ХАД — ХАРААЦАЙ

СТОРМ — ХАРААЦАЙ

БУГАНУУД — ХАД

ТУЛНУУД — ДЭРЭН

ЗӨГИЙНҮҮД – БУГАНУУД

ХАРААЦАЙ – ТУЛНУУД

ХАД – ДЭРЭН

СТОРМ – ЗӨГИЙНҮҮД

БУГАНУУД – ХАРААЦАЙ

ТУЛНУУД – ХАД