Лиг: AFC

Азийн хөлбөмбөгийн холбооны тэмцээнүүд

ШРИ ЛАНКА — МОНГОЛ

БНСУ — МАЛАЙЗ

ШРИ ЛАНКА — МАЛАЙЗ

МОНГОЛ — БНСУ

МАЛАЙЗ — МОНГОЛ

БНСУ — ШРИ ЛАНКА