МОБИ ДЭЭД ЛИГ 2023

[mega_slider 211]

ДЭЭД ЛИГ Хуваарь

ДЭЭД ЛИГ Үр дүн

ДЭЭД ЛИГ

(132)
ХАНГАРЬД ФС
ФС УЛААНБААТАР
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(131)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(133)
ХОВД ФС
ТӨВ АЗАРГАНУУД
-
Final Score
МХБХ Төв аймаг

ДЭЭД ЛИГ

(135)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ДЭРЭН КЛУБ
-
Final Score
МХБХ Яармаг

ДЭЭД ЛИГ

(134)
ХОРОМХОН КЛУБ
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(130)
ФС УЛААНБААТАР
ХОРОМХОН КЛУБ
10 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(129)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(128)
ХОВД ФС
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
22 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(127)
ДЭРЭН КЛУБ
ХАНГАРЬД ФС
3 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(126)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
5 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(125)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ТӨВ АЗАРГАНУУД
2 - 8
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(124)
ФС УЛААНБААТАР
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(123)
ХОРОМХОН КЛУБ
ДЭРЭН КЛУБ
1 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(122)
ХАНГАРЬД ФС
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
0 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(121)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ХОВД ФС
1 - 4
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(120)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
ФС УЛААНБААТАР
1 - 7
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(119)
ДЭРЭН КЛУБ
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(118)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХОРОМХОН КЛУБ
3 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(117)
ХОВД ФС
ХАНГАРЬД ФС
2 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(116)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
0 - 11
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(115)
ФС УЛААНБААТАР
ДЭРЭН КЛУБ
4 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(114)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(113)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ТӨВ АЗАРГАНУУД
2 - 4
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(112)
ХАНГАРЬД ФС
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
5 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(111)
ХОРОМХОН КЛУБ
ХОВД ФС
1 - 5
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(110)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ФС УЛААНБААТАР
1 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(109)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
ДЭРЭН КЛУБ
3 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(108)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ХАНГАРЬД ФС
0 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(107)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ХОРОМХОН КЛУБ
3 - 4
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(106)
ХОВД ФС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(105)
ДЭРЭН КЛУБ
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
0 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(104)
ХАНГАРЬД ФС
ТӨВ АЗАРГАНУУД
3 - 5
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(103)
ХОРОМХОН КЛУБ
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
2 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(102)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(101)
ФС УЛААНБААТАР
ХОВД ФС
2 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(100)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(99)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
1 - 5
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(98)
ХОВД ФС
ДЭРЭН КЛУБ
3 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(97)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ФС УЛААНБААТАР
0 - 6
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(96)
ХАНГАРЬД ФС
ХОРОМХОН КЛУБ
2 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(95)
ФС УЛААНБААТАР
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
5 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(94)
ХОВД ФС
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
3 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(93)
ХАНГАРЬД ФС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(92)
ДЭРЭН КЛУБ
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
5 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(91)
ХОРОМХОН КЛУБ
ТӨВ АЗАРГАНУУД
0 - 4
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(90)
ХОРОМХОН КЛУБ
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(89)
ФС УЛААНБААТАР
ХАНГАРЬД ФС
6 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(88)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
ХОВД ФС
2 - 5
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(87)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
0 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(86)
ДЭРЭН КЛУБ
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
5 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(85)
ХОРОМХОН КЛУБ
ФС УЛААНБААТАР
1 - 6
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(84)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(83)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ХОВД ФС
0 - 8
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(82)
ХАНГАРЬД ФС
ДЭРЭН КЛУБ
0 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(81)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
1 - 4
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(80)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
6 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(79)
ФС УЛААНБААТАР
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(78)
ХОВД ФС
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
2 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(77)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХАНГАРЬД ФС
2 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(76)
ДЭРЭН КЛУБ
ХОРОМХОН КЛУБ
0 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(75)
ХАНГАРЬД ФС
ХОВД ФС
1 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(74)
ФС УЛААНБААТАР
ТӨВ АЗАРГАНУУД
3 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(73)
ДЭРЭН КЛУБ
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(72)
ХОРОМХОН КЛУБ
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
1 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(71)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
4 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(70)
ДЭРЭН КЛУБ
ФС УЛААНБААТАР
1 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(69)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(68)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
