21 ААШТ – Дээд шат Б

ДЭЭД ШАТ - B ХЭСЭГ

БайрБагТХ+Т=Х-Г+Г-+/-О
154101851313
252129817
33102512-73
4301228-61