Улирал: 2023

Дүрс

East Asian Youth Games 2023 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(6)
МОНГОЛ EAYG – ЭР
Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ногоон талбай.
МАКАО EAYG ЭР
3 - 0
Final Score

Дүрс

East Asian Youth Games 2023 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(5)
ХОНГ-КОНГ EAYG ЭР
ТАЙВАНЬ EAYG ЭР
0 - 8
Final Score

Дүрс

East Asian Youth Games 2023 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(6)
БНСУ EAYG ЭМ
МОНГОЛ EAYG – ЭМ
Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ногоон талбай.
12 - 0
Final Score

Дүрс

East Asian Youth Games 2023 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(5)
БНХАУ EAYG ЭМ
ХОНГ-КОНГ EAYG ЭМ
4 - 1
Final Score

Дүрс

East Asian Youth Games 2023 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(4)
МОНГОЛ EAYG – ЭР
Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ногоон талбай.
ХОНГ-КОНГ EAYG ЭР
1 - 2
Final Score

Дүрс

East Asian Youth Games 2023 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(3)
МАКАО EAYG ЭР
ТАЙВАНЬ EAYG ЭР
1 - 9
Final Score

Дүрс

East Asian Youth Games 2023 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(4)
ХОНГ-КОНГ EAYG ЭМ
МОНГОЛ EAYG – ЭМ
Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ногоон талбай.
5 - 1
Final Score

Дүрс

East Asian Youth Games 2023 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(3)
БНХАУ EAYG ЭМ
БНСУ EAYG ЭМ
0 - 2
Final Score

Дүрс

East Asian Youth Games 2023 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(2)
ТАЙВАНЬ EAYG ЭР
МОНГОЛ EAYG – ЭР
Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ногоон талбай.
4 - 0
Final Score

Дүрс

East Asian Youth Games 2023 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(1)
ХОНГ-КОНГ EAYG ЭР
МАКАО EAYG ЭР
3 - 0
Final Score