МОБИ ДЭЭД ЛИГ 2023

Эмэгтэй лигийн аваргууд тодорлоо 2022-10-30 Унших...
#1 долоо хоног: Нэгдүгээр лиг 2022-08-29 Унших...
ХОВД багийн шинэчлэлт үргэлжилсээр 2022-08-03 Унших...
Эмэгтэй лиг үргэлжилж байна 2022-07-15 Унших...
ХОВД ФС дээд лигт үлдлээ Ховд баг дээд лигт үлдлээ 2022-07-11 Унших...

ДЭЭД ЛИГ Хуваарь

(116)
13:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(117)
16:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ХАНГАРЬД ФС

(118)
19:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХОРОМХОН КЛУБ

(119)
16:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИ

(120)
19:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ФС УЛААНБААТАР

(121)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОВД ФС

(122)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — СП ФАЛКОНС

(123)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ДЭРЭН КЛУБ

(124)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ФС УЛААНБААТАР

(125)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ТӨВ БУГАНУУД

(126)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(127)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ХАНГАРЬД ФС

(128)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(129)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — УЛААНБААТАР СИТИ

(130)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН КЛУБ

(131)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ФАЛКОНС

(132)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР

(133)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД

(134)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — УБ СИТИ

(135)
00:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — ДЭРЭН

ДЭЭД ЛИГ Үр дүн

(115)
4 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ДЭРЭН КЛУБ

(114)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — СП ФАЛКОНС

(113)
2 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ТӨВ БУГАНУУД

(112)
5 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(111)
1 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ХОВД ФС

(110)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ФС УЛААНБААТАР

(109)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ДЭРЭН КЛУБ

(108)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД ФС

(107)
3 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОРОМХОН КЛУБ

(106)
4 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — УЛААНБААТАР СИТИ

(105)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — СП ФАЛКОНС

(104)
3 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ТӨВ БУГАНУУД

(103)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(102)
12 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(101)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХОВД ФС

(100)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР СИТИ

(99)
1 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — СП ФАЛКОНС

(98)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ДЭРЭН КЛУБ

(97)
0 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ФС УЛААНБААТАР

(96)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ХОРОМХОН КЛУБ

(95)
5 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(94)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — СП ФАЛКОНС

(93)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ХАНГАРЬД ФС

(92)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(91)
0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУД

(90)
5 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ХОРОМХОН КЛУБ

(89)
6 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХАНГАРЬД ФС

(88)
2 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХОВД ФС

(87)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(86)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(85)
1 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАР

(84)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ТӨВ БУГАНУУД

(83)
0 - 8
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОВД ФС

(82)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ДЭРЭН КЛУБ

(81)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — СП ФАЛКОНС

(80)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(79)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — УЛААНБААТАР СИТИ

(78)
2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(77)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХАНГАРЬД ФС

(76)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ХОРОМХОН КЛУБ

(75)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ХОВД ФС

(74)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ТӨВ БУГАНУУД

(73)
4 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ДЭРЭН КЛУБ

(72)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — СП ФАЛКОНС

(71)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(70)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАР

(69)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР СИТИ

(68)
2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(67)
0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХАНГАРЬД ФС

(66)
7 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ХОРОМХОН КЛУБ

(45)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИ

(43)
4 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД

(65)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — СП ФАЛКОНС

(64)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУД

(63)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(62)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(61)
0 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ХОВД ФС

