Лиг: ЭРЭГТЭЙ

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ 2024

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(113)
ХАНГАРЬД ФС
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
5 - 4
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ 2024

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(112)
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
ХОВД ФС
1 - 2
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ 2024

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(111)
БАВАРИАНС
ТӨВ АЗАРГАНУУД
0 - 9
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ 2024

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(110)
ХОВД ФС
БАВАРИАНС
3 - 1
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ 2024

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(109)
ТӨВ АЗАРГАНУУД
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
1 - 0
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ 2024

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(108)
ХОРОМХОН КЛУБ
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
3 - 2
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ 2024

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(107)
ДЭРЭН КЛУБ
ХАНГАРЬД ФС
1 - 2
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ 2024

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(106)
ФС УЛААНБААТАР
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
4 - 2
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ 2024

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(105)
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ
ДЭРЭН КЛУБ
1 - 6
Final Score

Дүрс

ДЭЭД ЛИГ 2024

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(104)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХОВД ФС
5 - 1
Final Score