТ2022
2022-07-29 11:00:002022-07-29 АРХАНГАЙ — ХӨВСГӨЛ3 - 8Full Time21 ААШТ2022
2022-07-28 17:00:002022-07-28 СЭЛЭНГЭ — ГОВЬ-АЛТАЙ0 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-28 15:00:002022-07-28 ХЭНТИЙ — ТӨВ1 - 18Full Time21 ААШТ2022
2022-07-28 13:00:002022-07-28 БАЯН-ӨЛГИЙ — ХӨВСГӨЛ3 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-07-28 11:00:002022-07-28 ӨМНӨГОВЬ — ЗАВХАН15 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-07-27 18:30:002022-07-27 ДАРХАН-УУЛ — УВС5 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-27 16:00:002022-07-27 ХОВД — ДОРНОГОВЬ3 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-07-27 13:30:002022-07-27 ГОВЬСҮМБЭР — СҮХБААТАР8 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-27 11:00:002022-07-27 ОРХОН — ДОРНОД2 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-07-26 18:00:002022-07-26 ЗАВХАН — БАЯН-ӨЛГИЙ0 - 9Full Time21 ААШТ2022
2022-07-26 16:00:002022-07-26 СЭЛЭНГЭ — ТӨВ2 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-26 14:00:002022-07-26 ГОВЬ-АЛТАЙ — ХЭНТИЙ8 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-26 12:00:002022-07-26 АРХАНГАЙ — ӨМНӨГОВЬ0 - 9Full Time21 ААШТ2022
2022-07-24 17:30:042022-07-24 СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮД5 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-24 14:30:042022-07-24 БУГАНУУД - ХАРААЦАЙ0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-24 11:30:042022-07-24 ТУЛНУУД - ХАД1 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-10 19:00:122022-07-10 ХОВД - ЧОНОНУУД3 - 0ХАСАГДАХ ШАТ2022
2022-07-10 13:00:442022-07-10 ДЭРЭН - ХАРААЦАЙ0 - 6ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-09 19:00:442022-07-09 БУГАНУУД - СТОРМ0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-09 16:00:442022-07-09 ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮД1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-08 19:00:122022-07-08 ЧОНОНУУД - ХОВД2 - 1ХАСАГДАХ ШАТ2022
2022-07-06 10:00:442022-07-06 ДЭРЭН - СТОРМ0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-04 10:00:442022-07-04 ТУЛНУУД - БУГАНУУД0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-03 15:30:312022-07-03 СИТИ - УЛААНБААТАР3 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-07-03 15:30:202022-07-03 БУГАНУУД - ЭРЧИМ0 - 5ДЭЭД ЛИГ2022
2022-07-03 12:30:322022-07-03 ЛИОНС - ДЭРЭН2 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-07-03 12:30:122022-07-03 ХОВД - АТЛЕТИК4 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-07-03 10:00:442022-07-03 ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙ0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-02 19:00:432022-07-02 ХАНГАРЬД - ФАЛКОНС1 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-07-01 19:00:442022-07-01 СТОРМ - ХАД0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-01 16:00:442022-07-01 БУГАНУУД - ДЭРЭН7 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-06-30 19:00:502022-06-30 АТЛЕТИК - ЛИОНС0 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-30 16:00:512022-06-30 ХОВД - БУГАНУУД0 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-30 13:00:372022-06-30 УЛААНБААТАР - ЭРЧИМ1 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-29 19:00:312022-06-29 ДЭРЭН - ХАНГАРЬД4 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-29 16:00:552022-06-29 ФАЛКОНС - СИТИ0 - 5ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-26 19:00:582022-06-26 БУГАНУУД - УЛААНБААТАР1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-26 16:00:442022-06-26 ЛИОНС - ХОВД2 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-26 13:00:432022-06-26 ХАНГАРЬД - АТЛЕТИК2 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-26 10:00:442022-06-26 ХАД - ЗӨГИЙНҮҮД1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-06-25 16:00:352022-06-25 СИТИ - ДЭРЭН3 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-25 13:00:312022-06-25 ЭРЧИМ - ФАЛКОНС3 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-23 19:00:172022-06-23 ЛИОНС - БУГАНУУД1 - 9ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-23 16:00:202022-06-23 ХОВД - ХАНГАРЬД1 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-23 13:00:052022-06-23 АТЛЕТИК - СИТИ0 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-22 19:00:002022-06-22 ДЭРЭН - ЭРЧИМ1 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-22 16:00:392022-06-22 ФАЛКОНС - УЛААНБААТАР0 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-20 