(60)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБ

(59)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОРОМХОН КЛУБ

(58)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХАНГАРЬД ФС

(57)
0 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — УБ СИТИ

(56)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — УЛААНБААТАР

(55)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УБ СИТИ — ЭРЧИМ

(54)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ХОВД ФС

(53)
9 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ЛИОНС

(52)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ТӨВ БУГАНУУД

(51)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ХАНГАРЬД

(50)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ХОВД ФС

(49)
0 - 9
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ДЭРЭН

(48)
0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР

(47)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — УБ СИТИ

(46)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХОРОМХОН

(44)
0 - 10
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР

(42)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ФАЛКОНС

(41)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — ДЭРЭН

(40)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН

(39)
8 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — СИТИ

(38)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ЛИОНС

(37)
10 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ХАНГАРЬД

(36)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ЭРЧИМ

(35)
2 - 10
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — БУГАНУУД

(34)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — УЛААНБААТАР

(33)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ДЭРЭН

(32)
1 - 7
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ФАЛКОНС

(31)
0 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — ХОВД

(30)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — УЛААНБААТАР

(29)
4 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — СИТИ

(28)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ХОРОМХОН

(27)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ХАНГАРЬД

(26)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ЭРЧИМ

(25)
1 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ФАЛКОНС

(24)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ДЭРЭН

(23)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — БУГАНУУД

(22)
1 - 9
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ЛИОНС

(21)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ХОВД

(20)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР

(19)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — ДЭРЭН

(18)
7 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД

(17)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ХОРОМХОН

(16)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — СИТИ

(15)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН —ФАЛКОНС

(14)
1 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — БУГАНУУД

(13)
1 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ЭРЧИМ

(12)
4 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ЛИОНС

(11)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ХОВД

(10)
0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — ФАЛКОНС

(9)
0 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ДЭРЭН

(8)
0 - 12
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — УЛААНБААТАР

(7)
4 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — СИТИ

(6)
3 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ХОРОМХОН

(5)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ФАЛКОНС

(4)
7 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ЛИОНС

(3)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ЭРЧИМ

(2)
8 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ХАНГАРЬД

(1)
0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — БУГАНУУД

ТЭРГҮҮЛЭГЧ ТОГЛОГЧИД

БАГУУДЫН АМЖИЛТ

Дээд лигийн хүснэгт

PosБагТХ+Т=Х-Г+Г-+/-О
123202190127859
223133773343942
323152662352741
423124759302940
523110126861727
6231021163531026
72382134192-5126
82382134852-423
92362153774-3720
1023212032130-987

ЛИГИЙН МАТРИЦ

БҮХ ТОГЛОГЧИД

Статистик тайлал: Т - тоглолт Г - гоол Ц - цохилт ХЛТ - хаалгачийн хаасан цохилт ГД - гоолын дамжуулалт Д - дамжуулалт ШК - шар хуудас УК - улаан хуудас АЛ - алдаа АГ - авто гоол

