МОБИ ДЭЭД ЛИГ 2023

Эмэгтэй лигийн аваргууд тодорлоо 2022-10-30 Унших...
#1 долоо хоног: Нэгдүгээр лиг 2022-08-29 Унших...
ХОВД багийн шинэчлэлт үргэлжилсээр 2022-08-03 Унших...
Эмэгтэй лиг үргэлжилж байна 2022-07-15 Унших...
ХОВД ФС дээд лигт үлдлээ Ховд баг дээд лигт үлдлээ 2022-07-11 Унших...

ДЭЭД ЛИГ Хуваарь

ДЭЭД ЛИГ Үр дүн

(132)
16:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР

(131)
13:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ФАЛКОНС

(133)
13:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Төв аймаг

ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД

(135)
13:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Яармаг

ЭРЧИМ — ДЭРЭН

(134)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — УБ СИТИ

(130)
10 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН КЛУБ

(129)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — УЛААНБААТАР СИТИ

(128)
22 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(127)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ХАНГАРЬД ФС

(126)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(125)
2 - 8
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ТӨВ БУГАНУУД

(124)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ФС УЛААНБААТАР

(123)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ДЭРЭН КЛУБ

(122)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — СП ФАЛКОНС

(121)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОВД ФС

(120)
1 - 7
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ФС УЛААНБААТАР

(119)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИ

(118)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХОРОМХОН КЛУБ

(117)
2 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ХАНГАРЬД ФС

(116)
0 - 11
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(115)
4 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ДЭРЭН КЛУБ

(114)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — СП ФАЛКОНС

(113)
2 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ТӨВ БУГАНУУД

(112)
5 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(111)
1 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ХОВД ФС

(110)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ФС УЛААНБААТАР

(109)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ДЭРЭН КЛУБ

(108)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД ФС

(107)
3 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОРОМХОН КЛУБ

(106)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — УЛААНБААТАР СИТИ

(105)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — СП ФАЛКОНС

(104)
3 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ТӨВ БУГАНУУД

(103)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(102)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(101)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХОВД ФС

(100)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР СИТИ

(99)
1 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — СП ФАЛКОНС

(98)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ДЭРЭН КЛУБ

(97)
0 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ФС УЛААНБААТАР

(96)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ХОРОМХОН КЛУБ

(95)
5 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(94)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — СП ФАЛКОНС

(93)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ХАНГАРЬД ФС

(92)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(91)
0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУД

(90)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ХОРОМХОН КЛУБ

(89)
6 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХАНГАРЬД ФС

(88)
2 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХОВД ФС

(87)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(86)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(85)
1 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАР

(84)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ТӨВ БУГАНУУД

(83)
0 - 8
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОВД ФС

(82)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ДЭРЭН КЛУБ

(81)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — СП ФАЛКОНС

(80)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(79)
18:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — УЛААНБААТАР СИТИ

(78)
2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(77)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХАНГАРЬД ФС

(76)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ХОРОМХОН КЛУБ

(75)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ХОВД ФС

(74)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ТӨВ БУГАНУУД

(73)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ДЭРЭН КЛУБ

(72)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — СП ФАЛКОНС

(71)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(70)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАР

(69)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР СИТИ

(68)
2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(67)
0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХАНГАРЬД ФС

(66)
7 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ХОРОМХОН КЛУБ

(45)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИ

(43)
4 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД

(65)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — СП ФАЛКОНС

(64)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУД

(63)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(62)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(61)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ХОВД ФС