2 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(67)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ХАНГАРЬД ФС
0 - 5
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(66)
ХОВД ФС
ХОРОМХОН КЛУБ
7 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(45)
ХОРОМХОН КЛУБ
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(43)
ХОВД ФС
ТӨВ АЗАРГАНУУД
4 - 5
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(65)
ФС УЛААНБААТАР
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
1 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(64)
ДЭРЭН КЛУБ
ТӨВ АЗАРГАНУУД
3 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(63)
ХАНГАРЬД ФС
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
3 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(62)
ХОРОМХОН КЛУБ
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
4 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(61)
ХОВД ФС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(60)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ДЭРЭН КЛУБ
3 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(59)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ХОРОМХОН КЛУБ
6 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(58)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
ХАНГАРЬД ФС
2 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(57)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(56)
ХОВД ФС
ФС УЛААНБААТАР
0 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(55)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(54)
ДЭРЭН КЛУБ
ХОВД ФС
1 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(53)
ФС УЛААНБААТАР
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
9 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(52)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ТӨВ АЗАРГАНУУД
6 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(51)
ХОРОМХОН КЛУБ
ХАНГАРЬД ФС
1 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(50)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХОВД ФС
3 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(49)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ДЭРЭН КЛУБ
0 - 9
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(48)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ФС УЛААНБААТАР
0 - 4
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(47)
ХАНГАРЬД ФС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(46)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
ХОРОМХОН КЛУБ
1 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(44)
ХАНГАРЬД ФС
ФС УЛААНБААТАР
0 - 10
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(42)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
1 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(41)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ДЭРЭН КЛУБ
2 - 3
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(40)
ФС УЛААНБААТАР
ХОРОМХОН КЛУБ
4 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(39)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(38)
ХОВД ФС
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
6 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(37)
ДЭРЭН КЛУБ
ХАНГАРЬД ФС
10 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(36)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
1 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(35)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ТӨВ АЗАРГАНУУД
2 - 10
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(34)
ФС УЛААНБААТАР
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(33)
ХОРОМХОН КЛУБ
ДЭРЭН КЛУБ
1 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(32)
ХАНГАРЬД ФС
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
1 - 7
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(31)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ХОВД ФС
0 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(30)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
ФС УЛААНБААТАР
1 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(29)
ДЭРЭН КЛУБ
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(28)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХОРОМХОН КЛУБ
4 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(27)
ХОВД ФС
ХАНГАРЬД ФС
3 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(26)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
1 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(25)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(24)
ФС УЛААНБААТАР
ДЭРЭН КЛУБ
2 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(23)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ТӨВ АЗАРГАНУУД
3 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(22)
ХАНГАРЬД ФС
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
1 - 9
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(21)
ХОРОМХОН КЛУБ
ХОВД ФС
1 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(20)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ФС УЛААНБААТАР
1 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(19)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
ДЭРЭН КЛУБ
1 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(18)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ХАНГАРЬД ФС
7 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(17)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ХОРОМХОН КЛУБ
1 - 4
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(16)
ХОВД ФС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(15)
ДЭРЭН КЛУБ
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
3 - 2
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(14)
ХАНГАРЬД ФС
ТӨВ АЗАРГАНУУД
1 - 5
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(13)
ХОРОМХОН КЛУБ
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
1 - 6
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(12)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(11)
ФС УЛААНБААТАР
ХОВД ФС
1 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(10)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
0 - 5
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(9)
ХОВД ФС
ДЭРЭН КЛУБ
0 - 6
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(8)
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
ФС УЛААНБААТАР
0 - 12
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(7)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(6)
ХАНГАРЬД ФС
ХОРОМХОН КЛУБ
3 - 4
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(5)
ХОВД ФС
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
0 - 0
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(4)
ДЭРЭН КЛУБ
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС
7 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(3)
ФС УЛААНБААТАР
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
4 - 1
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(2)
ХАНГАРЬД ФС
-
Final Score
МХБХ Талбай

