БҮХ – Үр дүн

Scores.mn системд бүртгэлтэй бүх тэмцээний хуваарь, үр дүнгийн нэгдсэн мэдээлэл.

Бүх тэмцээний үр дүн

DateEventTime/ResultsCompetitionSeason
2024-04-07 19:15:262024-04-07 Хоромхон - Улаанбаатар1 - 2ДЭЭД ЛИГ2024
2024-04-07 16:15:212024-04-07 Ховд - Брера Илч3 - 1ДЭЭД ЛИГ2024
2024-04-06 19:15:232024-04-06 Эрчим - Хангарьд2 - 3ДЭЭД ЛИГ2024
2024-04-06 16:15:062024-04-06 АЗАРГАНУУД - БАВАРИАНС2 - 1ДЭЭД ЛИГ2024
2024-04-05 19:15:252024-04-05 ДЭРЭН - ФАЛКОНС0 - 1ДЭЭД ЛИГ2024
2023-09-29 19:00:002023-09-29 ТӨВ АЗАРГАНУУД — БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-09-29 16:00:002023-09-29 ХОВД ФС — ФС УЛААНБААТАР0 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-09-29 13:00:002023-09-29 ДЭРЭН КЛУБ — БАВАРИАНС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-09-28 19:00:002023-09-28 ХОРОМХОН КЛУБ — ХАНГАРЬД ФС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-09-28 16:00:002023-09-28 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — БУЛГАН СП ФАЛКОНС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-28 19:00:002023-08-28 ФС УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН КЛУБ1 - 2ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-28 16:00:002023-08-28 БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ — ХОВД ФС2 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-27 19:00:002023-08-27 БУЛГАН СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-27 16:00:002023-08-27 ХАНГАРЬД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ3 - 3ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-27 13:00:002023-08-27 БАВАРИАНС — ТӨВ АЗАРГАНУУД3 - 4ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-23 19:00:002023-08-23 УЛААНБААТАР - ИЛЧ1 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-23 16:00:002023-08-23 ХОВД ФС - БАВАРИАНС0 - 1ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-23 13:00:002023-08-23 ТӨВ АЗАРГАНУУД - ФАЛКОНС0 - 2ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-22 19:00:002023-08-22 ХОРОМХОН - ЭРЧИМ2 - 3ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-22 17:00:002023-08-22 МОНГОЛ ЭР - МАКАО ЭР3 - 0East Asian Youth Games 20232023
2023-08-22 13:00:002023-08-22 ДЭРЭН - ХАНГАРЬД2 - 2ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-22 12:30:002023-08-22 ХОНГ-КОНГ ЭР - ТАЙВАНЬ ЭР0 - 8East Asian Youth Games 20232023
2023-08-21 17:00:002023-08-21 БНСУ ЭМ - МОНГОЛ ЭМ12 - 0East Asian Youth Games 20232023
2023-08-21 12:30:002023-08-21 БНХАУ ЭМ - ХОНГ-КОНГ ЭМ4 - 1East Asian Youth Games 20232023
2023-08-20 17:00:002023-08-20 МОНГОЛ ЭР - ХОНГ-КОНГ ЭР1 - 2East Asian Youth Games 20232023
2023-08-20 12:30:002023-08-20 МАКАО ЭР - ТАЙВАНЬ ЭР1 - 9East Asian Youth Games 20232023
2023-08-19 17:00:002023-08-19 ХОНГ-КОНГ ЭМ - МОНГОЛ ЭМ5 - 1East Asian Youth Games 20232023
2023-08-19 12:30:002023-08-19 БНХАУ ЭМ - БНСУ ЭМ0 - 2East Asian Youth Games 20232023
2023-08-18 19:00:002023-08-18 ФАЛКОНС - ХОВД ФС1 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-18 17:00:002023-08-18 ТАЙВАНЬ ЭР - МОНГОЛ ЭР4 - 0East Asian Youth Games 20232023
2023-08-18 16:00:002023-08-18 БАВАРИАНС - УЛААНБААТАР1 - 5ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-18 13:00:002023-08-18 ХАНГАРЬД - ТӨВ АЗАРГАНУУД2 - 2ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-18 12:30:002023-08-18 ХОНГ-КОНГ ЭР - МАКАО ЭР3 - 0East Asian Youth Games 20232023
2023-08-17 19:00:002023-08-17 ЭРЧИМ - ДЭРЭН0 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-17 17:00:002023-08-17 МОНГОЛ ЭМ - БНХАУ ЭМ0 - 11East Asian Youth Games 20232023
2023-08-17 16:00:002023-08-17 ИЛЧ - ХОРОМХОН2 - 3ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-17 12:30:002023-08-17 БНСУ ЭМ - ХОНГ-КОНГ ЭМ11 - 0East Asian Youth Games 20232023
2023-08-13 19:00:002023-08-13 УЛААНБААТАР - ФАЛКОНС0 - 2ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-13 16:00:002023-08-13 ТӨВ АЗАРГАНУУД - ЭРЧИМ0 - 5ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-12 19:00:002023-08-12 ХОРОМХОН - ДЭРЭН0 - 2ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-12 16:00:002023-08-12 ХОВД ФС - ХАНГАРЬД0 - 0ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-12 13:00:002023-08-12 ИЛЧ - БАВАРИАНС1 - 4ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-06 19:00:002023-08-06 БАВАРИАНС - ХОРОМХОН2 - 3ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-06 16:00:002023-08-06 ФАЛКОНС - ИЛЧ6 - 1ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-05 19:00:002023-08-05 ХАНГАРЬД - УЛААНБААТАР0 - 2ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-05 16:00:002023-08-05 ЭРЧИМ - ХОВД ФС1 - 1ДЭЭД ЛИГ2024
2023-08-05 13:00:002023-08-05 ДЭРЭН - ТӨВ АЗАРГАНУУД5 - 3ДЭЭД ЛИГ2024