(60)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБ

(59)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОРОМХОН КЛУБ

(58)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХАНГАРЬД ФС

(57)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — УБ СИТИ

(56)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — УЛААНБААТАР

(55)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УБ СИТИ — ЭРЧИМ

(54)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ХОВД ФС

(53)
9 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ЛИОНС

(52)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ТӨВ БУГАНУУД

(51)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ХАНГАРЬД

(50)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ХОВД ФС

(49)
0 - 9
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ДЭРЭН

(48)
0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР

(47)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — УБ СИТИ

(46)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХОРОМХОН

(44)
0 - 10
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР

(42)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ФАЛКОНС

(41)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — ДЭРЭН

(40)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН

(39)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — СИТИ

(38)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ЛИОНС

(37)
10 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ХАНГАРЬД

(36)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ЭРЧИМ

(35)
2 - 10
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — БУГАНУУД

(34)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — УЛААНБААТАР

(33)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ДЭРЭН

(32)
1 - 7
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ФАЛКОНС

(31)
0 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — ХОВД

(30)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — УЛААНБААТАР

(29)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — СИТИ

(28)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ХОРОМХОН

(27)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ХАНГАРЬД

(26)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ЭРЧИМ

(25)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ФАЛКОНС

(24)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ДЭРЭН

(23)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — БУГАНУУД

(22)
1 - 9
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ЛИОНС

(21)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ХОВД

(20)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР

(19)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — ДЭРЭН

(18)
7 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД

(17)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ХОРОМХОН

(16)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — СИТИ

(15)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН —ФАЛКОНС

(14)
1 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — БУГАНУУД

(13)
1 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ЭРЧИМ

(12)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ЛИОНС

(11)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ХОВД

(10)
0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — ФАЛКОНС

(9)
0 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ДЭРЭН

(8)
0 - 12
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — УЛААНБААТАР

(7)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — СИТИ

(6)
3 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ХОРОМХОН

(5)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ФАЛКОНС

(4)
7 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ЛИОНС

(3)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ЭРЧИМ

(2)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ХАНГАРЬД

(1)
0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — БУГАНУУД

ТЭРГҮҮЛЭГЧ ТОГЛОГЧИД

БАГУУДЫН АМЖИЛТ

Дээд лигийн хүснэгт

PosБагТХ+Т=Х-Г+Г-+/-О
1232021103139059
223143671294245
323134661273443
423153584335142
523110126964527
62372144191-5023
72381145556-122
82452173384-5117
923212029149-1207

ЛИГИЙН МАТРИЦ

Талбай \ Зочин
БАВАРИЧУУД  
ИЛЧ  
ЛИОНС   07/2 1-1 0-9 2-8 2-10 0-6 0-12 0-11 1-2 0-5 0-8 3-4 1-4
ФАЛКОНС 0-2   3-3 6-1 1-1 1-2 5-0 1-0 2-3 3-1 3-1 4-1
ДЭРЭН 5-0 7-1 0-2 3-2   3-1 1-0 5-0 3-1 10-0 1-2 0-0
АЗАРГАНУУД 6-1 1-5 0-5 3-2 1-2   1-7 1-2 2-1 2-3 2-5 1-2
УЛААНБААТАР 9-1 1-0 4-2 2-0 3-1   5-1 4-1 6-0 2-0 1-1 10-0 4-0
ЭРЧИМ 4-0 1-4 07/2 2-3 2-4 3-1 0-4   0-2 7-1 1-4 0-1 6-1
ХАНГАРЬД 5-3 1-9 0-3 1-7 0-3 3-5 1-5 07/2 0-10 3-3   1-3 2-0 3-4
ХОВД ФС 22-0 6-1 3-0 0-0 3-0 0-6 07/2 4-5 0-2 2-1 2-2 3-1   7-2
ХОРОМХОН 4-1 1-3 1-2 1-1 0-4 0-4 1-6 2-3 1-6 1-3 1-5 1-2  

БҮХ ТОГЛОГЧИД

Статистик тайлал: Т - тоглолт Г - гоол Ц - цохилт ХЛТ - хаалгачийн хаасан цохилт ГД - гоолын дамжуулалт Д - дамжуулалт ШК - шар хуудас УК - улаан хуудас АЛ - алдаа АГ - авто гоол