Бүх тоглогчид

ЭрэмбэТоглогчБагНасТГГДХ+ %Т= %Х- %ФО
1mngБатхуяг МӨНХ-ЭРДЭНЭ32232810.6090.0000.391386
2mngЦэдэнбал ТҮМЭНЖАРГАЛ33222300.4550.0000.545299
3jpnАкихиро СУЗУКИ28232140.8700.0870.043380
4mngМягмар БАТХИШИГ28231710.5220.1740.304252
5mngАмараа ДӨЛГӨӨН22221500.5910.0910.318226
6mngЗаяат ТЭМҮҮЛЭН19231400.3480.0870.565125
7mngПүрэвсүрэн УУГАНБАЯР21231310.8700.0870.043256
8mngАнхбаяр СОДМӨНХ18151200.4670.1330.400172
9mngБатболд БАЛЖИННЯМ23231160.8700.0870.043269
10mngНям-Осор НАРАНБОЛД31231100.6520.0870.261157
11mngТогоо МӨНХБААТАР (A)23221000.2730.0450.68286
12mngНорики АКАДА0141000.4290.0000.571122
13mngАртаг НАРМАНДАХ (A)2623900.5220.1740.304146
14srbСаша ТЕОФАНОВ3214900.8570.0710.071159
15jpnСайто АОТО2314800.5710.1430.286107
16mngГанбаатар БАТБИЛГҮҮН3322830.3640.0910.545107
17jpnКазутака САТО2414800.5710.1430.286107
18mngХүрэлбаатар ЦЭНД-АЮУШ3322720.4550.0000.545110
19korSi Yoon LEE015700.7330.0000.267116
20mngПүрэвхүү БИЛЭГЖАРГАЛ121700.4290.0000.57192
21mngБаатар ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ2021700.6190.0480.333129
22mngБат-Эрдэнэ УУГАНБАТ2622620.5910.0910.318131
23mngБалжинням БАТМӨНХ2321600.6190.0480.333114
24jpnЯнагизоно РЮҮТА015600.4670.1330.40094
25mngБаатарцогт НАМСРАЙ2423610.4350.0870.47887
26korКим МИН СЕО228610.5000.0000.50082
27rusСавва КНЯЗЕВ258620.8750.0000.125110
28mngЭрдэнэчимэг ӨНӨР-ЭРДЭНЭ2413600.8460.1540.000122
29mngГалт ТӨГӨЛДӨР2821600.3330.0950.57165
30jpnМияажима ЮҮЗҮКИ219500.1110.1110.77835
31mngОюунбаатар МИЖИДДОРЖ2622500.6820.0450.273101
32mngМаратхан ЖАНСЭРИК2423510.5220.1740.30498
33braВладемир ЭВЭРТОН2014500.5000.1430.35776
34jpnТакэшита МАСАТОШИ08500.2500.1250.62543
35mngЦэвээнсүрэн ДАЛАЙЦЭРЭН2021500.6190.0480.333104
36mngЧ. БАТ-ЭРДЭНЭ2823510.6520.0870.261101
37jpnТамура НЕО023520.4350.0870.47891
38jpnИмай КАНАТО238400.1250.1250.75029
39jpnНишимару ЮҮМА07400.4290.0000.57156
40mngТүмэн-Өлзий СОДБИЛГҮҮН1723400.0870.0430.870-46
41jpnMiki TAKUTO1914400.8570.0710.07194
42mngМөнх-Эрдэнэ ТӨГӨЛДӨР2814400.5000.1430.35763
43mngЧин-Оргил ТОГТОХБАЯР (А)2723400.0870.0430.870-46
44jpnИчимару РИКУ219400.5560.0000.44459
45mngГантуяа ГАНТОГТОХ2523400.8700.0870.043116
46korКанг ЧУНГИЮҮН09410.5560.2220.22274
47mngЭнхболд ЭРХЭМБАЯР2021400.6190.0480.33391
48jpnМияазаки РЮҮХЭЙ014400.5000.1430.35763
49jpnРюүсэ ФУРУКАВА228430.5000.0000.50083
50jpnЖахана ДАЙКИ2523410.6520.0000.34890
51mngУуганбат ТЭМҮЛЭН1813400.4620.0770.46267
52jpnКэн МУРАЯАМА257410.4290.2860.28651
53mngАдэемо Майкл МУЕИМА2810300.2000.0000.80018
