Улирал: 2024

ХОРОМХОН КЛУБ — ХАНГАРЬД ФС

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — БУЛГАН СП ФАЛКОНС

ФС УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН КЛУБ

БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ — ХОВД ФС

БУЛГАН СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБ

ХАНГАРЬД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

БАВАРИАНС — ТӨВ АЗАРГАНУУД

УЛААНБААТАР – ИЛЧ

ХОВД ФС – БАВАРИАНС

ТӨВ АЗАРГАНУУД – ФАЛКОНС