Бүх тоглогчид

ЭрэмбэТоглогчБагНасТГГДХ+ %Т= %Х- %ФО
1mngБатхуяг МӨНХ-ЭРДЭНЭ32163510.6880.0630.250506
2mngЦэдэнбал ТҮМЭНЖАРГАЛ33222700.4550.0000.545349
3jpnАкихиро СУЗУКИ28232740.8700.0870.043470
4mngМягмар БАТХИШИГ29232110.5650.1740.261309
5mngАмараа ДӨЛГӨӨН22221600.6360.0910.273242
6mngЗаяат ТЭМҮҮЛЭН19231400.3040.0870.609126
7mngПүрэвсүрэн УУГАНБАЯР22231310.8700.0870.043268
8mngНям-Осор НАРАНБОЛД31231300.6520.1300.217207
9korSi Yoon LEE0161200.6880.0630.250204
10mngБатболд БАЛЖИННЯМ24231160.8700.0870.043281
11mngНорики АКАДА0151100.4670.0000.533139
12mngГанбаатар БАТБИЛГҮҮН33221030.3640.0450.591136
13srbСаша ТЕОФАНОВ32151000.8670.0670.067187
14jpnСайто АОТО2315900.4670.1330.400114
15mngАртаг НАРМАНДАХ (A)2623900.5650.1740.261151
16mngТогоо МӨНХБААТАР (A)2423900.2170.0430.73959
17jpnКазутака САТО2415900.4670.1330.400114
18mngБалжинням БАТМӨНХ2321800.6670.0480.286143
19mngПүрэвхүү БИЛЭГЖАРГАЛ121800.4290.0000.571103
20jpnMiki TAKUTO1915700.8670.0670.067148
21mngОюунбаатар МИЖИДДОРЖ2715700.8670.0670.067148
22mngХүрэлбаатар ЦЭНД-АЮУШ3322720.4550.0000.545108
23mngАнхбаяр СОДМӨНХ190700.0000.0000.00091
24braВладемир ЭВЭРТОН2015700.6000.1330.267112
25mngБаатар ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ2121700.6670.0480.286132
26mngЭрдэнэчимэг ӨНӨР-ЭРДЭНЭ2414700.8570.1430.000148
27mngБат-Эрдэнэ УУГАНБАТ2622620.6360.0910.273134
28korКим МИН СЕО227610.4290.0000.57181
29rusСавва КНЯЗЕВ267620.8570.0000.143109
30mngГалт ТӨГӨЛДӨР2821600.3330.0480.61968
31jpnЖахана ДАЙКИ2623610.6090.0430.348138
32jpnМияажима ЮҮЗҮКИ228500.1250.1250.75037
33mngМөнх-Эрдэнэ ТӨГӨЛДӨР2815500.6000.1330.26786
34mngМаратхан ЖАНСЭРИК2423510.5650.1740.261103
35jpnТакэшита МАСАТОШИ18500.2500.1250.62543
36mngХатанбаатар ЧИНГҮҮН1823500.0870.0430.870-56
37mngГантуяа ГАНТОГТОХ2523500.8700.0870.043141
38mngЦэвээнсүрэн ДАЛАЙЦЭРЭН2121500.6670.0480.286107
39mngУуганбат ТЭМҮЛЭН1814500.5710.0710.35784
40jpnИмай КАНАТО237400.1430.1430.71431
41braСантос Коста ТИАГО ТОМАЙС123400.5650.1740.26180
42jpnНишимару ЮҮМА16400.3330.0000.66750
43mngТүмэн-Өлзий СОДБИЛГҮҮН1823400.0870.0430.870-68
44mngБаатарцогт НАМСРАЙ250410.0000.0000.00051
45mngЧин-Оргил ТОГТОХБАЯР (А)2823400.0870.0430.870-68
46mngЦэрэнжаргал СҮХ-ЭРДЭНЭ2122400.1820.0450.773-4
47jpnИчимару РИКУ218400.5000.0000.50058
48korКанг ЧУНГИЮҮН18410.5000.2500.25069
49mngГанбат БУЯННЭМЭХ2016400.6880.0630.250100
50mngЭнхболд ЭРХЭМБАЯР2121400.6670.0480.28694
51jpnМияазаки РЮҮХЭЙ015400.6000.1330.26773
52jpnРюүсэ ФУРУКАВА227430.4290.0000.57177
53jpnТамура НЕО10420.0000.0000.00068