ДЭЭД ЛИГ

(1)
ХОРОМХОН КЛУБ
ТӨВ АЗАРГАНУУД
0 - 4
Final Score
МХБХ Талбай

ТЭРГҮҮЛЭГЧ ТОГЛОГЧИД

БАГУУДЫН АМЖИЛТ

Дээд лигийн хүснэгт

БайрБагТХ+Т=Х-Г+Г-+/-О
1232021103139059
223143671294245
323134661273443
423153584335142
523110126964527
62372144191-5023
72381145556-122
82452173384-5117
923212029149-1207

ЛИГИЙН МАТРИЦ

Талбай \ Зочин
БАВАРИЧУУД  
ИЛЧ  
ЛИОНС   07/2 1-1 0-9 2-8 2-10 0-6 0-12 0-11 1-2 0-5 0-8 3-4 1-4
ФАЛКОНС 0-2   3-3 6-1 1-1 1-2 5-0 1-0 2-3 3-1 3-1 4-1
ДЭРЭН 5-0 7-1 0-2 3-2   3-1 1-0 5-0 3-1 10-0 1-2 0-0
АЗАРГАНУУД 6-1 1-5 0-5 3-2 1-2   1-7 1-2 2-1 2-3 2-5 1-2
УЛААНБААТАР 9-1 1-0 4-2 2-0 3-1   5-1 4-1 6-0 2-0 1-1 10-0 4-0
ЭРЧИМ 4-0 1-4 07/2 2-3 2-4 3-1 0-4   0-2 7-1 1-4 0-1 6-1
ХАНГАРЬД 5-3 1-9 0-3 1-7 0-3 3-5 1-5 07/2 0-10 3-3   1-3 2-0 3-4
ХОВД ФС 22-0 6-1 3-0 0-0 3-0 0-6 07/2 4-5 0-2 2-1 2-2 3-1   7-2
ХОРОМХОН 4-1 1-3 1-2 1-1 0-4 0-4 1-6 2-3 1-6 1-3 1-5 1-2  

БҮХ ТОГЛОГЧИД

Статистик тайлал: Т - тоглолт Г - гоол Ц - цохилт ХЛТ - хаалгачийн хаасан цохилт ГД - гоолын дамжуулалт Д - дамжуулалт ШК - шар хуудас УК - улаан хуудас АЛ - алдаа АГ - авто гоол

