ХӨДӨЛМӨР (55) — БАГА ТОЙРОГ (55)

ГАН СОНОР (45) — ССТ (45)

ӨДРИЙН ОД (45) — V-94 (45)

МЕТРО (40) — ТЕХНОЗОН (35)

ЮНАЙТЭД ФРЭНДС (35) — МЕТРО (35)

150-Р АНГИ (35) — КАРАБИН (35)

ДОГШИН СҮЛД (50) — ХӨДӨЛМӨР (50)

ЭРЧИМ (50) — ОЮУТАН (50)

БАГА ТОЙРОГ (50) — ОЮУ ТОЛГОЙ (50)

БАГА ТОЙРОГ (55) — ФАЛКОНС-УРАЛ (55)