19:00:122022-06-20 СИТИ - ХОВД1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-20 16:00:002022-06-20 ХАНГАРЬД - ЛИОНС1 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-19 19:00:032022-06-19 БУГАНУУД - ФАЛКОНС3 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-19 16:00:422022-06-19 УЛААНБААТАР - ДЭРЭН2 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-19 13:00:192022-06-19 ЭРЧИМ - АТЛЕТИК2 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-19 10:00:442022-06-19 ХАРААЦАЙ - ХАД2 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-06-18 13:00:442022-06-18 ЗӨГИЙНҮҮД - ДЭРЭН0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-06-18 10:00:442022-06-18 СТОРМ - ТУЛНУУД3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-06-17 19:00:432022-06-17 ЛИОНС - СИТИ2 - 8ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-17 16:00:152022-06-17 ХАНГАРЬД - БУГАНУУД1 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-16 19:00:102022-06-16 ДЭРЭН - ФАЛКОНС3 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-16 16:00:072022-06-16 АТЛЕТИК - УЛААНБААТАР1 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-16 13:00:112022-06-16 ХОВД - ЭРЧИМ1 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-16 10:00:442022-06-16 ХАД - БУГАНУУД3 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-06-14 17:00:302022-06-14 ЙЕМЕН - МОНГОЛ0 - 2AFC Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-06-14 12:30:322022-06-14 ПАЛЕСТИН - ФИЛИППИН4 - 0AFC Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-06-11 17:00:242022-06-11 ЙЕМЕН - ПАЛЕСТИН0 - 5AFC Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-06-11 15:30:002022-06-11 YNWA 97 — Red Pharaohs6 - 2РЭДС ЛИГ2022
2022-06-11 15:00:002022-06-11 Red Storm — Kopites4 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-06-11 14:30:002022-06-11 Retro Sonics F.C — Vikings1 - 4РЭДС ЛИГ2022
2022-06-11 14:00:002022-06-11 Snow Leopards — Redline0 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-06-11 13:30:002022-06-11 Red Pharaohs — Red Storm0 - 4РЭДС ЛИГ2022
2022-06-11 13:00:002022-06-11 Kopites — Retro Sonics F.C0 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-06-11 12:30:062022-06-11 МОНГОЛ - ФИЛИППИН0 - 1AFC Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-06-11 12:30:002022-06-11 YNWA 97 — Redline2 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-06-11 12:00:002022-06-11 Snow Leopards — Vikings0 - 8РЭДС ЛИГ2022
2022-06-08 17:00:012022-06-08 ПАЛЕСТИН - МОНГОЛ1 - 0Half TimeAFC Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-06-08 12:30:282022-06-08 ФИЛИППИН - ЙЕМЕН0 - 0Full TimeAFC Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-06-05 12:30:002022-06-05 Red Storm — Snow Leopards2 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-06-05 12:30:002022-06-05 ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ — CORVINUS4 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-06-05 12:00:002022-06-05 Kopites — YNWA 971 - 2РЭДС ЛИГ2022
2022-06-05 12:00:002022-06-05 R9 BOYZ — АЖЛАА ХИЙ1 - 5СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-06-05 11:30:002022-06-05 Red Pharaohs — Retro Sonics F.C2 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-06-05 11:30:002022-06-05 FIBO CLOUD — BLINKS10 - 4СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-06-05 11:00:002022-06-05 Vikings — Redline0 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-06-05 11:00:002022-06-05 CORVINUS — R9 BOYZ3 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-06-05 10:30:002022-06-05 YNWA 97 — Red Storm1 - 3РЭДС ЛИГ2022
2022-06-05 10:30:002022-06-05 FIBO CLOUD — ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ5 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-06-05 10:00:002022-06-05 Red Pharaohs — Snow Leopards3 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-06-05 10:00:002022-06-05 BLINKS — АЖЛАА ХИЙ1 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-06-05 09:30:002022-06-05 Kopites — Vikings2 - 4РЭДС ЛИГ2022
2022-06-05 09:30:002022-06-05 ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ — R9 BOYZ5 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-06-05 09:00:002022-06-05 Retro Sonics F.C — Redline1 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-06-05 09:00:002022-06-05 BLINKS — CORVINUS0 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-06-05 08:30:002022-06-05 АЖЛАА ХИЙ — FIBO CLOUD1 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-06-03 14:00:442022-06-03 ХАРААЦАЙ - СТОРМ0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-05-30 10:30:562022-05-30 ДЭРЭН - ТУЛНУУД0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-05-29 19:30:002022-05-29 YNWA 97 — Snow Leopards3 - 3РЭДС ЛИГ2022
