БУЛГАН СП ФАЛКОНС

Тэмцээнүүд
ДЭЭД ЛИГ
Улирал
2022, 2023, 2024

СП Фалконс багийн бүрэлдэхүүн

ДЭЭД ЛИГ 2024

PosБагТХ+Т=Х-Г+Г-+/-О
154101111013
2523012669
352309549
453029549
55302101009
652031113-26
7504179-24
85113917-84
95104614-83
10502315-42

Үр дүн

(26)
16:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — БУЛГАН СП ФАЛКОНС

(23)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУЛГАН СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБ

(18)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Төв аймаг

ТӨВ АЗАРГАНУУД - ФАЛКОНС

(15)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Төв аймаг

ФАЛКОНС - ХОВД ФС

(10)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР - ФАЛКОНС

(4)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - ИЛЧ

(131)
13:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ФАЛКОНС

(126)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(122)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — СП ФАЛКОНС

(118)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХОРОМХОН КЛУБ

(114)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — СП ФАЛКОНС

(110)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ФС УЛААНБААТАР

(105)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — СП ФАЛКОНС

(99)
1 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — СП ФАЛКОНС

(94)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — СП ФАЛКОНС

(87)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(81)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — СП ФАЛКОНС

(77)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХАНГАРЬД ФС

(72)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — СП ФАЛКОНС

(69)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР СИТИ

(65)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — СП ФАЛКОНС

(60)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБ

(52)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ТӨВ БУГАНУУД

(50)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ХОВД ФС

(42)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ФАЛКОНС

(36)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ЭРЧИМ

(32)
1 - 7
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ФАЛКОНС

(28)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ХОРОМХОН

(25)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ФАЛКОНС

(20)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР

(15)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН —ФАЛКОНС

(10)
0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — ФАЛКОНС

(5)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ФАЛКОНС

(18)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД - ФАЛКОНС

(17)
0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - СИТИ

(16)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ - ФАЛКОНС

(15)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - УЛААНБААТАР

(68)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - ФАЛКОНС

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - ФАЛКОНС

(58)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - АТЛЕТИК

(53)
2 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД - ФАЛКОНС

(48)
5 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - ЛИОНС

4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс — Хангарьд

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Сити — Фалконс

0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Эрчим

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Улаанбаатар - Фалконс

2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Буганууд

2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Дэрэн

2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Атлетик - Фалконс

(7)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Ховд

(3)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Лионс - Фалконс