Дээд лиг – Үр дүн

МОБИ Дээд лигийн болж өнгөрсөн тоглолтуудын үр дүн нэгдсэн байдлаар.

ДЭЭД ЛИГ Үр дүн

(132)
16:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР

(131)
13:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ФАЛКОНС

(133)
13:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Төв аймаг

ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД

(135)
13:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Яармаг

ЭРЧИМ — ДЭРЭН

(134)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — УБ СИТИ

(130)
10 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН КЛУБ

(129)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — УЛААНБААТАР СИТИ

(128)
22 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(127)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ХАНГАРЬД ФС

(126)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(125)
2 - 8
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ТӨВ БУГАНУУД

(124)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ФС УЛААНБААТАР

(123)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ДЭРЭН КЛУБ

(122)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — СП ФАЛКОНС

(121)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОВД ФС

(120)
1 - 7
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ФС УЛААНБААТАР

(119)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИ

(118)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХОРОМХОН КЛУБ

(117)
2 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ХАНГАРЬД ФС

(116)
0 - 11
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(115)
4 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ДЭРЭН КЛУБ

(114)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — СП ФАЛКОНС

(113)
2 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ТӨВ БУГАНУУД

(112)
5 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(111)
1 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ХОВД ФС

(110)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ФС УЛААНБААТАР

(109)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ДЭРЭН КЛУБ

(108)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД ФС

(107)
3 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОРОМХОН КЛУБ

(106)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — УЛААНБААТАР СИТИ

(105)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — СП ФАЛКОНС

(104)
3 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ТӨВ БУГАНУУД

(103)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(102)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(101)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХОВД ФС

(100)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР СИТИ

(99)
1 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — СП ФАЛКОНС

(98)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ДЭРЭН КЛУБ

(97)
0 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ФС УЛААНБААТАР

(96)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ХОРОМХОН КЛУБ

(95)
5 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(94)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — СП ФАЛКОНС

(93)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ХАНГАРЬД ФС

(92)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(91)
0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУД

(90)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ХОРОМХОН КЛУБ

(89)
6 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ХАНГАРЬД ФС

(88)
2 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХОВД ФС

(87)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(86)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(85)
1 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАР

(84)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ТӨВ БУГАНУУД

(83)
0 - 8
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОВД ФС

(82)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ДЭРЭН КЛУБ

(81)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — СП ФАЛКОНС

(80)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(79)
18:00
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — УЛААНБААТАР СИТИ

(78)
2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(77)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ХАНГАРЬД ФС

(76)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ХОРОМХОН КЛУБ

(75)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ХОВД ФС

(74)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — ТӨВ БУГАНУУД

(73)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ДЭРЭН КЛУБ

(72)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — СП ФАЛКОНС

(71)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(70)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАР

(69)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР СИТИ

(68)
2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(67)
0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХАНГАРЬД ФС

(66)
7 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ХОРОМХОН КЛУБ

(45)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИ

(43)
4 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД

(65)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФС УЛААНБААТАР — СП ФАЛКОНС

(64)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУД

(63)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ

(62)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС

(61)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР СИТИ — ХОВД ФС

(60)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБ

(59)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОРОМХОН КЛУБ

(58)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХАНГАРЬД ФС

(57)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — УБ СИТИ

(56)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ФС — УЛААНБААТАР

(55)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УБ СИТИ — ЭРЧИМ

(54)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ХОВД ФС

(53)
9 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ЛИОНС

(52)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ТӨВ БУГАНУУД

(51)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ХАНГАРЬД

(50)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ХОВД ФС

(49)
0 - 9
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ДЭРЭН

(48)
0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР

(47)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — УБ СИТИ

(46)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ТӨВ БУГАНУУД — ХОРОМХОН

(44)
0 - 10
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР

(42)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ФАЛКОНС

(41)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — ДЭРЭН

(40)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН

(39)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — СИТИ

(38)
6 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ЛИОНС

(37)
10 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ХАНГАРЬД

(36)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ЭРЧИМ

(35)
2 - 10
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — БУГАНУУД

(34)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — УЛААНБААТАР

(33)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ДЭРЭН

(32)
1 - 7
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ФАЛКОНС

(31)
0 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — ХОВД

(30)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — УЛААНБААТАР

(29)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — СИТИ

(28)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — ХОРОМХОН

(27)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ХАНГАРЬД

(26)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ЭРЧИМ

(25)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ФАЛКОНС

(24)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ДЭРЭН

(23)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — БУГАНУУД

(22)
1 - 9
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ЛИОНС

(21)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ХОВД

(20)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР

(19)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — ДЭРЭН

(18)
7 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД

(17)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — ХОРОМХОН

(16)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — СИТИ

(15)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН —ФАЛКОНС

(14)
1 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — БУГАНУУД

(13)
1 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — ЭРЧИМ

(12)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ЛИОНС

(11)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ХОВД

(10)
0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — ФАЛКОНС

(9)
0 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ДЭРЭН

(8)
0 - 12
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС — УЛААНБААТАР

(7)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ — СИТИ

(6)
3 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД — ХОРОМХОН

(5)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД — ФАЛКОНС

(4)
7 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ЛИОНС

(3)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР — ЭРЧИМ

(2)
Цуцлагдсан
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ — ХАНГАРЬД

(1)
0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОРОМХОН — БУГАНУУД