2022-05-29 19:00:002022-05-29 Kopites — Redline2 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-29 18:30:002022-05-29 Red Storm — Retro Sonics F.C2 - 2РЭДС ЛИГ2022
2022-05-29 18:00:002022-05-29 Vikings — Red Pharaohs5 - 2РЭДС ЛИГ2022
2022-05-29 17:30:002022-05-29 Snow Leopards — Kopites1 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-29 17:00:002022-05-29 Retro Sonics F.C — YNWA 971 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-29 16:30:002022-05-29 Redline — Red Pharaohs4 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-29 16:00:002022-05-29 Red Storm — Vikings2 - 4РЭДС ЛИГ2022
2022-05-29 12:30:002022-05-29 BLINKS — FIBO CLOUD0 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-29 12:00:002022-05-29 CORVINUS — ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ1 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-29 11:30:002022-05-29 АЖЛАА ХИЙ — R9 BOYZ1 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-29 11:00:002022-05-29 ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ — FIBO CLOUD0 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-29 10:30:002022-05-29 АЖЛАА ХИЙ — BLINKS0 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-29 10:00:002022-05-29 R9 BOYZ — CORVINUS0 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-29 09:30:002022-05-29 ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ — АЖЛАА ХИЙ0 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-29 09:00:002022-05-29 CORVINUS — FIBO CLOUD4 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-29 08:30:002022-05-29 BLINKS — R9 BOYZ2 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-28 18:05:002022-05-28 ХӨДӨЛМӨР (55) — БАГА ТОЙРОГ (55)0 - 2ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-28 17:15:002022-05-28 ГАН СОНОР (45) — ССТ (45)0 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-28 16:20:002022-05-28 ӨДРИЙН ОД (45) — V-94 (45)2 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-28 15:25:002022-05-28 МЕТРО (40) — ТЕХНОЗОН (35)3 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-28 14:30:002022-05-28 ЮНАЙТЭД ФРЭНДС (35) — МЕТРО (35)2 - 1ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-28 13:35:002022-05-28 150-Р АНГИ (35) — КАРАБИН (35)1 - 2ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-28 12:40:002022-05-28 ДОГШИН СҮЛД (50) — ХӨДӨЛМӨР (50)0 - 1ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-28 11:45:002022-05-28 ЭРЧИМ (50) — ОЮУТАН (50)2 - 2ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-28 10:50:002022-05-28 БАГА ТОЙРОГ (50) — ОЮУ ТОЛГОЙ (50)1 - 2ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-28 09:55:002022-05-28 БАГА ТОЙРОГ (55) — ФАЛКОНС-УРАЛ (55)3 - 1ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-27 18:05:002022-05-27 БАГА ТОЙРОГ (45) — ГАН СОНОР (45)0 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-27 17:15:002022-05-27 ССТ (45) — V-94 (45)2 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-27 16:20:002022-05-27 ЮНАЙТЭД ФРЭНДС (35) — МЕТРО (40)2 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-27 15:25:002022-05-27 МЕТРО (35) — КАРАБИН (35)1 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-27 14:30:002022-05-27 ТЕХНОЗОН (35) — 150-Р АНГИ (35)2 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-27 13:35:002022-05-27 ФАЛКОНС-УРАЛ (55) — ХӨДӨЛМӨР (55)0 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-27 12:40:002022-05-27 ДОГШИН СҮЛД (50) — ЭРЧИМ (50)0 - 2ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-27 11:45:002022-05-27 ОЮУ ТОЛГОЙ (50) — ХӨДӨЛМӨР (50)0 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-27 10:50:002022-05-27 БАГА ТОЙРОГ (50) — ОЮУТАН (50)0 - 2ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-27 09:55:002022-05-27 ХИЛЧИН (60) — АЛДАРЫН ДАЙЧИД (60)1 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 19:00:222022-05-22 СИТИ - ХАНГАРЬД3 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-22 17:15:002022-05-22 АЛДАРЫН ДАЙЧИД (60) — МӨХ (60)0 - 2ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 16:20:002022-05-22 ХИЛЧИН (60) — СОЁМБЫН БАРСУУД (60)0 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 16:00:222022-05-22 БУГАНУУД - ДЭРЭН2 