2023-07-02 16:00:002023-07-02 ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-07-02 13:00:002023-07-02 ЭРЧИМ — ДЭРЭН0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-07-02 13:00:002023-07-02 ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-07-02 13:00:002023-07-02 ЛИОНС — ФАЛКОНС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-07-02 00:00:002023-07-02 ХОРОМХОН — УБ СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-29 19:00:002023-06-29 ФС УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН КЛУБ10 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-29 16:00:002023-06-29 ТӨВ БУГАНУУД — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-29 13:00:002023-06-29 ХОВД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС22 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-28 16:00:002023-06-28 ДЭРЭН КЛУБ — ХАНГАРЬД ФС3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-28 13:00:002023-06-28 СП ФАЛКОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ5 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-25 19:00:002023-06-25 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ТӨВ БУГАНУУД2 - 8ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-25 16:00:002023-06-25 УЛААНБААТАР СИТИ — ФС УЛААНБААТАР0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-24 19:00:002023-06-24 ХОРОМХОН КЛУБ — ДЭРЭН КЛУБ1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-24 16:00:002023-06-24 ХАНГАРЬД ФС — СП ФАЛКОНС0 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-24 13:00:002023-06-24 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОВД ФС1 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-18 12:00:002023-06-18 R9 BOYZ — CAPITAL1 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-18 11:30:002023-06-18 ЯНЗАГАНУУД — RC CORVINUS1 - 5СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-18 11:00:002023-06-18 CAPITAL — 1683 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-18 10:30:002023-06-18 GORILLAZ — ЯНЗАГАНУУД2 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-18 10:00:002023-06-18 RC CORVINUS — R9 BOYZ1 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-18 09:30:002023-06-18 GORILLAZ — 1685 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-18 09:00:002023-06-18 CORVINUS — CAPITAL1 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-18 08:30:002023-06-18 ЯНЗАГАНУУД — 1686 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-18 08:00:002023-06-18 GORILLAZ — R9 BOYZ3 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-11 12:00:002023-06-11 R9 BOYZ — GORILLAZ0 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-11 11:30:002023-06-11 RC CORVINUS — 1684 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-11 11:00:002023-06-11 CAPITAL — GORILLAZ0 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-11 10:30:002023-06-11 R9 BOYZ — ЯНЗАГАНУУД1 - 7СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-11 10:00:002023-06-11 CAPITAL — CORVINUS1 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-11 09:30:002023-06-11 168 — GORILLAZ2 - 4СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-11 09:00:002023-06-11 RC CORVINUS — ЯНЗАГАНУУД2 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-11 08:30:002023-06-11 R9 BOYZ — CAPITAL1 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-11 08:00:002023-06-11 ЯНЗАГАНУУД — 1681 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-10 11:00:002023-06-10 RED PHARAOHS — RETRO SONICS F.C3 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-06-10 10:30:002023-06-10 KOPITES — REDLINE0 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-06-10 10:00:002023-06-10 VIKINGS — SNOW LEOPARDS6 - 3РЭДС ЛИГ2023
2023-06-10 09:30:002023-06-10 RED STORM — YNWA 972 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-06-10 09:00:002023-06-10 REDLINE — RETRO SONICS F.C3 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-06-10 08:30:002023-06-10 YNWA 97 — SNOW LEOPARDS2 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-06-10 08:00:002023-06-10 RED PHARAOHS — VIKINGS7 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-06-10 07:30:002023-06-10 RED STORM — KOPITES4 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-06-04 19:00:002023-06-04 ТӨВ БУГАНУУД — ФС УЛААНБААТАР1 - 7ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-04 16:00:002023-06-04 ДЭРЭН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-04 12:30:002023-06-04 168 — RC CORVINUS1 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-04 12:00:002023-06-04 GORILLAZ — ЯНЗАГАНУУД1 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-04 11:30:002023-06-04 R9 BOYZ — RC CORVINUS2 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-04 11:00:002023-06-04 168 — CAPITAL0 - 4СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-04 10:30:002023-06-04 ЯНЗАГАНУУД — R9 BOYZ1 