54braСантос Коста ТИАГО ТОМАЙС023300.5220.1740.30462
55braФернандэс ТИАГО015300.4670.1330.40055
56jpnИшикава ХИРОМАСА07310.1430.1430.71432
57mngСоёл-Эрдэнэ ГАЛ-ЭРДЭНЭ2717300.4120.0000.58834
58mngДүгэрээ ТЭМҮҮЛЭН2423300.4350.0870.47849
59mngГанбат НАРАНГЭРЭЛ2220310.2000.0500.7505
60uzbВэклич РУСЛАН013300.2310.1540.61528
61jpnСугасава ТАКАЯА18310.5000.0000.50056
62mngЦэрэнжаргал СҮХ-ЭРДЭНЭ2121300.2380.0480.714-3
63mngОрхон МӨНХ-ОРГИЛ3321300.6190.0480.33378
64ghaАбдул Рашид ОБУОБИ09300.8890.1110.00072
65mngХатанбаатар ЧИНГҮҮН1723300.0870.0430.870-60
66mngГанболд БИЛГҮҮН3222300.3640.0910.54527
67mngГанбат БУЯННЭМЭХ1915300.7330.0000.26764
68mngБ. ЦОГТБАЯР2113300.4620.0770.46254
69uzbАхрор УМАРЖОНОВ015300.7330.0000.26764
70mngО. МӨНХСАЙХАН2313300.5380.0000.46255
71mngБ. Сугарсүрэн03200.0000.0001.0008
72mngХүрэлбаатар ТАЙВАНХҮҮ2613200.4620.0000.53829
73mngЭрдэнэсүрэн МӨНХ-ЭРДЭНЭ2622210.4550.0000.54515
74mngБатбаатар АМГАЛАНБАТ2223200.4350.0870.47836
75mngБатбаяр ТӨГӨЛДӨР2220200.2000.0500.750-15
76mngЦэвэлмаа БАТ-ОРГИЛ269200.8890.1110.00062
77mngГанбат ДӨЛГӨӨН1821200.6190.0480.33365
78mngАлтангэрэл БАЗАРХҮҮ2723200.3480.0870.565-29
79mngМөнхсайхан МӨНХХҮСЛЭН2121200.6190.0480.33365
80braДо Сантос ВИТОР ГУЛЕРМЕ09200.5560.2220.22234
81mngБаасансүрэн ЛХАГВАСҮРЭН2123200.0870.0430.870-76
82mngС. ӨСӨХБАЯР2724210.7920.0420.16790
83jpnУамзүмэ ШОГО014200.2860.0000.7142
84rusНикита АРТЕМЕНКО258220.8750.0000.12571
85mngМөнхзул ЭРДЭНЭХӨЛӨГ1623200.3480.0870.565-28
86mngЦагаанцоож МӨНХ-ЭРДЭНЭ3021200.4290.0000.57127
87mngЦэрэнбат БААСАНЖАВ2321210.6190.0480.33368
88srbНэманя КРУСЕВАЧ2423200.8700.0870.04399
89mngОтгонбаатар ЭНХ-ОРГИЛ2522200.6360.0910.27352
90mngЧинзориг БАТ-ИРЭЭДҮЙ2422200.0910.0450.864-70
91mngНэргүй СайнбуянН. САЙНБУЯН2014200.5710.1430.28629
92mngН. ТЭНГИС015200.4670.1330.40042
93korЖүн Таэ БЭК197200.8570.0000.14345
94rusМамедов ВЕЛИ013200.2310.1540.61515
95srbЭмэка Жэкобс Эмэрум289120.8890.1110.00063
96jpnИкко ФҮЖИРАВА09100.1110.1110.778-18
97mngТ.Ж ХАМПРЕЙС04100.7500.2500.00023
98jpnМасака СОМА08100.5000.2500.25015
99mngТүвшинжаргал ДӨЛГӨӨН2022110.5910.0910.31861
100mngДагинаа ТӨРБАТ (A)3023100.8700.0870.04391
101jpnКавасаки ШИАН014100.2860.0000.714-11
102mngАмаржаргал МӨНХНАСАН17100.4290.0000.57122
103mngБаярмаа БАЛЖИННЯМ3222100.3180.0910.591-35
104jpnСасаки МИЗУХО369100.1110.1110.778-21
105mngБатцэрэн МӨНХСОЁМБО1823100.3910.0430.565-20
106jpnНагата ШОЯА2514100.5710.1430.28616
107braБрандао Эдуардо АНДРАДЭ014100.2860.0000.714-11
108mngСувд-Эрдэнэ ЦЭРЭНДОРЖ2023100.3480.0870.565-39
