WILD TIGERS

Г.Нацагханд ахлагчтай “Wild Tigers” баг

Багийн менежер: Б.Батчимэг. Манай багийн хувьд Фэн клубын үйл ажиллагаандаа тэр дундаа жил бүрийн Рэдс Лигтээ тасралтгүй, идэвхитэй оролцдог хүмүүс бүрдсэн бөгөөд энэ нь багийг ойлголцоход маш их дэмжлэг болж байгааг онцлох нь зүйтэй. Бидний хувьд нас намба нэлээд тогтсон хэр баргийн зүйлд хэрүүлээр биш эвээр шийдэх хандлагатай, царайлгийн дундаж нэлээд өндөр баг бүрэлдэн амжилттай оролцож байна.