Бүх тоглогчид

ЭрэмбэТоглогчБагНасТГГДХ+ %Т= %Х- %ФО
1mngБатхуяг МӨНХ-ЭРДЭНЭ33163510.6880.0630.250506
2mngЦэдэнбал ТҮМЭНЖАРГАЛ34222700.4550.0000.545349
3jpnАкихиро СУЗУКИ29232740.8700.0870.043470
4mngМягмар БАТХИШИГ29232110.5650.1740.261309
5mngАмараа ДӨЛГӨӨН23221600.6360.0910.273242
6mngЗаяат ТЭМҮҮЛЭН20231400.3040.0870.609126
7mngПүрэвсүрэн УУГАНБАЯР22231310.8700.0870.043268
8mngНям-Осор НАРАНБОЛД32231300.6520.1300.217207
9korSi Yoon LEE1161200.6880.0630.250204
10mngБатболд БАЛЖИННЯМ24231160.8700.0870.043281
11mngНорики АКАДА1151100.4670.0000.533139
12mngГанбаатар БАТБИЛГҮҮН34221030.3640.0450.591136
13srbСаша ТЕОФАНОВ33151000.8670.0670.067187
14jpnСайто АОТО2415900.4670.1330.400114
15mngАртаг НАРМАНДАХ (A)2723900.5650.1740.261151
16mngТогоо МӨНХБААТАР (A)2423900.2170.0430.73959
17jpnКазутака САТО2515900.4670.1330.400114
18mngБалжинням БАТМӨНХ2421800.6670.0480.286143
19mngПүрэвхүү БИЛЭГЖАРГАЛ221800.4290.0000.571103
20jpnMiki TAKUTO2015700.8670.0670.067148
21mngОюунбаатар МИЖИДДОРЖ2715700.8670.0670.067148
22mngХүрэлбаатар ЦЭНД-АЮУШ3422720.4550.0000.545108
23mngАнхбаяр СОДМӨНХ190700.0000.0000.00091
24braВладемир ЭВЭРТОН2115700.6000.1330.267112
25mngБаатар ӨСӨХ-ИРЭЭДҮЙ2121700.6670.0480.286132
26mngЭрдэнэчимэг ӨНӨР-ЭРДЭНЭ2514700.8570.1430.000148
27mngБат-Эрдэнэ УУГАНБАТ2722620.6360.0910.273134
28korКим МИН СЕО237610.4290.0000.57181
29rusСавва КНЯЗЕВ267620.8570.0000.143109
30mngГалт ТӨГӨЛДӨР2921600.3330.0480.61968
31jpnЖахана ДАЙКИ2623610.6090.0430.348138
32jpnМияажима ЮҮЗҮКИ228500.1250.1250.75037
33mngМөнх-Эрдэнэ ТӨГӨЛДӨР2915500.6000.1330.26786
34mngМаратхан ЖАНСЭРИК2523510.5650.1740.261103
35jpnТакэшита МАСАТОШИ18500.2500.1250.62543
36mngХатанбаатар ЧИНГҮҮН1923500.0870.0430.870-56
37mngГантуяа ГАНТОГТОХ2623500.8700.0870.043141
38mngЦэвээнсүрэн ДАЛАЙЦЭРЭН2121500.6670.0480.286107
39mngУуганбат ТЭМҮЛЭН1914500.5710.0710.35784
40jpnИмай КАНАТО247400.1430.1430.71431
41braСантос Коста ТИАГО ТОМАЙС123400.5650.1740.26180
42jpnНишимару ЮҮМА16400.3330.0000.66750
43mngТүмэн-Өлзий СОДБИЛГҮҮН1823400.0870.0430.870-68
44mngБаатарцогт НАМСРАЙ250410.0000.0000.00051
45mngЧин-Оргил ТОГТОХБАЯР (А)2823400.0870.0430.870-68
46mngЦэрэнжаргал СҮХ-ЭРДЭНЭ2222400.1820.0450.773-4
47jpnИчимару РИКУ228400.5000.0000.50058
48korКанг ЧУНГИЮҮН18410.5000.2500.25069
49mngГанбат БУЯННЭМЭХ2116400.6880.0630.250100
