Лиг: МХБХ

Монголын хөлбөмбөгийн холбооны тэмцээнүүд.

ДМЮ — ИЛЧ

ИЛЧ — ЭРЧИМ – 1

ХАД — ДМЮ

ЭРЧИМ – 1 — СЭЛЭНГЭ

БАВАРИАНС — ИЛЧ

ХОВД ВЭСТЭРН — ХӨХ ЧОНОНУУД

АЛЛИАНС — ДМЮ

МАЗААЛАЙ — ХАД

ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР

ХАД — БАВАРИАНС