Дээд лиг – 2023

МОБИ Дээд лигийн 2023 оны улирлын хуваарь, үр дүн.

МОБИ Дээд лиг 2023 үр дүн

DateEventTime/ResultsCompetitionSeasonVenue
2023-07-02 16:00:002023-07-02 ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-07-02 13:00:002023-07-02 ЛИОНС — ФАЛКОНС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-07-02 13:00:002023-07-02 ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-07-02 13:00:002023-07-02 ЭРЧИМ — ДЭРЭН0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-07-02 00:00:002023-07-02 ХОРОМХОН — УБ СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-29 19:00:002023-06-29 ФС УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН КЛУБ10 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-29 16:00:002023-06-29 ТӨВ БУГАНУУД — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-29 13:00:002023-06-29 ХОВД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС22 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-28 16:00:002023-06-28 ДЭРЭН КЛУБ — ХАНГАРЬД ФС3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-28 13:00:002023-06-28 СП ФАЛКОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ5 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-25 19:00:002023-06-25 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ТӨВ БУГАНУУД2 - 8ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-25 16:00:002023-06-25 УЛААНБААТАР СИТИ — ФС УЛААНБААТАР0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-24 19:00:002023-06-24 ХОРОМХОН КЛУБ — ДЭРЭН КЛУБ1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-24 16:00:002023-06-24 ХАНГАРЬД ФС — СП ФАЛКОНС0 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-24 13:00:002023-06-24 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОВД ФС1 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-04 19:00:002023-06-04 ТӨВ БУГАНУУД — ФС УЛААНБААТАР1 - 7ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-04 16:00:002023-06-04 ДЭРЭН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-03 19:00:002023-06-03 СП ФАЛКОНС — ХОРОМХОН КЛУБ3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-03 16:00:002023-06-03 ХОВД ФС — ХАНГАРЬД ФС2 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-03 13:00:002023-06-03 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ0 - 11ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-28 19:00:002023-05-28 ФС УЛААНБААТАР — ДЭРЭН КЛУБ4 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-28 16:00:002023-05-28 УЛААНБААТАР СИТИ — СП ФАЛКОНС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-27 19:00:002023-05-27 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ТӨВ БУГАНУУД2 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-27 16:00:002023-05-27 ХАНГАРЬД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС5 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-27 13:00:002023-05-27 ХОРОМХОН КЛУБ — ХОВД ФС1 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-21 19:00:002023-05-21 СП ФАЛКОНС — ФС УЛААНБААТАР1 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-21 16:00:002023-05-21 ТӨВ БУГАНУУД — ДЭРЭН КЛУБ3 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-20 19:00:002023-05-20 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД ФС0 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-20 16:00:002023-05-20 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОРОМХОН КЛУБ3 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-20 13:00:002023-05-20 ХОВД ФС — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-18 16:00:002023-05-18 ДЭРЭН КЛУБ — СП ФАЛКОНС0 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-18 13:00:002023-05-18 ХАНГАРЬД ФС — ТӨВ БУГАНУУД3 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-17 16:00:002023-05-17 ХОРОМХОН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ2 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-17 13:00:002023-05-17 УЛААНБААТАР СИТИ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-17 10:00:002023-05-17 ФС УЛААНБААТАР — ХОВД ФС2 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-14 19:00:002023-05-14 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-14 16:00:002023-05-14 ТӨВ БУГАНУУД — СП ФАЛКОНС1 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-13 19:00:002023-05-13 ХОВД ФС — ДЭРЭН КЛУБ3 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-13 16:00:002023-05-13 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ФС УЛААНБААТАР0 - 6ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-13 13:00:002023-05-13 ХАНГАРЬД ФС — ХОРОМХОН КЛУБ2 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-07 19:00:002023-05-07 ФС УЛААНБААТАР — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ5 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-07 16:00:002023-05-07 ХОВД ФС — СП ФАЛКОНС3 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-07 13:00:002023-05-07 УЛААНБААТАР СИТИ — ХАНГАРЬД ФС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-06 