Лиг: East Asian Youth Games 2023

МОНГОЛ ЭР – МАКАО ЭР

ХОНГ-КОНГ ЭР – ТАЙВАНЬ ЭР

БНСУ ЭМ – МОНГОЛ ЭМ

БНХАУ ЭМ – ХОНГ-КОНГ ЭМ

МОНГОЛ ЭР – ХОНГ-КОНГ ЭР

МАКАО ЭР – ТАЙВАНЬ ЭР

ХОНГ-КОНГ ЭМ – МОНГОЛ ЭМ

БНХАУ ЭМ – БНСУ ЭМ

ТАЙВАНЬ ЭР – МОНГОЛ ЭР

ХОНГ-КОНГ ЭР – МАКАО ЭР