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-04 10:00:002023-06-04 CAPITAL — GORILLAZ1 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-04 09:30:002023-06-04 168 — R9 BOYZ0 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-04 09:00:002023-06-04 RC CORVINUS — GORILLAZ1 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-04 08:30:002023-06-04 ЯНЗАГАНУУД — CAPITAL0 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-06-03 19:00:002023-06-03 СП ФАЛКОНС — ХОРОМХОН КЛУБ3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-03 16:00:002023-06-03 ХОВД ФС — ХАНГАРЬД ФС2 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-03 13:00:002023-06-03 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ0 - 11ДЭЭД ЛИГ2023
2023-06-03 11:00:002023-06-03 RED PHARAOHS — RED STORM0 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-06-03 10:30:002023-06-03 RETRO SONICS F.C — KOPITES1 - 3РЭДС ЛИГ2023
2023-06-03 10:00:002023-06-03 VIKINGS — YNWA 972 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-06-03 09:30:002023-06-03 REDLINE — RED STORM2 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-06-03 09:00:002023-06-03 SNOW LEOPARDS — KOPITES0 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-06-03 08:30:002023-06-03 YNWA 97 — RED PHARAOHS1 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-06-03 08:00:002023-06-03 RETRO SONICS F.C — VIKINGS1 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-06-03 07:30:002023-06-03 SNOW LEOPARDS — REDLINE2 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-05-28 19:00:002023-05-28 ФС УЛААНБААТАР — ДЭРЭН КЛУБ4 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-28 16:00:002023-05-28 УЛААНБААТАР СИТИ — СП ФАЛКОНС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-28 12:30:002023-05-28 RC CORVINUS — ЯНЗАГАНУУД5 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-28 12:00:002023-05-28 168 — R9 BOYZ2 - 4СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-28 11:30:002023-05-28 RC CORVINUS — GORILLAZ1 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-28 11:00:002023-05-28 CAPITAL — R9 BOYZ1 - 6СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-28 10:30:002023-05-28 GORILLAZ — ЯНЗАГАНУУД1 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-28 10:00:002023-05-28 CAPITAL — 1681 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-28 09:30:002023-05-28 RC CORVINUS — R9 BOYZ2 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-28 09:00:002023-05-28 ЯНЗАГАНУУД — CAPITAL3 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-28 08:30:002023-05-28 168 — GORILLAZ0 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-27 19:00:002023-05-27 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ТӨВ БУГАНУУД2 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-27 16:00:002023-05-27 ХАНГАРЬД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС5 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-27 13:00:002023-05-27 ХОРОМХОН КЛУБ — ХОВД ФС1 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-27 11:00:002023-05-27 RED STORM — SNOW LEOPARDS4 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-05-27 10:30:002023-05-27 KOPITES — RED PHARAOHS3 - 3РЭДС ЛИГ2023
2023-05-27 10:00:002023-05-27 YNWA 97 — RETRO SONICS F.C4 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-05-27 09:30:002023-05-27 REDLINE — VIKINGS2 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-05-27 09:00:002023-05-27 SNOW LEOPARDS — RETRO SONICS F.C0 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-05-27 08:30:002023-05-27 VIKINGS — RED STORM1 - 3РЭДС ЛИГ2023
2023-05-27 08:00:002023-05-27 YNWA 97 — KOPITES1 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-05-27 07:30:002023-05-27 RED PHARAOHS — REDLINE2 - 0РЭДС ЛИГ2023
2023-05-21 19:00:002023-05-21 СП ФАЛКОНС — ФС УЛААНБААТАР1 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-21 16:00:002023-05-21 ТӨВ БУГАНУУД — ДЭРЭН КЛУБ3 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-21 12:30:002023-05-21 GORILLAZ — R9 BOYZ5 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-21 12:00:002023-05-21 168 — ЯНЗАГАНУУД1 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-21 11:30:002023-05-21 CAPITAL — GORILLAZ0 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-21 11:00:002023-05-21 168 — RC CORVINUS1 - 5СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-21 10:30:002023-05-21 ЯНЗАГАНУУД — R9 BOYZ3 - 2СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-21 10:00:002023-05-21 RC CORVINUS — GORILLAZ0 - 3СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-21 09:30:002023-05-21 ЯНЗАГАНУУД — CAPITAL0 - 1СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-21 09:00:002023-05-21 R9 BOYZ — 1681 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-21 08:30:002023-05-21 RC CORVINUS — CAPITAL4 - 0СПОРТ ЦОНХ ЛИГ2023
