21 ААШТ – 1-р шат Б

НЭГДҮГЭЭР ШАТ - B ХЭСЭГ

БайрБагТХ+Т=Х-Г+Г-+/-О
14211278197
2320110646
3420210916
43003233-310