109mngЭрдэнэ-Очир МӨНГӨНБАГАНА2424100.7920.0420.16773
110mngБаясгалан Амаржаргал297100.4290.2860.28611
111mngТөртогтох ЭНХ-ЭРДЭНЭ2922110.5000.0910.40913
112mngЦэрэндовдон ТӨМӨР-ОЧИР328100.8750.0000.12537
113mngАлтансүх ТЭМҮҮЖИН2622100.6360.0910.27337
114mngОтгонбаяр ОЮУНБААТАР298100.3750.0000.6251
115mngБатжаргал ЗОРИГТСАЙХАН2323100.6520.1300.21757
116jpnТомояа ВАТАНАБЭ08100.1250.1250.750-10
117mngБатболд БАТ-ЭРДЭНЭ2023100.5220.1740.30442
118mngБ. ОРГИЛБОЛД2715100.4670.1330.40029
119mngЭрдэнэбат ГАН-ЭРДЭНЭ1721100.6190.0480.33352
120mngБатсүх ТӨГӨЛДӨР1922100.2730.0450.682-24
121mngСарантуяа НАРАНБААТАР238110.3750.0000.625-6
122mngГантөмөр АНХБАЯР2321100.3330.0950.5715
123mngАмарсанаа ТӨГӨЛДӨР2218100.2220.0560.722-25
124mngМягмарханд БИЛГҮҮН1623100.0870.0430.870-85
125mngАлтанхүү СУМЪЯАБАЗАР199100.5560.2220.22231
126mngПүрэвдаш АНХБАЯР227100.1430.1430.714-8
127mngСайнханбаяр ОТГОНЦАГААН2223110.5220.1740.30445
128mngБатдэлгэр ЛХАСҮРЭН238110.0000.0001.000-23
129mngЭрдэнэням ТЭМҮҮЛЭН2423100.4350.0870.47823
130srbСтефан ТОДОРОВИЧ2514100.8570.0710.07155
131jpnНита ЮУСУКЭ288110.5000.0000.50024
132braАндрей Паулино ФЕРРЕЙРА2823110.5220.1740.30443
133uzbЖураэв АБДУЛАЗИЗХОН013100.2310.1540.6152
134braЖуниор МАРСЭЛО015100.4670.1330.40029
135mngШуурхай ЭНХТҮВШИН218000.5000.2500.2501
136mngНамсрай ЕСҮХЭЙ179000.7780.1110.11124
137mngТүвшинбаяр БИЛГҮТЭЙ348000.5000.0000.50013
138mngМөнхжаргал СҮХБАТ199000.0000.0001.000-54
139jpnКиши КЭНТА08000.5000.0000.50013
140mngРавдандорж ДАВААЖАРГАЛ187000.4290.0000.5719
141mngЛувсансамбуу БАТСҮХ349000.0000.0001.000-54
142mngЭнхболд ТЭМҮҮЛЭН199000.0000.0001.000-54
143mngЭнхжаргал МӨНХТУЛГА179000.0000.0001.00014
144mngИдэр ГЭРЭЛТ269000.0000.0001.000-54
145mngДамдиндорж ШИЙРАВЖАМЦ199000.7780.1110.11124
146mngТуяа ХАШ-ЭРДЭНЭ228000.7500.1250.12518
147mngХүрэлчулуун ТЭМҮҮЖИН167000.1430.1430.714-14
148mngБулган БИЛГҮҮН179000.1110.1110.778-30
149mngБуянжаргал МӨНХБАЯР309000.1110.1110.778-30
150mngАриунсанаа БАТМӨНХ169000.1110.1110.778-29
151mngМөнхтөр ТЭМҮҮЛЭН169000.1110.1110.778-29
152mngГантөр ТЭНГИС169000.1110.1110.778-29
153mngАлтансоёмбо СОД-ЭРДЭНЭ189000.1110.1110.778-29
154mngБаярсайхан ДАРХИА298000.5000.2500.2502
155mngМэндбаатар БАТГҮН318000.5000.2500.2502
156mngБолд АМАРСАНАА179000.5560.2220.22218
157mngБ. СОДНОМ014000.0710.0000.929-75
158mngАриунболд АЛТАНШАГАЙ177000.1430.1430.714-14
159mngСэр-Од-Янжив ГАНХУЯГ289000.0000.0001.000-54
160mngГэрэлт ХҮСЛЭЭ07000.1430.1430.714-14
161mngЛхагвадорж СУМЪЯАБАЗАР218000.2500.1250.625-13
162mngЛхагвасүрэн ЖАВХЛАН288000.2500.1250.625-13