2023-05-20 19:00:002023-05-20 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД ФС0 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-20 16:00:002023-05-20 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОРОМХОН КЛУБ3 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-20 13:00:002023-05-20 ХОВД ФС — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-20 11:00:002023-05-20 KOPITES - VIKINGS1 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-05-20 10:30:002023-05-20 REDLINE - YNWA 970 - 0РЭДС ЛИГ2023
2023-05-20 10:00:002023-05-20 RED PHARAOHS - SNOW LEOPARDS5 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-05-20 09:30:002023-05-20 RED STORM - RETRO SONICS F.C1 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-05-20 09:00:002023-05-20 RED STORM - KOPITES2 - 0РЭДС ЛИГ2023
2023-05-20 08:30:002023-05-20 VIKINGS - RED PHARAOHS1 - 3РЭДС ЛИГ2023
2023-05-20 08:00:002023-05-20 REDLINE - RETRO SONICS F.C4 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-05-20 07:30:002023-05-20 YNWA 97 - SNOW LEOPARDS1 - 3РЭДС ЛИГ2023
2023-05-18 16:00:002023-05-18 ДЭРЭН КЛУБ — СП ФАЛКОНС0 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-18 13:00:002023-05-18 ХАНГАРЬД ФС — ТӨВ БУГАНУУД3 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-17 16:00:002023-05-17 ХОРОМХОН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ2 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-17 13:00:002023-05-17 УЛААНБААТАР СИТИ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-17 10:00:002023-05-17 ФС УЛААНБААТАР — ХОВД ФС2 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-14 19:00:002023-05-14 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-14 16:00:002023-05-14 ТӨВ БУГАНУУД — СП ФАЛКОНС1 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-13 19:00:002023-05-13 ХОВД ФС — ДЭРЭН КЛУБ3 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-13 16:00:002023-05-13 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ФС УЛААНБААТАР0 - 6ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-13 13:00:002023-05-13 ХАНГАРЬД ФС — ХОРОМХОН КЛУБ2 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-13 11:00:002023-05-13 REDLINE — KOPITES2 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-05-13 10:30:002023-05-13 SNOW LEOPARDS — VIKINGS1 - 5РЭДС ЛИГ2023
2023-05-13 10:00:002023-05-13 RETRO SONICS F.C — RED PHARAOHS1 - 5РЭДС ЛИГ2023
2023-05-13 09:30:002023-05-13 YNWA 97 — RED STORM1 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-05-13 09:00:002023-05-13 KOPITES — SNOW LEOPARDS3 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-05-13 08:30:002023-05-13 RED STORM — REDLINE1 - 0РЭДС ЛИГ2023
2023-05-13 08:00:002023-05-13 VIKINGS — RETRO SONICS F.C1 - 0РЭДС ЛИГ2023
2023-05-13 07:30:002023-05-13 RED PHARAOHS — YNWA 971 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-05-07 19:00:002023-05-07 ФС УЛААНБААТАР — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ5 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-07 16:00:002023-05-07 ХОВД ФС — СП ФАЛКОНС3 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-07 13:00:002023-05-07 УЛААНБААТАР СИТИ — ХАНГАРЬД ФС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-06 19:00:002023-05-06 ДЭРЭН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС5 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-06 16:00:002023-05-06 ХОРОМХОН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУД0 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-06 11:30:002023-05-06 SNOW LEOPARDS — RED STORM1 - 3РЭДС ЛИГ2023
2023-05-06 11:00:002023-05-06 VIKINGS — REDLINE2 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-05-06 10:30:002023-05-06 RED PHARAOHS — KOPITES4 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-05-06 10:00:002023-05-06 RETRO SONICS F.C — YNWA 970 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-05-06 09:00:002023-05-06 REDLINE — SNOW LEOPARDS1 - 0РЭДС ЛИГ2023
2023-05-06 08:30:002023-05-06 RED STORM — RED PHARAOHS4 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-05-06 08:00:002023-05-06 YNWA 97 — VIKINGS3 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-05-06 07:30:002023-05-06 KOPITES — RETRO SONICS F.C5 - 3РЭДС ЛИГ2023