54jpnКэн МУРАЯАМА256410.5000.3330.16752
55mngАдэемо Майкл МУЕИМА2911300.0910.0000.9094
56mngЭрдэнэсүрэн МӨНХ-ЭРДЭНЭ2722310.4550.0000.54526
57mngБаярмаа БАЛЖИННЯМ3322300.3180.0450.636-6
58jpnИшикава ХИРОМАСА17310.1430.1430.71432
59mngСоёл-Эрдэнэ ГАЛ-ЭРДЭНЭ2718300.3890.0000.61137
60mngГанбат НАРАНГЭРЭЛ2321310.1430.0480.810-9
61uzbВэклич РУСЛАН014300.2860.0710.64332
62mngМөнхсайхан МӨНХХҮСЛЭН2121300.6670.0480.28681
63jpnЯнагизоно РЮҮТА00300.0000.0000.00039
64mngП. ЭНХБИЛЭГ2722300.6360.1360.22787
65mngАлтансүх ТЭМҮҮЖИН2622300.6360.1360.22787
66jpnСугасава ТАКАЯА17310.4290.0000.57150
67mngОрхон МӨНХ-ОРГИЛ3321300.6670.0480.28681
68ghaАбдул Рашид ОБУОБИ18300.8750.1250.00069
69mngГанболд БИЛГҮҮН3222300.3640.0450.59130
70mngЧ. БАТ-ЭРДЭНЭ2823310.6520.1300.21799
71mngБ. ЦОГТБАЯР2114300.5710.0710.35758
72mngН. САЙНБУЯН2015300.4670.1330.40036
73uzbАхрор УМАРЖОНОВ016300.6880.0630.25087
74braАндрей Паулино ФЕРРЕЙРА2823310.5650.1740.26174
75mngБ. Сугарсүрэн05200.0000.0001.000-22
76mngДагинаа ТӨРБАТ (A)3123200.8700.0870.043116
77mngБатбаатар АМГАЛАНБАТ220200.0000.0000.00026
78mngБатбаяр ТӨГӨЛДӨР2221200.1430.0480.810-29
79mngЦэвэлмаа БАТ-ОРГИЛ278200.8750.1250.00059
80mngГанбат ДӨЛГӨӨН1921200.6670.0480.28668
81braБрандао Эдуардо АНДРАДЭ015200.2000.0000.800-12
82braФернандэс ТИАГО00200.0000.0000.00026
83mngАлтангэрэл БАЗАРХҮҮ2723200.3040.0870.609-28
84mngБаасансүрэн ЛХАГВАСҮРЭН2123200.0870.0430.870-98
85braДо Сантос ВИТОР ГУЛЕРМЕ18200.5000.2500.25029
86mngАмарсайхан ТЭМҮҮЛЭН2622200.6360.1360.22776
87mngС. ӨСӨХБАЯР2724210.7500.0830.167110
88jpnУамзүмэ ШОГО015200.2000.0000.800-12
89rusНикита АРТЕМЕНКО267220.8570.0000.14370
90mngМөнхзул ЭРДЭНЭХӨЛӨГ1723200.3040.0870.609-27
91mngЦагаанцоож МӨНХ-ЭРДЭНЭ3121200.4290.0000.57125
92mngЦэрэнбат БААСАНЖАВ2321210.6670.0480.28671
93srbНэманя КРУСЕВАЧ2523200.8700.0870.043111
94mngОтгонбаатар ЭНХ-ОРГИЛ2522200.6360.1360.22776
95mngЧинзориг БАТ-ИРЭЭДҮЙ2522200.0910.0450.864-92
96mngН. ТЭНГИС10200.0000.0000.00026
97korЖүн Таэ БЭК206200.8330.0000.16744
98rusМамедов ВЕЛИ014200.2860.0710.64319
99srbЭмэка Жэкобс Эмэрум298120.8750.1250.00060
100jpnИкко ФҮЖИРАВА18100.1250.1250.750-16
101jpnМасака СОМА17100.5710.2860.14316
102mngТ.Ж ХАМПРЕЙС06100.8330.1670.00039
103mngХүрэлбаатар ТАЙВАНХҮҮ260100.0000.0000.00013
104mngТүвшинжаргал ДӨЛГӨӨН2022110.6360.0910.27364
105mngПүрэвдорж БАЯРЦЭНГЭЛ2622100.6360.1360.22760
106jpnКавасаки ШИАН015100.2000.0000.800-25
107mngАмаржаргал МӨНХНАСАН16100.3330.0000.66716
108jpnСасаки МИЗУХО378100.1250.1250.750-19
109jpnНагата ШОЯА2515100.4670.1330.40010