163mngБэгзжав БАТЗОРИГ258000.2500.1250.625-13
164mngБаярмагнай БАТЗОРИГ227000.1430.1430.714-16
165mngАлтанбагана ЭНХБУЯН177000.1430.1430.714-14
166mngЭнхбаатар ОЧИРВААНЬ198000.2500.1250.625-13
167mngЦогтсайхан ЭНХЖИН2523000.4350.0870.47814
168mngБатсайхан АРИУНБОЛД (Х)339000.5560.0000.4449
169mngБалдорж МӨНХБОЛД2721000.4290.0000.57129
170mngАмарбаясгалан САЙХАНЧУЛУУН (X)2623000.6520.0870.26135
171mngСэрээхүү БАТМАГНАЙ (X)2022000.5910.0910.31878
172mngАрвинбат МЭНДБАЯР229000.7780.1110.11124
173mngЭнхтайван МӨНХ-ЭРДЭНЭ (X)2723000.8700.0870.04398
174mngЭрдэнэсүх ЭРДЭНЭБАТ2123000.5220.1740.30437
175mngЭнх-Эрдэнэ ГАН-ЭРДЭНЭ (X)1919000.2630.0530.684-32
176mngЦогт СЭР-ОД369000.0000.0001.000-54
177mngДагвасүрэн ЦЭНДЖАВ (Х)2423000.0870.0430.870-55
178mngЭ. ЭРДЭНЭБОЛД-00000.0000.0000.0000
179mngБ. ДӨЛГӨӨН260000.0000.0000.0000
180mngЭрдэнэбат АМГАЛАНБАЯР2023000.5220.1740.30429
181mngБатбаяр БИЛГҮҮН198000.5000.0000.50013
182mngП.Эрхэмбаяр1813000.2310.1540.615-11
183mngТуяа Өрнөхбаяр3523000.6520.0870.26127
184mngЦэцэнбаатар ДАРАМБАЯР10000.0000.0000.0000
185mngБаттөр ГАНБАТ2122000.3640.0910.545-8
186mngПүрэвдорж БАЯРЦЭНГЭЛ2622000.6360.0910.27323
187mngЕмбүү АмарсанааЕ. АМАРСАНАА2014000.5710.1430.2863
188mngГанболд АМАРСАНАА348000.2500.1250.625-13
189mngВ. ТЭМҮҮЖИН2915000.4670.1330.40016
190mngЭзэнмөнх МӨНХСҮХ357010.1430.1430.714-9
191mngСүхбат ДӨЛГӨӨН2923010.5220.1740.30432
192uzbМиржалол КУРБАНОВ015000.7330.0000.26725
193mngГэрэлт-Од БАТ-ОРГИЛ2123000.8700.0870.04378
194mngОктябрь ДАВААДЭЛГЭР229000.7780.1110.1118
195mngЭрдэнэбат АМАРТҮВШИН299000.1110.1110.778-29
196mngАлтансүх ЛХАГВАСҮРЭН3023000.5220.1740.30428
197mngГанбаатар ГАНДУУЛГА2523000.8700.0870.04378
198mngБатмөнх ЭРХЭМБАЯР121000.4290.0000.571-4
199mngГантулга НЯМБАЯР248000.5000.2500.2502
200rusПотапов ИГОРЬ08000.3750.0000.625-7
201mngБатболд МӨНГӨНТУЛГА2223000.0870.0430.870-98
202jpnУнно ТОМОЮҮКИ013000.2310.1540.615-17
203mngОлзвой ОЧБАЯР3423000.6520.0870.26127
204mngО.Жавхлан1913000.2310.1540.615-11
205mngАмгалан ЧИНЗОРИГ357000.4290.2860.2861
206mngО. ХАНТЭНГЭР240000.0000.0000.0000
207mngГанбат АНАРХҮҮ114000.4290.0000.571-8
208mngЦогтбаатар БАТ-ЭРДЭНЭ2123000.5220.1740.30429
209mngЦэрэнжав ЭНХЖАРГАЛ (А)3822000.3640.0910.545-5
210mngБаясгалан ИТГЭЛ279000.1110.1110.778-29
211mngБ. ЖАВХЛАН310000.0000.0000.0000
212mngП. ЭНХБИЛЭГ2722000.6360.0910.27324
213mngБатбаяр ХАШ-ЭРДЭНЭ259000.5560.2220.22215
214mngОчирбат ЭНХ-АМГАЛАН2521000.4290.0000.5710
215mngТ. ДАВИД013000.4620.0770.46215
216mngМөнхцоож БИЛЭГТ199000.0000.0001.000-57