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-22 15:25:002022-05-22 КАРАБИН (35) — ТЕХНОЗОН (35)0 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 14:30:002022-05-22 МЕТРО (40) — МЕТРО (35)1 - 2ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 13:35:002022-05-22 150-Р АНГИ (35) — ЮНАЙТЭД ФРЭНДС (35)1 - 3ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 13:00:142022-05-22 ФАЛКОНС - АТЛЕТИК0 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-22 12:40:002022-05-22 ӨДРИЙН ОД (45) — ССТ (45)1 - 1ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 12:30:002022-05-22 Retro Sonics F.C — Kopites2 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-22 12:30:002022-05-22 CORVINUS — BLINKS1 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-22 12:00:002022-05-22 Red Storm — Red Pharaohs3 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-22 12:00:002022-05-22 FIBO CLOUD — АЖЛАА ХИЙ0 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-22 11:45:002022-05-22 V-94 (45) — БАГА ТОЙРОГ (45)0 - 3ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 11:30:002022-05-22 Vikings — Snow Leopards2 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-22 11:30:002022-05-22 R9 BOYZ — ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ1 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-22 11:00:002022-05-22 Redline — YNWA 970 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-22 11:00:002022-05-22 FIBO CLOUD — CORVINUS1 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-22 10:50:002022-05-22 ОЮУ ТОЛГОЙ (50) — ЭРЧИМ (50)1 - 3ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 10:30:002022-05-22 Red Pharaohs — Kopites3 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-22 10:30:002022-05-22 АЖЛАА ХИЙ — ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ3 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-22 10:00:002022-05-22 Snow Leopards — Retro Sonics F.C2 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-22 10:00:002022-05-22 R9 BOYZ — BLINKS0 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-22 09:55:002022-05-22 ОЮУТАН (50) — ДОГШИН СҮЛД (50)3 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 09:30:002022-05-22 Redline — Red Storm0 - 2РЭДС ЛИГ2022
2022-05-22 09:30:002022-05-22 CORVINUS — АЖЛАА ХИЙ3 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-22 09:00:002022-05-22 Vikings — YNWA 972 - 2РЭДС ЛИГ2022
2022-05-22 09:00:002022-05-22 FIBO CLOUD — R9 BOYZ2 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-22 09:00:002022-05-22 ХӨДӨЛМӨР (50) — БАГА ТОЙРОГ (50)1 - 1ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-22 08:30:002022-05-22 ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ — BLINKS1 - 4СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-21 19:00:132022-05-21 УЛААНБААТАР - ХОВД9 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-21 17:15:002022-05-21 МӨХ (60) — ХИЛЧИН (60)1 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-21 16:20:002022-05-21 СОЁМБЫН БАРСУУД (60) — АЛДАРЫН ДАЙЧИД (60)2 - 1ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-21 16:00:112022-05-21 ЭРЧИМ - ЛИОНС11 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-21 15:25:002022-05-21 КАРАБИН (35) — ЮНАЙТЭД ФРЭНДС (35)2 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-21 14:30:002022-05-21 БАГА ТОЙРОГ (45) — ӨДРИЙН ОД (45)0 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-21 13:35:002022-05-21 ГАН СОНОР (45) — V-94 (45)2 - 1ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-21 12:40:002022-05-21 ДОГШИН СҮЛД (50) — ОЮУ ТОЛГОЙ (50)2 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-21 11:45:002022-05-21 ХӨДӨЛМӨР (50) — ОЮУТАН (50)0 - 1ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-21 10:50:002022-05-21 БАГА ТОЙРОГ (50) — ЭРЧИМ (50)4 - 1ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-21 09:55:002022-05-21 ТЕХНОЗОН (35) — МЕТРО (35)0 - 1ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-21 09:00:002022-05-21 МЕТРО (40) — 150-Р АНГИ (35)5 - 0ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ2022