110mngО.Жавхлан1914100.2860.0710.6436
111mngБатцэрэн МӨНХСОЁМБО1923100.3480.0430.609-47
112mngСувд-Эрдэнэ ЦЭРЭНДОРЖ2123100.3040.0870.609-38
113mngДүгэрээ ТЭМҮҮЛЭН250100.0000.0000.00013
114mngБаясгалан Амаржаргал296100.5000.3330.16712
115mngЭрдэнэ-Очир МӨНГӨНБАГАНА2424100.7500.0830.16793
116mngТөртогтох ЭНХ-ЭРДЭНЭ2915110.4670.1330.40013
117mngОчирбат ЭНХ-АМГАЛАН2521100.4290.0000.57111
118mngЦэрэндовдон ТӨМӨР-ОЧИР327100.8570.0000.14336
119mngБаатар ӨЛЗИЙ-ОД3121100.4290.0000.57111
120mngОтгонбаяр ОЮУНБААТАР300100.0000.0000.0007
121mngБатжаргал ЗОРИГТСАЙХАН2323100.6960.1300.17464
122jpnТомояа ВАТАНАБЭ17100.1430.1430.714-8
123mngБатболд БАТ-ЭРДЭНЭ2023100.5650.1740.26147
124mngЭрдэнэбат ГАН-ЭРДЭНЭ1821100.6670.0480.28655
125mngСарантуяа НАРАНБААТАР240110.0000.0000.0000
126mngБатсүх ТӨГӨЛДӨР1923100.2170.0430.739-38
127mngГантөмөр АНХБАЯР2421100.3330.0480.6198
128mngЖаргалтуяа ЦОГТ-ОЧИР251101.0000.0000.00023
129mngАлтанхүү СУМЪЯАБАЗАР198100.5000.2500.25026
130mngМягмарханд БИЛГҮҮН1723100.0870.0430.870-107
131mngАмарсанаа ТӨГӨЛДӨР2219100.1580.0530.789-39
132mngПүрэвдаш АНХБАЯР236100.1670.1670.667-6
133mngА. ЭРДЭМБИЛЭГ2622100.6360.1360.22759
134mngСайнханбаяр ОТГОНЦАГААН2223110.5650.1740.26150
135mngБатдэлгэр ЛХАСҮРЭН237110.0000.0001.000-16
136srbСтефан ТОДОРОВИЧ2515100.8670.0670.06770
137jpnНита ЮУСУКЭ297110.4290.0000.57123
138mngО. МӨНХСАЙХАН230100.0000.0000.00013
139uzbЖураэв АБДУЛАЗИЗХОН014100.2860.0710.6436
140mngГантөр ТЭНГИС168000.1250.1250.750-27
141mngМөнхтөр ТЭМҮҮЛЭН178000.1250.1250.750-27
142mngАлтансоёмбо СОД-ЭРДЭНЭ188000.1250.1250.750-27
143mngМөнхжаргал СҮХБАТ208000.0000.0001.000-47
144mngБаярсайхан ДАРХИА307000.5710.2860.1433
145mngМэндбаатар БАТГҮН317000.5710.2860.1433
146mngАриунсанаа БАТМӨНХ168000.1250.1250.750-27
147mngБуянжаргал МӨНХБАЯР318000.1250.1250.750-28
148mngБулган БИЛГҮҮН188000.1250.1250.750-28
149mngТуяа ХАШ-ЭРДЭНЭ227000.7140.1430.14317
150mngНамсрай ЕСҮХЭЙ178000.7500.1250.12523
151mngДамдиндорж ШИЙРАВЖАМЦ198000.7500.1250.12523
152mngБолд АМАРСАНАА188000.5000.2500.25013
153mngСэр-Од-Янжив ГАНХУЯГ298000.0000.0001.000-47
154mngИдэр ГЭРЭЛТ268000.0000.0001.000-47
155mngГэрэлт ХҮСЛЭЭ17000.1430.1430.714-14
156mngБаярмагнай БАТЗОРИГ237000.1430.1430.714-16
157mngЭнхбаатар ОЧИРВААНЬ198000.2500.1250.625-13
158mngЛхагвадорж СУМЪЯАБАЗАР218000.2500.1250.625-13
159mngБэгзжав БАТЗОРИГ258000.2500.1250.625-13
160mngЛхагвасүрэн ЖАВХЛАН288000.2500.1250.625-13
161mngАлтанбагана ЭНХБУЯН177000.1430.1430.714-14
162mngХүрэлчулуун ТЭМҮҮЖИН177000.1430.1430.714-14