50mngЭнхболд ЭРХЭМБАЯР2121400.6670.0480.28694
51jpnМияазаки РЮҮХЭЙ115400.6000.1330.26773
52jpnРюүсэ ФУРУКАВА237430.4290.0000.57177
53jpnТамура НЕО20420.0000.0000.00068
54jpnКэн МУРАЯАМА266410.5000.3330.16752
55mngАдэемо Майкл МУЕИМА2911300.0910.0000.9094
56mngЭрдэнэсүрэн МӨНХ-ЭРДЭНЭ2722310.4550.0000.54526
57mngБаярмаа БАЛЖИННЯМ3322300.3180.0450.636-6
58jpnИшикава ХИРОМАСА17310.1430.1430.71432
59mngСоёл-Эрдэнэ ГАЛ-ЭРДЭНЭ2818300.3890.0000.61137
60mngГанбат НАРАНГЭРЭЛ2321310.1430.0480.810-9
61mngП. ЭНХБИЛЭГ2822300.6360.1360.22787
62mngМөнхсайхан МӨНХХҮСЛЭН2221300.6670.0480.28681
63uzbВэклич РУСЛАН114300.2860.0710.64332
64jpnЯнагизоно РЮҮТА10300.0000.0000.00039
65mngАлтансүх ТЭМҮҮЖИН2722300.6360.1360.22787
66jpnСугасава ТАКАЯА27310.4290.0000.57150
67mngОрхон МӨНХ-ОРГИЛ3421300.6670.0480.28681
68ghaАбдул Рашид ОБУОБИ18300.8750.1250.00069
69mngГанболд БИЛГҮҮН3322300.3640.0450.59130
70mngЧ. БАТ-ЭРДЭНЭ2923310.6520.1300.21799
71mngБ. ЦОГТБАЯР2214300.5710.0710.35758
72mngН. САЙНБУЯН2115300.4670.1330.40036
73uzbАхрор УМАРЖОНОВ116300.6880.0630.25087
74braАндрей Паулино ФЕРРЕЙРА2923310.5650.1740.26174
75mngБ. Сугарсүрэн15200.0000.0001.000-22
76mngДагинаа ТӨРБАТ (A)3123200.8700.0870.043116
77mngБатбаатар АМГАЛАНБАТ230200.0000.0000.00026
78mngБатбаяр ТӨГӨЛДӨР2321200.1430.0480.810-29
79mngГанбат ДӨЛГӨӨН1921200.6670.0480.28668
80mngЦэвэлмаа БАТ-ОРГИЛ278200.8750.1250.00059
81braФернандэс ТИАГО10200.0000.0000.00026
82braБрандао Эдуардо АНДРАДЭ115200.2000.0000.800-12
83mngАлтангэрэл БАЗАРХҮҮ2823200.3040.0870.609-28
84mngБаасансүрэн ЛХАГВАСҮРЭН2223200.0870.0430.870-98
85braДо Сантос ВИТОР ГУЛЕРМЕ18200.5000.2500.25029
86mngАмарсайхан ТЭМҮҮЛЭН2722200.6360.1360.22776
87mngС. ӨСӨХБАЯР2824210.7500.0830.167110
88jpnУамзүмэ ШОГО115200.2000.0000.800-12
89rusНикита АРТЕМЕНКО267220.8570.0000.14370
90mngМөнхзул ЭРДЭНЭХӨЛӨГ1723200.3040.0870.609-27
91mngЦагаанцоож МӨНХ-ЭРДЭНЭ3121200.4290.0000.57125
92mngЦэрэнбат БААСАНЖАВ2421210.6670.0480.28671
93srbНэманя КРУСЕВАЧ2523200.8700.0870.043111
94mngОтгонбаатар ЭНХ-ОРГИЛ2622200.6360.1360.22776
95mngЧинзориг БАТ-ИРЭЭДҮЙ2522200.0910.0450.864-92
96mngН. ТЭНГИС10200.0000.0000.00026
97korЖүн Таэ БЭК206200.8330.0000.16744
98rusМамедов ВЕЛИ114200.2860.0710.64319
99srbЭмэка Жэкобс Эмэрум298120.8750.1250.00060
100jpnИкко ФҮЖИРАВА18100.1250.1250.750-16
101mngТ.Ж ХАМПРЕЙС16100.8330.1670.00039
