Лиг: МХБХ

Монголын хөлбөмбөгийн холбооны тэмцээнүүд.

ТӨВ АЗАРГАНУУД — БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ

ХОВД ФС — ФС УЛААНБААТАР

ДЭРЭН КЛУБ — БАВАРИАНС

ХОРОМХОН КЛУБ — ХАНГАРЬД ФС

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — БУЛГАН СП ФАЛКОНС

ФС УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН КЛУБ

БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ — ХОВД ФС

БУЛГАН СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБ

ХАНГАРЬД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

БАВАРИАНС — ТӨВ АЗАРГАНУУД