163mngБ. СОДНОМ015000.0670.0000.933-99
164mngАриунболд АЛТАНШАГАЙ177000.1430.1430.714-14
165mngТүвшинбаяр БИЛГҮТЭЙ347000.4290.0000.5717
166jpnКиши КЭНТА17000.4290.0000.5717
167mngРавдандорж ДАВААЖАРГАЛ196000.3330.0000.6673
168mngЛувсансамбуу БАТСҮХ348000.0000.0001.000-47
169mngЭнхболд ТЭМҮҮЛЭН208000.0000.0001.000-47
170mngЭнхжаргал МӨНХТУЛГА178000.0000.0001.00021
171mngШуурхай ЭНХТҮВШИН227000.5710.2860.1432
172mngЦогтсайхан ЭНХЖИН250000.0000.0000.0004
173mngЭнхтайван МӨНХ-ЭРДЭНЭ (X)2823000.8700.0870.043110
174mngЦогт СЭР-ОД368000.0000.0001.000-47
175mngАрвинбат МЭНДБАЯР228000.7500.1250.12523
176mngЭнх-Эрдэнэ ГАН-ЭРДЭНЭ (X)2020000.2000.0500.750-52
177mngСэрээхүү БАТМАГНАЙ (X)2122000.6360.0910.27381
178mngЭрдэнэсүх ЭРДЭНЭБАТ2223000.5650.1740.26142
179mngАмарбаясгалан САЙХАНЧУЛУУН (X)2723000.6520.1300.21759
180mngБатсайхан АРИУНБОЛД (Х)338000.5000.0000.5008
181mngБалдорж МӨНХБОЛД2721000.4290.0000.57127
182mngДагвасүрэн ЦЭНДЖАВ (Х)2423000.0870.0430.870-77
183mngЭрдэнэбат АМГАЛАНБАЯР2023000.5650.1740.26134
184mngЭ. ЭРДЭНЭБОЛД-10000.0000.0000.0000
185mngТуяа Өрнөхбаяр3523000.6520.1300.21751
186mngБатбаяр БИЛГҮҮН197000.4290.0000.5717
187mngП.Эрхэмбаяр1914000.2860.0710.643-7
188mngБ. ДӨЛГӨӨН260000.0000.0000.0000
189mngГанболд АМАРСАНАА348000.2500.1250.625-13
190mngЕмбүү АмарсанааЕ. АМАРСАНАА2015000.4670.1330.400-3
191mngБаттөр ГАНБАТ2222000.3640.0450.591-5
192mngВ. ТЭМҮҮЖИН290000.0000.0000.0000
193mngЦэцэнбаатар ДАРАМБАЯР10000.0000.0000.0000
194mngОктябрь ДАВААДЭЛГЭР238000.7500.1250.1257
195mngГэрэлт-Од БАТ-ОРГИЛ2123000.8700.0870.04390
196mngЭрдэнэбат АМАРТҮВШИН308000.1250.1250.750-27
197mngСүхбат ДӨЛГӨӨН2923010.5650.1740.26137
198mngЭзэнмөнх МӨНХСҮХ357010.1430.1430.714-9
199uzbМиржалол КУРБАНОВ016000.6880.0630.25048
200mngАлтансүх ЛХАГВАСҮРЭН3123000.5650.1740.26133
201mngБатмөнх ЭРХЭМБАЯР121000.4290.0000.571-6
202rusПотапов ИГОРЬ10000.0000.0000.000-1
203mngГантулга НЯМБАЯР257000.5710.2860.1433
204mngОлзвой ОЧБАЯР3423000.6520.1300.21751
205mngБатболд МӨНГӨНТУЛГА2223000.0870.0430.870-120
206mngГанбаатар ГАНДУУЛГА2623000.8700.0870.04390
207jpnУнно ТОМОЮҮКИ014000.2860.0710.643-13
208mngАмгалан ЧИНЗОРИГ356000.5000.3330.1672
209mngГанбат АНАРХҮҮ115000.4670.0000.533-4
210mngО. ХАНТЭНГЭР240000.0000.0000.0000
211mngЦогтбаатар БАТ-ЭРДЭНЭ2223000.5650.1740.26134
212mngЦэрэнжав ЭНХЖАРГАЛ (А)3922000.3640.0450.591-2
213mngБаясгалан ИТГЭЛ288000.1250.1250.750-27
214mngБ. ЖАВХЛАН310000.0000.0000.0000
215mngБатбаяр ХАШ-ЭРДЭНЭ268000.5000.2500.25010
216mngТ. ДАВИД014000.5710.0710.35719
