Лиг: AFC Asian Cup 2023 Qualification

Дүрс

AFC Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(6)
ЙЕМЕН
МОНГОЛ
Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ногоон талбай.
0 - 2
Final Score

Дүрс

AFC Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(5)
ПАЛЕСТИН
ФИЛИППИН
4 - 0
Final Score

Дүрс

AFC Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(4)
ЙЕМЕН
ПАЛЕСТИН
0 - 5
Final Score

Дүрс

AFC Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(3)
МОНГОЛ
Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ногоон талбай.
ФИЛИППИН
0 - 1
Final Score

Дүрс

AFC Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(2)
ПАЛЕСТИН
МОНГОЛ
Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ногоон талбай.
1 - 0
Final Score

Дүрс

AFC Asian Cup 2023 Qualification 2022

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(1)
ФИЛИППИН
ЙЕМЕН
0 - 0
Final Score