Дээд лиг – 2023

МОБИ Дээд лигийн 2023 оны улирлын хуваарь, үр дүн.

МОБИ Дээд лиг 2023 үр дүн

DateEventTime/ResultsCompetitionSeasonVenue
2022-11-04 15:00:002022-11-04 ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР0 - 10ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-30 19:00:002022-10-30 ХОРОМХОН — СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-30 13:00:002022-10-30 ХОВД — БУГАНУУД0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-29 19:00:002022-10-29 ЛИОНС — ФАЛКОНС1 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-29 16:00:002022-10-29 ЭРЧИМ — ДЭРЭН2 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 19:00:002022-10-23 УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН4 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 16:00:002022-10-23 БУГАНУУД — СИТИ8 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 13:00:002022-10-23 ХОВД — ЛИОНС6 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-22 19:00:002022-10-22 ДЭРЭН — ХАНГАРЬД10 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-22 16:00:002022-10-22 ФАЛКОНС — ЭРЧИМ1 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 19:00:002022-10-16 ЛИОНС — БУГАНУУД2 - 10ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 16:00:002022-10-16 СИТИ — УЛААНБААТАР0 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 13:00:002022-10-16 ХОРОМХОН — ДЭРЭН1 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-15 19:00:002022-10-15 ХАНГАРЬД — ФАЛКОНС1 - 7ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-15 16:00:002022-10-15 ЭРЧИМ — ХОВД0 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-13 19:00:002022-10-13 БУГАНУУД — УЛААНБААТАР1 - 2154365'ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-13 16:00:002022-10-13 ДЭРЭН — СИТИ4 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-12 19:00:002022-10-12 ФАЛКОНС — ХОРОМХОН4 - 1155811'ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-12 16:00:002022-10-12 ХОВД — ХАНГАРЬД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-11 19:00:002022-10-11 ЛИОНС — ЭРЧИМ1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-09 19:00:002022-10-09 СИТИ — ФАЛКОНС1 - 6Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-09 16:00:002022-10-09 УЛААНБААТАР — ДЭРЭН2 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 19:00:002022-10-08 ЭРЧИМ — БУГАНУУД3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 16:00:002022-10-08 ХАНГАРЬД — ЛИОНС1 - 9ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 13:00:002022-10-08 ХОРОМХОН — ХОВД1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 19:00:002022-10-02 ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР1 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 16:00:002022-10-02 БУГАНУУД — ДЭРЭН1 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 13:00:002022-10-02 ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД7 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-01 19:00:002022-10-01 ЛИОНС — ХОРОМХОН1 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-01 16:00:002022-10-01 ХОВД — СИТИ1 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-04 19:00:002022-09-04 ДЭРЭН —ФАЛКОНС3 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-04 16:00:002022-09-04 ХАНГАРЬД — БУГАНУУД1 - 5Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-04 13:00:002022-09-04 ХОРОМХОН — ЭРЧИМ1 - 6Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-03 19:00:002022-09-03 СИТИ — ЛИОНС4 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-03 16:00:002022-09-03 УЛААНБААТАР — ХОВД1 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 19:00:002022-08-28 БУГАНУУД — ФАЛКОНС0 - 5Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 16:00:002022-08-28 ХОВД — ДЭРЭН0 - 6Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 13:00:002022-08-28 ЛИОНС — УЛААНБААТАР0 - 12Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-27 19:00:002022-08-27 ЭРЧИМ — СИТИ4 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-27 16:00:002022-08-27 ХАНГАРЬД — ХОРОМХОН3 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-25 19:00:002022-08-25 ХОВД — ФАЛКОНС0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-24 19:00:002022-08-24 ДЭРЭН — ЛИОНС7 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-24 16:00:002022-08-24 УЛААНБААТАР — ЭРЧИМ4 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-24 13:00:002022-08-24 СИТИ — ХАНГАРЬД8 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-23 19:00:002022-08-23 ХОРОМХОН — БУГАНУУД0 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023