Лиг: ДЭЭД ЛИГ

Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос зохион байгуулдаг мэргэжлийн дээд лиг.

ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР

ХОРОМХОН — СИТИ

ХОВД — БУГАНУУД

Их хэмжээний цас орсоны улмаас хойшлолоо.

ЛИОНС — ФАЛКОНС

ЭРЧИМ — ДЭРЭН

УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН

БУГАНУУД — СИТИ

ХОВД — ЛИОНС

ДЭРЭН — ХАНГАРЬД

ФАЛКОНС — ЭРЧИМ