Лиг: 21 ААШТ

21 аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн.

БАЯН-ӨЛГИЙ — ТӨВ

СЭЛЭНГЭ – ӨМНӨГОВЬ

УВС — ДАРХАН

ОРХОН – ДОРНОД

ТӨВ — ӨМНӨГОВЬ

БАЯН-ӨЛГИЙ — СЭЛЭНГЭ

ДАРХАН — ОРХОН

ДОРНОД — УВС

БАЯН-ӨЛГИЙ — АРХАНГАЙ

ХӨВСГӨЛ — ЗАВХАН