Талбай: Чингэлтэй талбай

Дүрс

ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ 2022

Ulaanbaatar, Mongolia

ХӨДӨЛМӨР (55)
БАГА ТОЙРОГ (55)
0 - 2
Final Score

Дүрс

ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ 2022

Ulaanbaatar, Mongolia

ГАН СОНОР (45)
ССТ (45)
0 - 0
Final Score

Дүрс

ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ 2022

Ulaanbaatar, Mongolia

ӨДРИЙН ОД (45)
V-94 (45)
2 - 0
Final Score

Дүрс

ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ 2022

Ulaanbaatar, Mongolia

МЕТРО (40)
ТЕХНОЗОН (35)
3 - 0
Final Score

Дүрс

ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ 2022

Ulaanbaatar, Mongolia

ЮНАЙТЭД ФРЭНДС (35)
МЕТРО (35)
2 - 1
Final Score

Дүрс

ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ 2022

Ulaanbaatar, Mongolia

150-Р АНГИ (35)
КАРАБИН (35)
1 - 2
Final Score

Дүрс

ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ 2022

Ulaanbaatar, Mongolia

ДОГШИН СҮЛД (50)
ХӨДӨЛМӨР (50)
0 - 1
Final Score

Дүрс

ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ 2022

Ulaanbaatar, Mongolia

ЭРЧИМ (50)
ОЮУТАН (50)
2 - 2
Final Score

Дүрс

ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ 2022

Ulaanbaatar, Mongolia

БАГА ТОЙРОГ (50)
ОЮУ ТОЛГОЙ (50)
1 - 2
Final Score

Дүрс

ЧИНГЭЛТЭЙ-30 ЦОМ 2022

Ulaanbaatar, Mongolia

БАГА ТОЙРОГ (55)
ФАЛКОНС-УРАЛ (55)
3 - 1
Final Score