2023-05-04 16:00:002023-05-04 УЛААНБААТАР СИТИ — ХОРОМХОН КЛУБ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-04 13:00:002023-05-04 ФС УЛААНБААТАР — ХАНГАРЬД ФС6 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-03 16:00:002023-05-03 ТӨВ БУГАНУУД — ХОВД ФС2 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-03 13:00:002023-05-03 СП ФАЛКОНС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС0 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-05-02 16:00:002023-05-02 ДЭРЭН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ5 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-30 18:00:002023-04-30 ХОРОМХОН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАР1 - 6ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-30 15:00:002023-04-30 УЛААНБААТАР СИТИ — ТӨВ БУГАНУУД0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-29 18:00:002023-04-29 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОВД ФС0 - 8ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-29 15:00:002023-04-29 ХАНГАРЬД ФС — ДЭРЭН КЛУБ0 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-29 12:00:002023-04-29 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — СП ФАЛКОНС1 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-29 11:00:002023-04-29 YNWA 97 — REDLINE0 - 3РЭДС ЛИГ2023
2023-04-29 10:30:002023-04-29 RETRO SONICS F.C — RED STORM0 - 3РЭДС ЛИГ2023
2023-04-29 10:00:002023-04-29 SNOW LEOPARDS — RED PHARAOHS1 - 0РЭДС ЛИГ2023
2023-04-29 09:30:002023-04-29 VIKINGS — KOPITES0 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-04-29 09:00:002023-04-29 RETRO SONICS F.C — SNOW LEOPARDS0 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-04-29 08:30:002023-04-29 KOPITES — YNWA 973 - 2РЭДС ЛИГ2023
2023-04-29 08:00:002023-04-29 REDLINE — RED PHARAOHS4 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-04-29 07:30:002023-04-29 RED STORM — VIKINGS1 - 1РЭДС ЛИГ2023
2023-04-24 16:00:002023-04-24 ТӨВ БУГАНУУД — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС6 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-23 18:00:002023-04-23 ФС УЛААНБААТАР — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-23 15:00:002023-04-23 ХОВД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ2 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-23 12:00:002023-04-23 СП ФАЛКОНС — ХАНГАРЬД ФС2 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-22 16:00:002023-04-22 ДЭРЭН КЛУБ — ХОРОМХОН КЛУБ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-20 16:00:002023-04-20 ХАНГАРЬД ФС — ХОВД ФС1 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-20 13:00:002023-04-20 ФС УЛААНБААТАР — ТӨВ БУГАНУУД3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-19 16:00:002023-04-19 УЛААНБААТАР СИТИ — ДЭРЭН КЛУБ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-19 13:00:002023-04-19 ХОРОМХОН КЛУБ — СП ФАЛКОНС1 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-18 16:00:002023-04-18 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС4 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-16 18:00:002023-04-16 ДЭРЭН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАР1 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-16 15:00:002023-04-16 СП ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-15 18:00:002023-04-15 ТӨВ БУГАНУУД — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ2 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-15 15:00:002023-04-15 БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХАНГАРЬД ФС0 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-15 12:00:002023-04-15 ХОВД ФС — ХОРОМХОН КЛУБ7 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-12 16:00:002023-04-12 ХОРОМХОН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-12 13:00:002023-04-12 ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУД4 - 5ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-09 18:00:002023-04-09 ФС УЛААНБААТАР — СП ФАЛКОНС1 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-09 15:00:002023-04-09 ДЭРЭН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУД3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-08 18:00:002023-04-08 ХАНГАРЬД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ3 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-08 15:00:002023-04-08 ХОРОМХОН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС4 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-08 12:00:002023-04-08 УЛААНБААТАР СИТИ — ХОВД ФС0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-02 18:00:002023-04-02 СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБ3 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-02 15:00:002023-04-02 ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОРОМХОН КЛУБ6 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-02 12:00:002023-04-02 ТӨВ БУГАНУУД — ХАНГАРЬД ФС2 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-01 18:00:002023-04-01 ЛИОНС — УБ СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-04-01 15:00:002023-04-01 ХОВД ФС — УЛААНБААТАР0 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-16 16:00:002023-03-16 УБ СИТИ — ЭРЧИМ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-16 13:00:002023-03-16 ДЭРЭН — ХОВД