ХУВААРЬ 1-р лиг

1-Р ЛИГ Хуваарь

DateEventTime/ResultsVenue
Талбай \ Зочин
АЛЛИАНС   0-5 4-4 0-0 3-1 1-1
БАВАРИЧУУД 0-0   1-5 8-1 1-0 4-0
ИЛЧ   4-2 6-3 6-1 8-1
ДМЮ 0-6   1-6 3-3
МАЗААЛАЙ 0-4   1-1 3-0 2-0 2-2
СЭЛЭНГЭ 0-3 0-3 1-14 1-7  
ХАД 0-2 2-3 2-1 3-2  
ВЭСТЭРН 3-1 0-1 3-0 2-0 2-1   1-0
ЧОНОНУУД 1-2 1-2 4-2 1-1  
ЭРЧИМ 0-1 0-3 9-1 2-2 1-3