Лиг: AFC

Дүрс

AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(6)
ШРИ ЛАНКА
МОНГОЛ ЭР 20
0 - 6
Final Score

Дүрс

AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(5)
БНСУ
МАЛАЙЗ
6 - 2
Final Score

Дүрс

AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(4)
ШРИ ЛАНКА
МАЛАЙЗ
0 - 3
Final Score

Дүрс

AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(3)
МОНГОЛ ЭР 20
БНСУ
0 - 7
Final Score

Дүрс

AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(2)
МАЛАЙЗ
МОНГОЛ ЭР 20
1 - 1
Final Score

Дүрс

AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(1)
БНСУ
ШРИ ЛАНКА
6 - 0
Final Score