Улирал: 2022

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

Зөгийнүүд – ЭМ
Төв буганууд – ЭМ
4 - 2
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

Хараацай – ЭМ
Туулын том тулнууд – ЭМ
3 - 2
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

Хад – ЭМ
Дэрэн клуб – ЭМ
4 - 0
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

Сторм – ЭМ
Зөгийнүүд – ЭМ
7 - 0
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

Төв буганууд – ЭМ
Хараацай – ЭМ
1 - 2
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

Туулын том тулнууд – ЭМ
Хад – ЭМ
0 - 0
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

Дэрэн клуб – ЭМ
Хараацай – ЭМ
0 - 3
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

Туулын том тулнууд – ЭМ
Зөгийнүүд – ЭМ
0 - 2
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

Төв буганууд – ЭМ
Сторм – ЭМ
1 - 1
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

Зөгийнүүд – ЭМ
Хараацай – ЭМ
Тойм