102jpnМасака СОМА17100.5710.2860.14316
103mngХүрэлбаатар ТАЙВАНХҮҮ270100.0000.0000.00013
104mngТүвшинжаргал ДӨЛГӨӨН2122110.6360.0910.27364
105mngПүрэвдорж БАЯРЦЭНГЭЛ2722100.6360.1360.22760
106jpnКавасаки ШИАН115100.2000.0000.800-25
107mngАмаржаргал МӨНХНАСАН26100.3330.0000.66716
108jpnСасаки МИЗУХО388100.1250.1250.750-19
109jpnНагата ШОЯА2615100.4670.1330.40010
110mngО.Жавхлан2014100.2860.0710.6436
111mngБатцэрэн МӨНХСОЁМБО1923100.3480.0430.609-47
112mngСувд-Эрдэнэ ЦЭРЭНДОРЖ2123100.3040.0870.609-38
113mngДүгэрээ ТЭМҮҮЛЭН250100.0000.0000.00013
114mngТөртогтох ЭНХ-ЭРДЭНЭ3015110.4670.1330.40013
115mngБаясгалан Амаржаргал306100.5000.3330.16712
116mngЭрдэнэ-Очир МӨНГӨНБАГАНА2524100.7500.0830.16793
117mngО.ЭНХ-АМГАЛАН (C)2621100.4290.0000.57111
118mngЦэрэндовдон ТӨМӨР-ОЧИР337100.8570.0000.14336
119mngОтгонбаяр ОЮУНБААТАР300100.0000.0000.0007
120mngБаатар ӨЛЗИЙ-ОД3221100.4290.0000.57111
121mngБатжаргал ЗОРИГТСАЙХАН2423100.6960.1300.17464
122jpnТомояа ВАТАНАБЭ17100.1430.1430.714-8
123mngБатболд БАТ-ЭРДЭНЭ2123100.5650.1740.26147
124mngЭрдэнэбат ГАН-ЭРДЭНЭ1821100.6670.0480.28655
125mngСарантуяа НАРАНБААТАР240110.0000.0000.0000
126mngБатсүх ТӨГӨЛДӨР2023100.2170.0430.739-38
127mngГантөмөр АНХБАЯР2421100.3330.0480.6198
128mngАмарсанаа ТӨГӨЛДӨР2319100.1580.0530.789-39
129mngМягмарханд БИЛГҮҮН1723100.0870.0430.870-107
130mngАлтанхүү СУМЪЯАБАЗАР208100.5000.2500.25026
131mngЖаргалтуяа ЦОГТ-ОЧИР261101.0000.0000.00023
132mngПүрэвдаш АНХБАЯР236100.1670.1670.667-6
133mngА. ЭРДЭМБИЛЭГ2722100.6360.1360.22759
134mngСайнханбаяр ОТГОНЦАГААН2323110.5650.1740.26150
135srbСтефан ТОДОРОВИЧ2615100.8670.0670.06770
136mngБатдэлгэр ЛХАСҮРЭН247110.0000.0001.000-16
137jpnНита ЮУСУКЭ297110.4290.0000.57123
138mngО. МӨНХСАЙХАН240100.0000.0000.00013
139uzbЖураэв АБДУЛАЗИЗХОН114100.2860.0710.6436
140mngГантөр ТЭНГИС178000.1250.1250.750-27
141mngЛхагвадорж СУМЪЯАБАЗАР228000.2500.1250.625-13
142mngАлтансоёмбо СОД-ЭРДЭНЭ198000.1250.1250.750-27
143mngБаярсайхан ДАРХИА307000.5710.2860.1433
144mngМөнхжаргал СҮХБАТ208000.0000.0001.000-47
145mngЭнхбаатар ОЧИРВААНЬ208000.2500.1250.625-13
146mngМэндбаатар БАТГҮН327000.5710.2860.1433
147mngШуурхай ЭНХТҮВШИН237000.5710.2860.1432
148mngБолд АМАРСАНАА188000.5000.2500.25013
149mngБ. СОДНОМ115000.0670.0000.933-99
150mngБаярмагнай БАТЗОРИГ237000.1430.1430.714-16
151mngМөнхтөр ТЭМҮҮЛЭН178000.1250.1250.750-27
