Day: September 26, 2022

БУГАНУУД — ЗӨГИЙНҮҮД

ТУЛНУУД — ХАРААЦАЙ

ДЭРЭН — ХАД

Хад клуб техникийн хожил авав.