19:00:002023-05-06 ДЭРЭН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС5 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-06 16:00:002023-05-06 ХОРОМХОН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУД0 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-04 16:00:002023-05-04 УЛААНБААТАР СИТИ — ХОРОМХОН КЛУБ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-04 13:00:002023-05-04 ФС УЛААНБААТАР — ХАНГАРЬД ФС6 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-03 16:00:002023-05-03 ТӨВ БУГАНУУД — ХОВД ФС2 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-03 13:00:002023-05-03 СП ФАЛКОНС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС0 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-02 16:00:002023-05-02 ДЭРЭН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ5 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-30 18:00:002023-04-30 ХОРОМХОН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАР1 - 6ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-30 15:00:002023-04-30 УЛААНБААТАР СИТИ — ТӨВ БУГАНУУД0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-29 18:00:002023-04-29 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОВД ФС0 - 8ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-29 15:00:002023-04-29 ХАНГАРЬД ФС — ДЭРЭН КЛУБ0 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-29 12:00:002023-04-29 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — СП ФАЛКОНС1 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-24 16:00:002023-04-24 ТӨВ БУГАНУУД — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС6 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-23 18:00:002023-04-23 ФС УЛААНБААТАР — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-23 15:00:002023-04-23 ХОВД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ2 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-23 12:00:002023-04-23 СП ФАЛКОНС — ХАНГАРЬД ФС2 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-22 16:00:002023-04-22 ДЭРЭН КЛУБ — ХОРОМХОН КЛУБ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-20 16:00:002023-04-20 ХАНГАРЬД ФС — ХОВД ФС1 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-20 13:00:002023-04-20 ФС УЛААНБААТАР — ТӨВ БУГАНУУД3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-19 16:00:002023-04-19 УЛААНБААТАР СИТИ — ДЭРЭН КЛУБ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-19 13:00:002023-04-19 ХОРОМХОН КЛУБ — СП ФАЛКОНС1 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-18 16:00:002023-04-18 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС4 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-16 18:00:002023-04-16 ДЭРЭН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАР1 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-16 15:00:002023-04-16 СП ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-15 18:00:002023-04-15 ТӨВ БУГАНУУД — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ2 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-15 15:00:002023-04-15 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХАНГАРЬД ФС0 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-15 12:00:002023-04-15 ХОВД ФС — ХОРОМХОН КЛУБ7 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-12 16:00:002023-04-12 ХОРОМХОН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-12 13:00:002023-04-12 ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД4 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-09 18:00:002023-04-09 ФС УЛААНБААТАР — СП ФАЛКОНС1 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-09 15:00:002023-04-09 ДЭРЭН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУД3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-08 18:00:002023-04-08 ХАНГАРЬД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ3 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-08 15:00:002023-04-08 ХОРОМХОН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС4 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-08 12:00:002023-04-08 УЛААНБААТАР СИТИ — ХОВД ФС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-02 18:00:002023-04-02 СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБ3 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-02 15:00:002023-04-02 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОРОМХОН КЛУБ6 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-02 12:00:002023-04-02 ТӨВ БУГАНУУД — ХАНГАРЬД ФС2 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-01 18:00:002023-04-01 ЛИОНС — УБ СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-01 15:00:002023-04-01 ХОВД ФС — УЛААНБААТАР0 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-16 16:00:002023-03-16 УБ СИТИ — ЭРЧИМ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-16 13:00:002023-03-16 ДЭРЭН — ХОВД ФС1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-15 16:00:002023-03-15 УЛААНБААТАР — ЛИОНС9 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-15 