Эмэгтэй лиг – 2022

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН лигийн 2022 оны улирлын хуваарь, үр дүн.

Эмэгтэйчүүдийн лиг 2022 үр дүн

ОгнооТоглолтЦаг/Үр дүнЛигУлиралТалбай
ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАД - ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
БУГАНУУД - ХАРААЦАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ТУЛНУУД - ХАДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ДЭРЭН - ХАРААЦАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
БУГАНУУД - СТОРМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
СТОРМ - ХАДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
БУГАНУУД - ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАД - ЗӨГИЙНҮҮДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ДЭРЭН - СТОРМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ТУЛНУУД - БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАРААЦАЙ - ХАДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
СТОРМ - ТУЛНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ЗӨГИЙНҮҮД - ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАРААЦАЙ - СТОРМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАД - БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ДЭРЭН - ТУЛНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
БУГАНУУД — ЗӨГИЙНҮҮДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ТУЛНУУД — ХАРААЦАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ДЭРЭН — ХАДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ЗӨГИЙНҮҮД — СТОРМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАРААЦАЙ — БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАД — ТУЛНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАРААЦАЙ — ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ЗӨГИЙНҮҮД — ТУЛНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
СТОРМ — БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАРААЦАЙ — ЗӨГИЙНҮҮДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАД — СТОРМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ДЭРЭН — БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ЗӨГИЙНҮҮД — ХАДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
СТОРМ — ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
БУГАНУУД — ТУЛНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАД — ХАРААЦАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ДЭРЭН — ЗӨГИЙНҮҮДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ТУЛНУУД — СТОРМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
СТОРМ — ХАРААЦАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
БУГАНУУД — ХАДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ТУЛНУУД — ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАД - ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
БУГАНУУД - ХАРААЦАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ТУЛНУУД - ХАДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ДЭРЭН - ХАРААЦАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
БУГАНУУД - СТОРМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ДЭРЭН - СТОРМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ТУЛНУУД - БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
СТОРМ - ХАДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
БУГАНУУД - ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАД - ЗӨГИЙНҮҮДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАРААЦАЙ - ХАДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ЗӨГИЙНҮҮД - ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
СТОРМ - ТУЛНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАД - БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ХАРААЦАЙ - СТОРМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
ДЭРЭН - ТУЛНУУДДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022