217mngНаранбаатар ДАШНЯМ2213000.5380.0000.4622
218mngЦ.Билгүүн250000.0000.0000.0000
219mngМөнхцоож БИЛЭГТ198000.0000.0001.000-50
220mngБ. САЙХАНБИЛЭГ015000.0670.0000.933-93
221mngБаяраа ТӨГӨЛДӨР1923000.2170.0430.739-54
222mngАлтанцэцэг УЛСБАЯР188000.0000.0001.000-47
223mngБаттөр ДАВААЖАВ338000.5000.0000.5005
224mngНарантуяагийн Оргил.Нарантуяа ОРГИЛ2015000.4670.1330.400-3
225mngБатдорж ТЭМҮҮЖИН210000.0000.0000.0000
226mngМөнх-Эрдэнэ БИЛГҮҮН1921000.3330.0480.619-5
227mngГантулга САРУУЛ238000.1250.1250.750-27
228mngБатбаатар ОЧИРЗАЯА2323000.3040.0870.609-51
229mngД.Энхбаясгалан2015000.4670.0000.533-4
230mngЦ. ЭНХТӨР330000.0000.0000.0000
231jpnОцука ШО16000.5000.3330.1672
232mngГанпүрэв ТЭМҮҮЖИН2023000.2170.0430.739-51
233mngЦэрэнжав ТЭМҮҮЛЭН218000.5000.0000.5008
234mngЧинбат НЯМБАЯР215000.4000.0000.6008
235jpnАцуми ШОТА17000.1430.1430.714-19
236jpnЯаманэ АЮҮМҮ16000.5000.3330.167-1
237mngТ. ЦЭЛМЭГ015000.0670.0000.933-93
238mngБ. ОРГИЛБОЛД280000.0000.0000.0000
239mngЭ. АРИУНБААТАР2815000.6000.1330.26721
240mngГочоо БИЛГҮҮН2323010.3040.0870.609-47
241mngЖаргалсайхан ЭРДЭНЭ1923000.0870.0430.870-126
242mngМянганбуу БАТНЯМ1721000.6190.0950.28636
243mngЧинзориг ТЭМҮҮЖИН2121000.3330.0480.619-4
244jpnШийна МИЗУКИ17000.1430.1430.714-17
245mngА. БАЛЖИННЯМ1715000.4670.1330.400-3
246mngБатчулуун МӨНХТҮВШИН238000.5000.0000.5008
247mngЗагдрагчаа ЛХАГВАА1922000.6360.1360.22750
248mngЛ. МӨНХ-ЭРДЭНЭ2723000.8700.0870.04390
249mngБ. ЭНХМАНДАХ210000.0000.0000.0000
250mngБатдорж БУЛГАНТАМИР1822000.1820.0450.773-52
251mngБямбацогт БУД-ЭРХЭС1822000.4550.0000.5453
252mngДоржрагчаа МӨНХДЭМБЭРЭЛ2023000.5650.1740.26134
253mngБ. ТЭМҮҮЛЭН015000.0670.0000.933-93
254mngДаваадалай ДАЛАЙБАЯР188000.0000.0001.000-47
255mngАлтансүх ЛХАГВАСҮРЭН260000.0000.0000.0000
256mngМөнхбат БУЯНТ226000.5000.3330.167-2
257mngЛхагважав ТӨМӨР-ОЧИР2414000.4290.1430.429-5
258ausМохаммад Хоссейн ЭЛЛАХИ2615000.8670.0670.06757
259mngЭсэнжаргал ДАШДАВАА2321000.1430.0480.810-62
260mngБолдбаатар БАТГЭРЭЛ18000.0000.0001.000-47
261mngБат-Эрдэнэ ЖАРГАЛСАЙХАН208000.0000.0001.000-31
262mngЭнхзаяа ТЭГШЖАРГАЛ206000.1670.1670.667-13
263mngРагчаасүрэн СОДНОМРАГЧАА2720000.4000.0000.600-9
264mngЭ. Энхсүх015000.4670.1330.400-3
265mngБ. АРИУНСАНАА015000.0670.0000.933-93
266mngБ. ГҮНБИЛЭГ2114000.5710.0710.35719
267mngБаярсайхан МӨНХБОЛД345000.2000.2000.600-13
268mngБат-Мөнх ЭНХТУЛГА2422000.6360.1360.22747
269mngХандаа ЦЭНГҮҮН210000.0000.0000.00025
270mngТулга ТӨРБОЛД (Х)2722000.3640.0450.59119
271mngЭнхмаа ТҮМЭН-ОД1720000.2000.0500.750-47
272mngБаттулга МӨНХБОЛД176000.1670.1670.667-13