2022-05-19 19:00:112022-05-19 СИТИ - БУГАНУУД2 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-19 16:00:372022-05-19 АТЛЕТИК - ДЭРЭН0 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-18 19:00:272022-05-18 ХОВД - ФАЛКОНС2 - 5ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-18 16:00:512022-05-18 ЛИОНС - УЛААНБААТАР2 - 5ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-18 13:00:302022-05-18 ХАНГАРЬД - ЭРЧИМ0 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-15 19:00:452022-05-15 БУГАНУУД - АТЛЕТИК3 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-15 16:00:352022-05-15 ДЭРЭН - ХОВД5 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-15 13:00:442022-05-15 ФАЛКОНС - ЛИОНС5 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-15 12:30:002022-05-15 Vikings — Kopites3 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-15 12:30:002022-05-15 R9 BOYZ — АЖЛАА ХИЙ1 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-15 12:00:002022-05-15 Redline — Retro Sonics F.C3 - 2РЭДС ЛИГ2022
2022-05-15 12:00:002022-05-15 ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ — CORVINUS2 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-15 11:30:002022-05-15 Red Storm — YNWA 972 - 3РЭДС ЛИГ2022
2022-05-15 11:30:002022-05-15 FIBO CLOUD — BLINKS3 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-15 11:00:002022-05-15 Snow Leopards — Red Pharaohs4 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-15 11:00:002022-05-15 ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ — R9 BOYZ0 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-15 10:30:002022-05-15 Kopites — Red Storm2 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-15 10:30:002022-05-15 АЖЛАА ХИЙ — FIBO CLOUD2 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-15 10:00:002022-05-15 Vikings — Retro Sonics F.C2 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-15 10:00:002022-05-15 BLINKS — CORVINUS1 - 2Full TimeСПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-15 09:30:002022-05-15 Red Pharaohs — YNWA 970 - 2РЭДС ЛИГ2022
2022-05-15 09:30:002022-05-15 R9 BOYZ — FIBO CLOUD1 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-15 09:00:002022-05-15 Redline — Snow Leopards1 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-15 09:00:002022-05-15 BLINKS — ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ0 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-15 08:30:002022-05-15 АЖЛАА ХИЙ — CORVINUS3 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-14 19:00:462022-05-14 УЛААНБААТАР - ХАНГАРЬД4 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-14 16:00:252022-05-14 ЭРЧИМ - СИТИ4 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-11 19:00:002022-05-11 Атлетик — Ховд0 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-11 16:00:002022-05-11 Дэрэн — Лионс5 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-11 13:00:002022-05-11 Эрчим — Буганууд1 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-10 19:00:002022-05-10 Улаанбаатар — Сити2 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-10 16:00:002022-05-10 Фалконс — Хангарьд4 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-08 12:30:002022-05-08 Retro Sonics F.C — Red Pharaohs2 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-08 12:30:002022-05-08 FIBO CLOUD — ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ2 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-08 12:00:002022-05-08 Snow Leopards — Red Storm3 - 5РЭДС ЛИГ2022
2022-05-08 12:00:002022-05-08 BLINKS — АЖЛАА ХИЙ2 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-08 11:30:002022-05-08 Redline — Vikings1 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-08 11:30:002022-05-08 CORVINUS — R9 BOYZ1 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-08 11:00:002022-05-08 YNWA 97 — Kopites0 - 2РЭДС ЛИГ2022
2022-05-08 11:00:002022-05-08 АЖЛАА ХИЙ — ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ3 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-08 10:30:002022-05-08 Retro Sonics F.C — Red Storm0 - 3РЭДС ЛИГ2022
2022-05-08 10:30:002022-05-08 FIBO CLOUD — CORVINUS1 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-08 10:00:002022-05-08 Red Pharaohs — Vikings3 - 3РЭДС ЛИГ2022
2022-05-08 10:00:002022-05-08 R9 BOYZ — BLINKS1 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-08 09:30:002022-05-08 Redline — Kopites2 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-08 09:30:002022-05-08 CORVINUS — АЖЛАА ХИЙ0 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-08 09:00:002022-05-08 Snow Leopards — YNWA 971 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-08 09:00:002022-05-08 ЗАЛУУ ХҮН КАПИТАЛ — BLINKS0 - 4СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-08 08:30:002022-05-08 FIBO CLOUD — R9 BOYZ2 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2022
