21 ААШТ – Дээд шат А

ДЭЭД ШАТ - A ХЭСЭГ

БайрБагТХ+Т=Х-Г+Г-+/-О
153201751211
2521212847
331029723
43003221-190