13:00:002023-03-15 ФАЛКОНС — ТӨВ БУГАНУУД6 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-14 18:00:002023-03-14 ХОРОМХОН — ХАНГАРЬД1 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-12 15:00:002023-03-12 ФАЛКОНС — ХОВД ФС3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-12 12:00:002023-03-12 ЛИОНС — ДЭРЭН0 - 9ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-11 17:00:002023-03-11 ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР0 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-11 14:00:002023-03-11 ХАНГАРЬД — УБ СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-11 11:00:002023-03-11 ТӨВ БУГАНУУД — ХОРОМХОН1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-11-04 15:00:002022-11-04 ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР0 - 10ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-29 19:00:002022-10-29 ЛИОНС — ФАЛКОНС1 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-29 16:00:002022-10-29 ЭРЧИМ — ДЭРЭН2 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 19:00:002022-10-23 УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН4 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 16:00:002022-10-23 БУГАНУУД — СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 13:00:002022-10-23 ХОВД — ЛИОНС6 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-22 19:00:002022-10-22 ДЭРЭН — ХАНГАРЬД10 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-22 16:00:002022-10-22 ФАЛКОНС — ЭРЧИМ1 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 19:00:002022-10-16 ЛИОНС — БУГАНУУД2 - 10ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 16:00:002022-10-16 СИТИ — УЛААНБААТАР0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 13:00:002022-10-16 ХОРОМХОН — ДЭРЭН1 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-15 19:00:002022-10-15 ХАНГАРЬД — ФАЛКОНС1 - 7ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-15 16:00:002022-10-15 ЭРЧИМ — ХОВД0 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-13 19:00:002022-10-13 БУГАНУУД — УЛААНБААТАР1 - 2507740'ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-13 16:00:002022-10-13 ДЭРЭН — СИТИ0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-12 19:00:002022-10-12 ФАЛКОНС — ХОРОМХОН4 - 1509186'ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-12 16:00:002022-10-12 ХОВД — ХАНГАРЬД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-11 19:00:002022-10-11 ЛИОНС — ЭРЧИМ1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-09 19:00:002022-10-09 СИТИ — ФАЛКОНС0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-09 16:00:002022-10-09 УЛААНБААТАР — ДЭРЭН2 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 19:00:002022-10-08 ЭРЧИМ — БУГАНУУД3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 16:00:002022-10-08 ХАНГАРЬД — ЛИОНС1 - 9ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 13:00:002022-10-08 ХОРОМХОН — ХОВД1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 19:00:002022-10-02 ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР1 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 16:00:002022-10-02 БУГАНУУД — ДЭРЭН1 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 13:00:002022-10-02 ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД7 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-01 19:00:002022-10-01 ЛИОНС — ХОРОМХОН1 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-01 16:00:002022-10-01 ХОВД — СИТИ0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-04 19:00:002022-09-04 ДЭРЭН —ФАЛКОНС3 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-04 16:00:002022-09-04 ХАНГАРЬД — БУГАНУУД1 - 5Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-04 13:00:002022-09-04 ХОРОМХОН — ЭРЧИМ1 - 6Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-03 19:00:002022-09-03 СИТИ — ЛИОНС0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-03 16:00:002022-09-03 УЛААНБААТАР — ХОВД1 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 19:00:002022-08-28 БУГАНУУД — ФАЛКОНС0 - 5Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 16:00:002022-08-28 ХОВД — ДЭРЭН0 - 6Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 13:00:002022-08-28 ЛИОНС — УЛААНБААТАР0 - 12Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-27 19:00:002022-08-27 ЭРЧИМ — СИТИ0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-27 16:00:002022-08-27 ХАНГАРЬД — ХОРОМХОН3 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-25 19:00:002022-08-25 ХОВД — ФАЛКОНС0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-24 19:00:002022-08-24 ДЭРЭН — ЛИОНС7 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-24 16:00:002022-08-24 УЛААНБААТАР — ЭРЧИМ4 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-24 13:00:002022-08-24 СИТИ — ХАНГАРЬД0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-23 19:00:002022-08-23 ХОРОМХОН — БУГАНУУД0 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023