2022-05-06 19:00:002022-05-06 Лионс — Атлетик1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-06 16:00:002022-05-06 Буганууд — Ховд8 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-05 19:00:002022-05-05 Эрчим — Улаанбаатар1 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-05 16:00:002022-05-05 Хангарьд — Дэрэн2 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-05 13:00:002022-05-05 Сити — Фалконс2 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-01 19:00:382022-05-01 Улаанбаатар - Буганууд1 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-01 16:00:502022-05-01 Ховд - Лионс2 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-05-01 12:30:002022-05-01 Vikings — Red Storm1 - 4РЭДС ЛИГ2022
2022-05-01 12:00:002022-05-01 YNWA 97 — Retro Sonics F.C0 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-01 11:30:002022-05-01 Red Pharaohs — Redline3 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-01 11:00:002022-05-01 Kopites — Snow Leopards1 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-01 10:30:002022-05-01 YNWA 97 — Vikings2 - 1РЭДС ЛИГ2022
2022-05-01 10:00:002022-05-01 Red Storm — Redline6 - 2РЭДС ЛИГ2022
2022-05-01 09:30:002022-05-01 Retro Sonics F.C — Snow Leopards1 - 0РЭДС ЛИГ2022
2022-05-01 09:00:002022-05-01 Kopites — Red Pharaohs4 - 4РЭДС ЛИГ2022
2022-04-30 19:00:052022-04-30 Атлетик - Хангарьд0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-30 16:00:002022-04-30 Дэрэн - УБ Сити2 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-30 13:00:022022-04-30 Фалконс - Эрчим0 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-24 19:00:512022-04-24 Буганууд - Лионс1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-24 16:00:082022-04-24 Хангарьд - Ховд2 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-23 19:00:142022-04-23 Сити - Атлетик1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-23 16:00:252022-04-23 Эрчим - Дэрэн1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-23 13:00:402022-04-23 Улаанбаатар - Фалконс3 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-17 19:00:112022-04-17 Ховд - Сити1 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-17 16:00:222022-04-17 Лионс - Хангарьд1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-16 19:00:412022-04-16 Фалконс - Буганууд2 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-16 16:00:572022-04-16 Дэрэн - Улаанбаатар2 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-14 19:00:482022-04-14 Атлетик - Эрчим0 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-10 19:00:352022-04-10 Сити - Лионс8 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-10 16:00:442022-04-10 Буганууд - Хангарьд2 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-10 13:00:552022-04-10 Фалконс - Дэрэн2 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-09 19:00:012022-04-09 Улаанбаатар - Атлетик1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-09 16:00:382022-04-09 Эрчим - Ховд9 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-03 19:00:512022-04-03 Хангарьд - УБ Сити0 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-03 16:00:142022-04-03 Дэрэн - Буганууд0 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-03 13:00:172022-04-03 Атлетик - Фалконс2 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-02 19:00:232022-04-02 Ховд - Улаанбаатар0 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-04-02 16:00:042022-04-02 Лионс - Эрчим0 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-03-11 15:00:032022-03-11 Атлетик 220 - Дэрэн0 - 2СУПЕР ЦОМ2022
2021-11-07 16:00:352021-11-07 Буганууд - Сити1 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2021-11-07 13:00:372021-11-07 Эрчим - Хангарьд4 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2021-11-07 10:00:402021-11-07 Улаанбаатар - Лионс5 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2021-11-06 13:00:132021-11-06 Фалконс - Ховд4 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2021-11-06 10:00:522021-11-06 Дэрэн - Атлетик1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2021-11-04 13:00:412021-11-04 Сити - Эрчим0 - 6ДЭЭД ЛИГ2022
2021-11-04 10:00:332021-11-04 Хангарьд - Улаанбаатар1 - 7ДЭЭД ЛИГ2022
2021-11-03 16:00:142021-11-03 Лионс - Фалконс0 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2021-11-03 13:00:292021-11-03 Ховд - Дэрэн2 - 6ДЭЭД ЛИГ2022
2021-11-03 10:00:512021-11-03 Атлетик - Буганууд5 - 0ДЭЭД ЛИГ2022