152mngБулган БИЛГҮҮН188000.1250.1250.750-28
153mngАриунсанаа БАТМӨНХ178000.1250.1250.750-27
154mngЭнхболд ТЭМҮҮЛЭН208000.0000.0001.000-47
155mngАлтанбагана ЭНХБУЯН187000.1430.1430.714-14
156mngХүрэлчулуун ТЭМҮҮЖИН177000.1430.1430.714-14
157mngАриунболд АЛТАНШАГАЙ187000.1430.1430.714-14
158mngТүвшинбаяр БИЛГҮТЭЙ357000.4290.0000.5717
159jpnКиши КЭНТА17000.4290.0000.5717
160mngРавдандорж ДАВААЖАРГАЛ196000.3330.0000.6673
161mngЛувсансамбуу БАТСҮХ358000.0000.0001.000-47
162mngЛхагвасүрэн ЖАВХЛАН298000.2500.1250.625-13
163mngБуянжаргал МӨНХБАЯР318000.1250.1250.750-28
164mngЭнхжаргал МӨНХТУЛГА188000.0000.0001.00021
165mngБэгзжав БАТЗОРИГ268000.2500.1250.625-13
166mngИдэр ГЭРЭЛТ278000.0000.0001.000-47
167mngДамдиндорж ШИЙРАВЖАМЦ208000.7500.1250.12523
168mngНамсрай ЕСҮХЭЙ188000.7500.1250.12523
169mngТуяа ХАШ-ЭРДЭНЭ237000.7140.1430.14317
170mngГэрэлт ХҮСЛЭЭ17000.1430.1430.714-14
171mngСэр-Од-Янжив ГАНХУЯГ298000.0000.0001.000-47
172mngЭнхтайван МӨНХ-ЭРДЭНЭ (X)2823000.8700.0870.043110
173mngЦогтсайхан ЭНХЖИН260000.0000.0000.0004
174mngАрвинбат МЭНДБАЯР238000.7500.1250.12523
175mngСэрээхүү БАТМАГНАЙ (X)2122000.6360.0910.27381
176mngАмарбаясгалан САЙХАНЧУЛУУН (X)2723000.6520.1300.21759
177mngБатсайхан АРИУНБОЛД (Х)348000.5000.0000.5008
178mngЦогт СЭР-ОД378000.0000.0001.000-47
179mngДагвасүрэн ЦЭНДЖАВ (Х)2523000.0870.0430.870-77
180mngБалдорж МӨНХБОЛД2821000.4290.0000.57127
181mngЭрдэнэсүх ЭРДЭНЭБАТ2223000.5650.1740.26142
182mngЭнх-Эрдэнэ ГАН-ЭРДЭНЭ (X)2020000.2000.0500.750-52
183mngП.Эрхэмбаяр1914000.2860.0710.643-7
184mngБатбаяр БИЛГҮҮН207000.4290.0000.5717
185mngЭ. ЭРДЭНЭБОЛД-20000.0000.0000.0000
186mngТуяа Өрнөхбаяр3623000.6520.1300.21751
187mngЭрдэнэбат АМГАЛАНБАЯР2123000.5650.1740.26134
188mngБ. ДӨЛГӨӨН270000.0000.0000.0000
189mngЕмбүү АмарсанааЕ. АМАРСАНАА2115000.4670.1330.400-3
190mngВ. ТЭМҮҮЖИН300000.0000.0000.0000
191mngГанболд АМАРСАНАА358000.2500.1250.625-13
192mngЦэцэнбаатар ДАРАМБАЯР20000.0000.0000.0000
193mngБаттөр ГАНБАТ2222000.3640.0450.591-5
194uzbМиржалол КУРБАНОВ116000.6880.0630.25048
195mngОктябрь ДАВААДЭЛГЭР248000.7500.1250.1257
196mngГэрэлт-Од БАТ-ОРГИЛ2223000.8700.0870.04390
197mngЭрдэнэбат АМАРТҮВШИН318000.1250.1250.750-27
198mngСүхбат ДӨЛГӨӨН3023010.5650.1740.26137
199mngЭзэнмөнх МӨНХСҮХ367010.1430.1430.714-9
200mngБатболд МӨНГӨНТУЛГА2323000.0870.0430.870-120
201