Лиг: НЭГДҮГЭЭР ЛИГ

Дүрс

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(20)
ДМЮ
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
0 - 6
Final Score

Дүрс

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(40)
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
ЭРЧИМ – Б
8 - 1
Final Score

Дүрс

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(15)
ХАД
ДМЮ
2 - 1
Final Score

Дүрс

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(45)
ЭРЧИМ – Б
СЭЛЭНГЭ ФС
0 - 3
Final Score

Дүрс

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(44)
БАВАРИАНС
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
1 - 5
Final Score

Дүрс

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(43)
ХОВД ВЭСТЭРН
ХӨХ ЧОНОНУУД
1 - 0
Final Score

Дүрс

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(42)
АЛЛИАНС
ДМЮ
4 - 4
Final Score

Дүрс

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(41)
МАЗААЛАЙ
ХАД
3 - 0
Final Score

Дүрс

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(37)
ХАД
БАВАРИАНС
2 - 3
Final Score

Дүрс

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

MFF Football Centre, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Ulaanbaatar, 210646, Mongolia

(39)
ХӨХ ЧОНОНУУД
СЭЛЭНГЭ ФС
4 - 2
Final Score