ФС1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-15 16:00:002023-03-15 УЛААНБААТАР — ЛИОНС9 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-15 13:00:002023-03-15 ФАЛКОНС — ТӨВ БУГАНУУД6 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-14 18:00:002023-03-14 ХОРОМХОН — ХАНГАРЬД1 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-12 15:00:002023-03-12 ФАЛКОНС — ХОВД ФС3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-12 12:00:002023-03-12 ЛИОНС — ДЭРЭН0 - 9ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-11 17:00:002023-03-11 ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР0 - 4ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-11 14:00:002023-03-11 ХАНГАРЬД — УБ СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2023-03-11 11:00:002023-03-11 ТӨВ БУГАНУУД — ХОРОМХОН1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-11-10 15:00:002022-11-10 ДМЮ — ИЛЧ0 - 6НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-08 17:00:002022-11-08 ИЛЧ — ЭРЧИМ - 18 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-08 11:00:002022-11-08 ХАД — ДМЮ2 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-06 14:00:002022-11-06 ЭРЧИМ – 1 — СЭЛЭНГЭ0 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-06 11:00:002022-11-06 БАВАРИАНС — ИЛЧ1 - 5НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-05 17:00:002022-11-05 ХОВД ВЭСТЭРН — ХӨХ ЧОНОНУУД1 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-05 14:00:002022-11-05 АЛЛИАНС — ДМЮ4 - 4НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-05 11:00:002022-11-05 МАЗААЛАЙ — ХАД3 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-04 15:00:002022-11-04 ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАР0 - 10ДЭЭД ЛИГ2023
2022-11-03 19:00:002022-11-03 ХАД — БАВАРИАНС2 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-02 18:00:002022-11-02 ХӨХ ЧОНОНУУД — СЭЛЭНГЭ4 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-11-01 18:00:002022-11-01 ХОВД ВЭСТЭРН — АЛЛИАНС3 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-31 18:00:002022-10-31 ЭРЧИМ – 1 — ХАД9 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-29 19:00:002022-10-29 ЛИОНС — ФАЛКОНС1 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-29 16:00:002022-10-29 ЭРЧИМ — ДЭРЭН2 - 3ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-29 13:00:002022-10-29 ДМЮ — МАЗААЛАЙ1 - 6НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-29 10:00:002022-10-29 СЭЛЭНГЭ — ИЛЧ1 - 14НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-28 19:00:002022-10-28 АЛЛИАНС — ХӨХ ЧОНОНУУД3 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-28 14:00:102022-10-28 ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУД4 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-28 11:00:022022-10-28 ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУД3 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-27 16:00:512022-10-27 ХАД - ДЭРЭН4 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-25 19:00:002022-10-25 БАВАРИАНС — ДМЮ8 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-24 19:00:002022-10-24 МАЗААЛАЙ — ХОВД ВЭСТЭРН2 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-23 19:00:002022-10-23 УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН4 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 16:00:002022-10-23 БУГАНУУД — СИТИ0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 13:00:002022-10-23 ХОВД — ЛИОНС6 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-23 10:00:332022-10-23 СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮД7 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-22 19:00:002022-10-22 ДЭРЭН — ХАНГАРЬД10 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-22 16:00:002022-10-22 ФАЛКОНС — ЭРЧИМ1 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-22 13:00:382022-10-22 БУГАНУУД - ХАРААЦАЙ1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-22 10:00:372022-10-22 ТУЛНУУД - ХАД0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-21 19:00:002022-10-21 ХӨХ ЧОНОНУУД — ИЛЧ1 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-20 19:00:002022-10-20 ХАД — СЭЛЭНГЭ3 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-20 16:00:132022-10-20 ДЭРЭН - ХАРААЦАЙ0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-19 19:00:002022-10-19 ДМЮ — ЭРЧИМ - 13 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-18 19:00:002022-10-18 ХОВД ВЭСТЭРН — БАВАРИАНС0 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-18 16:00:232022-10-18 ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮД0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-17 19:00:002022-10-17 АЛЛИАНС — МАЗААЛАЙ0 - 0НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-17 16:00:512022-10-17 БУГАНУУД - СТОРМ1 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-16 