217mngНаранбаатар ДАШНЯМ2112000.5000.0000.500-2
218mngБаяраа ТӨГӨЛДӨР1822000.2730.0450.682-40
219mngАмарсайхан ТЭМҮҮЛЭН2522000.6360.0910.27326
220mngБ. САЙХАНБИЛЭГ014000.0710.0000.929-69
221mngНарантуяагийн Оргил.Нарантуяа ОРГИЛ2014000.5710.1430.2863
222mngБаттөр ДАВААЖАВ339000.5560.0000.4446
223mngАлтанцэцэг УЛСБАЯР179000.0000.0001.000-54
224mngБаатар ӨЛЗИЙ-ОД3121000.4290.0000.5710
225mngМөнх-Эрдэнэ БИЛГҮҮН1921000.3330.0950.571-8
226mngГантулга САРУУЛ229000.1110.1110.778-29
227mngБатдорж ТЭМҮҮЖИН2123000.4350.0870.47810
228mngГанпүрэв ТЭМҮҮЖИН1922000.2730.0450.682-37
229mngЦ. ЭНХТӨР320000.0000.0000.0000
230mngД.Энхбаясгалан2014000.4290.0000.571-8
231jpnОцука ШО07000.4290.2860.2861
232mngБатбаатар ОЧИРЗАЯА2223000.3480.0870.565-52
233mngТ. ЦЭЛМЭГ014000.0710.0000.929-69
234jpnЯаманэ АЮҮМҮ07000.4290.2860.286-2
235jpnАцуми ШОТА07000.1430.1430.714-19
236mngЦэрэнжав ТЭМҮҮЛЭН219000.5560.0000.4449
237mngЧинбат НЯМБАЯР216000.5000.0000.50014
238mngМянганбуу БАТНЯМ1621000.5710.0950.33333
239mngЭ. АРИУНБААТАР2714000.5000.1430.35711
240mngЖаргалсайхан ЭРДЭНЭ1923000.0870.0430.870-104
241mngГочоо БИЛГҮҮН2223010.3480.0870.565-48
242mngЧинзориг ТЭМҮҮЖИН2021000.3330.0950.571-7
243mngБатчулуун МӨНХТҮВШИН239000.5560.0000.4449
244mngА. БАЛЖИННЯМ1714000.5710.1430.2863
245jpnШийна МИЗУКИ07000.1430.1430.714-17
246mngБ. ТЭМҮҮЛЭН014000.0710.0000.929-69
247mngДоржрагчаа МӨНХДЭМБЭРЭЛ1923000.5220.1740.30429
248mngБямбацогт БУД-ЭРХЭС1722000.4550.0000.5455
249mngБатдорж БУЛГАНТАМИР1821000.2380.0480.714-38
250mngБ. ЭНХМАНДАХ2015000.4670.1330.40016
251mngЛ. МӨНХ-ЭРДЭНЭ2723000.8700.0870.04378
252mngЗагдрагчаа ЛХАГВАА1822000.6360.0910.27326
253mngДаваадалай ДАЛАЙБАЯР189000.0000.0001.000-54
254mngЖаргалтуяа ЦОГТ-ОЧИР250000.0000.0000.0000
255mngАлтансүх ЛХАГВАСҮРЭН268000.3750.0000.625-6
256mngЛхагважав ТӨМӨР-ОЧИР2312000.5830.0830.3331
257mngМөнхбат БУЯНТ227000.4290.2860.286-3
258mngЭсэнжаргал ДАШДАВАА2220000.2000.0500.750-48
259ausМохаммад Хоссейн ЭЛЛАХИ2614000.8570.0710.07142
260mngБолдбаатар БАТГЭРЭЛ09000.0000.0001.000-54
261mngБ. ГҮНБИЛЭГ2013000.4620.0770.46215
262mngБат-Эрдэнэ ЖАРГАЛСАЙХАН199000.0000.0001.000-38
263mngЭ. Энхсүх014000.5710.1430.2863
264mngБ. АРИУНСАНАА014000.0710.0000.929-69
265mngЭнхзаяа ТЭГШЖАРГАЛ206000.1670.1670.667-13
266mngРагчаасүрэн СОДНОМРАГЧАА2720000.4000.0000.600-7
267mngА. ЭРДЭМБИЛЭГ2622000.6360.0910.27322
268mngБат-Мөнх ЭНХТУЛГА2422000.6360.0910.27323
269mngХандаа ЦЭНГҮҮН2023000.4350.0870.47835
270mngТулга ТӨРБОЛД (Х)2722000.3640.0910.54516
271mngБаярсайхан МӨНХБОЛД345000.2000.2000.600-13