273mngЖаргалсайхан САЙНЖАРГАЛ2514000.5710.0710.35719
274mngБолд ДӨЛГӨӨН188000.0000.0001.000-47
275mngНоржмоо ЦЭДЭНБАЛ350000.0000.0000.0000
276mngЭрдэнэбаяр ОНОН3220000.4000.0000.600-9
277mngЭрдэнэням ТЭМҮҮЛЭН240000.0000.0000.0000
278mngГантулга ДАВААДОРЖ266000.1670.1670.667-16
279mngБат-Эрдэнэ ЧИНМАРГАД2023000.5650.1740.26134
280mngН. АНАНД2114000.5710.0710.35719
281mngМөнхчулуун МАРГАД215000.8000.0000.20016
282mngТөмөрбаатар ДӨЛГӨӨН327000.4290.0000.5713
283mngТ. ЦЭГМИД014000.2860.0710.643-7
284jpnХарада ТОМОАКИ15000.0000.2000.800-27
285mngСожидмаа ЖАМБАЛБАВУУ2323000.5650.1740.26128
286mngСүхбаатар АЗХҮҮ300000.0000.0000.0000
287mngГэрэлбаяр ЁНДОНЖАМЦ2920000.4000.0000.600-9
288mngОтгонбаатар ТӨГӨЛДӨР (X)1822000.1820.0450.773-53
289mngДаваадорж МӨНХ-ЭРДЭНЭ1722000.3180.0910.591-40
290mngГанбат ЭРМҮҮН-ЭРДЭНЭ1823000.2170.0430.739-51
291mngА. БААСАНСҮРЭН2816000.6880.0630.25048
292mngБолд БАТТУЛГА3320000.0500.0500.900-117
293mngЧ. ШИНЭЗУУН014000.2860.0710.643-7
294mngЧулуунбаатар ДАГВАДОРЖ2122000.1820.0450.773-52
295mngС. ЧУЛУУНБОР115000.8670.0670.06757
296mngБ. ЦЭРЭНБАЯР280000.0000.0000.0000
297mngБатцэрэн МӨНХСҮЛД198000.8750.1250.00033
298jpnКога ЦУРУХАРА015000.6000.1330.26715
299mngГүнсэнноров САНЧИР175000.0000.2000.800-24
300mngБатбаяр БАТХҮҮ1715000.4670.1330.400-3
301mngГанзориг ЭНХБАЯР185000.8000.0000.20016
302mngОюунгэрэл ТЭНГИС1720000.2000.0500.750-47
303mngРюүки ШИНЯАШКИ015000.4670.0000.533-4
304mngБ. НЯМБАТ00000.0000.0000.0000
305mngЭнхбаяр САЙНТӨГС1720000.2000.0500.750-47
306mngБатмөнх БАЯНМӨНХ275000.0000.2000.800-24
307mngНаранбаатар ХАШЧУЛУУН1919010.6320.0530.31640
308mngБатцагаан МӨНГӨНТУЛГА120000.4000.0000.600-9
309mngОтгонбилэг ТӨГӨЛДӨР1720000.2000.0500.750-39
310mngБаттогтох ЭРДЭНЭ-УНДРАХ122000.6360.1360.22750
311jpnНэгаёоши ТАКУМА15000.2000.2000.600-13
312mngИсами АОЙ16000.5000.3330.1671
313mngАнхбаатар ОЮУНБААТАР2119000.1580.0530.789-48
314mngОтгонбаяр СҮХБАТ1821000.3330.0950.571-38
315braКармо ГАБРИЭЛ00000.0000.0000.0000
316mngБатболд ОЧИРВААНЬ265000.2000.0000.800-5
317mngЭндрью ВИЛЛИАМ015000.0670.0000.933-93
318mngЦоодол БАТЗОРИГ240000.0000.0000.0000
319mngХари ГОВИМО015000.0670.0000.933-93
320mngГүрсэд МӨРӨНСАЙХАН290000.0000.0000.0000
321mngСамуэл АРНОЙТ015000.0670.0000.933-93
322mngОргил ХАНТЕГИН2019000.6320.0530.31635
323mngЭ. ДАВААСҮРЭН015000.0670.0000.933-93
324mngРэгзэн ОТГОНПҮРЭВ270000.0000.0000.0000
325mngГантүшиг ГАНГЭРЭЛ120000.4000.0000.600-9
326itaРуссо Росарио МАТТИА247000.5710.1430.28613
327braЖуниор МАРСЭЛО00000.0000.0000.0000