19:00:002022-10-16 ЛИОНС — БУГАНУУД2 - 10ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 16:00:002022-10-16 СИТИ — УЛААНБААТАР0 - 0ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 13:00:002022-10-16 ХОРОМХОН — ДЭРЭН1 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-16 10:00:462022-10-16 ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙ0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-15 19:00:002022-10-15 ХАНГАРЬД — ФАЛКОНС1 - 7ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-15 16:00:002022-10-15 ЭРЧИМ — ХОВД0 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-15 10:00:542022-10-15 СТОРМ - ХАД0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-14 19:00:002022-10-14 СЭЛЭНГЭ — ДМЮ1 - 7НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-14 16:00:002022-10-14 ИЛЧ — ХАД6 - 3НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-13 19:00:002022-10-13 БУГАНУУД — УЛААНБААТАР1 - 2791304'ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-13 16:00:002022-10-13 ДЭРЭН — СИТИ0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-12 19:00:002022-10-12 ФАЛКОНС — ХОРОМХОН4 - 1792750'ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-12 16:00:002022-10-12 ХОВД — ХАНГАРЬД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-11 19:00:002022-10-11 ЛИОНС — ЭРЧИМ1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-11 16:00:002022-10-11 БУГАНУУД - ДЭРЭН10 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-11 13:00:002022-10-11 МАЗААЛАЙ — ХӨХ ЧОНОНУУД2 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-10 19:00:002022-10-10 БАВАРИАНС — АЛЛИАНС0 - 0Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-10 16:00:002022-10-10 ЭРЧИМ – 1 — ХОВД ВЭСТЭРН2 - 2Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-09 19:00:002022-10-09 СИТИ — ФАЛКОНС0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-09 16:00:002022-10-09 УЛААНБААТАР — ДЭРЭН2 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-09 13:00:002022-10-09 ХАД - ЗӨГИЙНҮҮД1 - 1ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-09 10:00:442022-10-09 ДЭРЭН - СТОРМ0 - 12ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-08 19:00:002022-10-08 ЭРЧИМ — БУГАНУУД3 - 1ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 16:00:002022-10-08 ХАНГАРЬД — ЛИОНС1 - 9ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 13:00:002022-10-08 ХОРОМХОН — ХОВД1 - 2ДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-08 10:00:002022-10-08 ТУЛНУУД - БУГАНУУД1 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-04 19:00:002022-10-04 ХАРААЦАЙ - ХАД3 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-04 16:00:002022-10-04 СТОРМ - ТУЛНУУД2 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-04 16:00:002022-10-04 ХӨХ ЧОНОНУУД — ХАД1 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-03 19:00:002022-10-03 МАЗААЛАЙ — БАВАРИАНС0 - 4Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-10-03 16:00:002022-10-03 ЗӨГИЙНҮҮД - ДЭРЭН3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-02 19:00:002022-10-02 ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР1 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 16:00:002022-10-02 БУГАНУУД — ДЭРЭН1 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 13:00:002022-10-02 ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД7 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-02 10:00:002022-10-02 ХАРААЦАЙ - СТОРМ0 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-01 19:00:002022-10-01 ЛИОНС — ХОРОМХОН1 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-01 16:00:002022-10-01 ХОВД — СИТИ0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-10-01 13:00:002022-10-01 ХАД - БУГАНУУД0 - 6ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-10-01 10:00:002022-10-01 ДЭРЭН - ТУЛНУУД1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-30 19:00:002022-09-30 АЛЛИАНС — ЭРЧИМ - 11 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-29 19:00:002022-09-29 ХОВД ВЭСТЭРН — СЭЛЭНГЭ2 - 0Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-26 19:00:002022-09-26 БУГАНУУД — ЗӨГИЙНҮҮД2 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-26 16:00:002022-09-26 ТУЛНУУД — ХАРААЦАЙ0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-26 13:00:002022-09-26 ДЭРЭН — ХАД0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-25 15:00:562022-09-25 МОНГОЛ - ТАЙВАНЬ U231 - 1Full Time
2022-09-25 10:00:002022-09-25 ЗӨГИЙНҮҮД — СТОРМ1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-24 19:30:002022-09-24 ХАРААЦАЙ — БУГАНУУД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-23 19:30:002022-09-23 БАВАРИАНС — ХӨХ ЧОНОНУУД1 - 0Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-22 19:30:002022-09-22 ЭРЧИМ Б — МАЗААЛАЙ0 - 1Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-22 15:00:312022-09-22 МОНГОЛ - ТАЙВАНЬ1 - 0Full Time
