Лиг: ҮНДЭСНИЙ ЦОМ

Үндэсний цомын тоглолт. Улаанбаатарын хотын аварга баг, 21 аймгийн АШТ-ний аварга багтай тоглолт.

ДАРХАН – СОНГИНОХАЙРХАН