СП ФАЛКОНС

Тэмцээнүүд
ДЭЭД ЛИГ
Улирал
2022, 2023

СП Фалконс багийн бүрэлдэхүүн

Дээд лигийн хүснэгт

PosБагТХ+Т=Х-Г+Г-+/-О
144001841412
24310193167
3430118996
44202914-56
541128534
6430117893
7420210820
84004624-180
94004427-230
10402229-7-4

Хуваарь

19:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ФАЛКОНС

19:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ХОРОМХОН

19:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ФАЛКОНС

16:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ЭРЧИМ

19:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ФАЛКОНС

Үр дүн

1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН —ФАЛКОНС

0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — ФАЛКОНС

0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ФАЛКОНС

1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД - ФАЛКОНС

0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - СИТИ

3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ - ФАЛКОНС

0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - УЛААНБААТАР

3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - ФАЛКОНС

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - ФАЛКОНС

0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - АТЛЕТИК

2 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД - ФАЛКОНС

5 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - ЛИОНС

4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс — Хангарьд

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Сити — Фалконс

0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Эрчим

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Улаанбаатар - Фалконс

2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Буганууд

2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Дэрэн

2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Атлетик - Фалконс

4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Ховд

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Лионс - Фалконс