ХОРОМХОН — УБ СИТИ

ЭРЧИМ — ДЭРЭН

ЛИОНС — ФАЛКОНС

ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР

ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД

ХОВД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

ТӨВ БУГАНУУД — УЛААНБААТАР СИТИ

ФС УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН КЛУБ

СП ФАЛКОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

ДЭРЭН КЛУБ — ХАНГАРЬД ФС