272mngЭнхмаа ТҮМЭН-ОД1719000.2630.0530.684-33
273mngБаттулга МӨНХБОЛД176000.1670.1670.667-13
274mngБолд ДӨЛГӨӨН179000.0000.0001.000-54
275mngЖаргалсайхан САЙНЖАРГАЛ2513000.4620.0770.46215
276mngЭрдэнэбаяр ОНОН3220000.4000.0000.600-7
277mngНоржмоо ЦЭДЭНБАЛ340000.0000.0000.0000
278mngГантулга ДАВААДОРЖ267000.1430.1430.714-18
279mngН. АНАНД2013000.4620.0770.46215
280mngБат-Эрдэнэ ЧИНМАРГАД2023000.5220.1740.30429
281mngТөмөрбаатар ДӨЛГӨӨН318000.5000.0000.5004
282mngМөнхчулуун МАРГАД216000.8330.0000.16717
283mngТ. ЦЭГМИД013000.2310.1540.615-11
284jpnХарада ТОМОАКИ06000.0000.1670.833-29
285mngСожидмаа ЖАМБАЛБАВУУ2323000.5220.1740.30423
286mngСүхбаатар АЗХҮҮ300000.0000.0000.0000
287mngГэрэлбаяр ЁНДОНЖАМЦ2820000.4000.0000.600-7
288mngДаваадорж МӨНХ-ЭРДЭНЭ1722000.3640.0910.545-41
289mngОтгонбаатар ТӨГӨЛДӨР (X)1721000.2380.0480.714-39
290mngБолд БАТТУЛГА3320000.0500.0500.900-95
291mngГанбат ЭРМҮҮН-ЭРДЭНЭ1722000.2730.0450.682-37
292mngЧулуунбаатар ДАГВАДОРЖ2021000.2380.0480.714-38
293mngА. БААСАНСҮРЭН2815000.7330.0000.26725
294mngЧ. ШИНЭЗУУН013000.2310.1540.615-11
295mngС. ЧУЛУУНБОР014000.8570.0710.07142
296mngБ. ЦЭРЭНБАЯР270000.0000.0000.0000
297mngБатбаяр БАТХҮҮ1614000.5710.1430.2863
298mngГанзориг ЭНХБАЯР176000.8330.0000.16717
299mngБатцэрэн МӨНХСҮЛД189000.8890.1110.00036
300mngОюунгэрэл ТЭНГИС1619000.2630.0530.684-33
301mngГүнсэнноров САНЧИР166000.0000.1670.833-26
302mngРюүки ШИНЯАШКИ014000.4290.0000.571-8
303jpnКога ЦУРУХАРА014000.5000.1430.3575
304mngБ. НЯМБАТ015000.4670.1330.40016
305mngЭнхбаяр САЙНТӨГС1619000.2630.0530.684-33
306mngБатмөнх БАЯНМӨНХ276000.0000.1670.833-26
307mngНаранбаатар ХАШЧУЛУУН1919010.5790.0530.36837
308mngБатцагаан МӨНГӨНТУЛГА120000.4000.0000.600-7
309mngОтгонбилэг ТӨГӨЛДӨР1719000.2630.0530.684-25
310mngБаттогтох ЭРДЭНЭ-УНДРАХ022000.6360.0910.27326
311jpnНэгаёоши ТАКУМА05000.2000.2000.600-13
312mngИсами АОЙ07000.4290.2860.2860
313mngАнхбаатар ОЮУНБААТАР2118000.2220.0560.722-34
314mngОтгонбаяр СҮХБАТ1821000.3810.0950.524-39
315braКармо ГАБРИЭЛ015000.4670.1330.40016
316mngБатболд ОЧИРВААНЬ266000.3330.0000.6671
317mngЭндрью ВИЛЛИАМ014000.0710.0000.929-69
318mngЦоодол БАТЗОРИГ240000.0000.0000.0000
319mngХари ГОВИМО014000.0710.0000.929-69
320mngСамуэл АРНОЙТ014000.0710.0000.929-69
321mngГүрсэд МӨРӨНСАЙХАН288000.3750.0000.625-6
322mngОргил ХАНТЕГИН2019000.5790.0530.36832
323mngЭ. ДАВААСҮРЭН014000.0710.0000.929-69
324mngРэгзэн ОТГОНПҮРЭВ260000.0000.0000.0000
325mngГантүшиг ГАНГЭРЭЛ120000.4000.0000.600-7
326itaРуссо Росарио МАТТИА248000.6250.1250.25018