2022-09-21 19:30:002022-09-21 СЭЛЭНГЭ — АЛЛИАНС0 - 3Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-20 19:00:002022-09-20 ИЛЧ — ХОВД ВЭСТЭРН6 - 1Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-18 17:00:002022-09-18 ШРИ ЛАНКА — МОНГОЛ0 - 6AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-18 12:30:002022-09-18 БНСУ — МАЛАЙЗ6 - 2AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-16 17:00:002022-09-16 ШРИ ЛАНКА — МАЛАЙЗ0 - 3AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-16 12:30:002022-09-16 МОНГОЛ — БНСУ0 - 7AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-14 17:00:002022-09-14 МАЛАЙЗ — МОНГОЛ1 - 1AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-14 12:30:002022-09-14 БНСУ — ШРИ ЛАНКА6 - 0AFC U20 Asian Cup 2023 Qualification2022
2022-09-08 19:00:002022-09-08 ХАД — ТУЛНУУД2 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-06 19:00:002022-09-06 ХАРААЦАЙ — ДЭРЭН6 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-05 19:00:002022-09-05 ЗӨГИЙНҮҮД — ТУЛНУУД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-05 14:00:002022-09-05 СТОРМ — БУГАНУУД3 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-04 19:00:002022-09-04 ДЭРЭН —ФАЛКОНС3 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-04 16:00:002022-09-04 ХАНГАРЬД — БУГАНУУД1 - 5Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-04 13:00:002022-09-04 ХОРОМХОН — ЭРЧИМ1 - 6Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-03 19:00:002022-09-03 СИТИ — ЛИОНС0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-03 16:00:002022-09-03 УЛААНБААТАР — ХОВД1 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-09-02 19:00:002022-09-02 ХӨХ ЧОНОНУУД — ДМЮ1 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-09-02 10:00:002022-09-02 ХАРААЦАЙ — ЗӨГИЙНҮҮД4 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-09-01 19:00:002022-09-01 ХОВД ВЭСТЭРН — ХАД2 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-31 19:30:002022-08-31 АЛЛИАНС — ИЛЧ0 - 5Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-31 10:00:002022-08-31 ХАД — СТОРМ1 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-30 19:00:002022-08-30 МАЗААЛАЙ — СЭЛЭНГЭ1 - 1НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-30 10:00:002022-08-30 ДЭРЭН — БУГАНУУД0 - 8Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-29 19:00:002022-08-29 БАВАРИАНС — ЭРЧИМ Б4 - 0Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-28 19:00:002022-08-28 БУГАНУУД — ФАЛКОНС0 - 5Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 16:00:002022-08-28 ХОВД — ДЭРЭН0 - 6Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 13:00:002022-08-28 ЛИОНС — УЛААНБААТАР0 - 12Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-28 10:00:002022-08-28 ЗӨГИЙНҮҮД — ХАД0 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-27 19:00:002022-08-27 ЭРЧИМ — СИТИ0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-27 16:00:002022-08-27 ХАНГАРЬД — ХОРОМХОН3 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-27 13:00:002022-08-27 СТОРМ — ДЭРЭН14 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-27 10:00:002022-08-27 БУГАНУУД — ТУЛНУУД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-26 19:00:002022-08-26 ХОВД ВЭСТЭРН — ДМЮ3 - 0Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-26 16:00:002022-08-26 ИЛЧ — МАЗААЛАЙ4 - 2Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-25 19:00:002022-08-25 ХОВД — ФАЛКОНС0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-25 13:00:542022-08-25 ХАД - АЛЛИАНС0 - 2НЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-25 10:00:002022-08-25 ХАД — ХАРААЦАЙ0 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-24 19:00:002022-08-24 ДЭРЭН — ЛИОНС7 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-24 16:00:002022-08-24 УЛААНБААТАР — ЭРЧИМ4 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-24 13:00:002022-08-24 СИТИ — ХАНГАРЬД0 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-23 19:00:002022-08-23 ХОРОМХОН — БУГАНУУД0 - 4Full TimeДЭЭД ЛИГ2023
2022-08-22 19:00:002022-08-22 СЭЛЭНГЭ — БАВАРИАНС0 - 3Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-22 13:00:002022-08-22 ЭРЧИМ Б — ХӨХ ЧОНОНУУД1 - 3Full TimeНЭГДҮГЭЭР ЛИГ2023
2022-08-21 18:00:102022-08-21 ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР1 - 1Full TimeСУПЕР ЦОМ2023
2022-08-21 14:30:002022-08-21 ДЭРЭН — ЗӨГИЙНҮҮД3 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-21 11:30:002022-08-21 ТУЛНУУД — СТОРМ1 - 3Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-13 16:00:002022-08-13 СТОРМ — ХАРААЦАЙ1 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-13 13:00:002022-08-13 БУГАНУУД — ХАД3 - 1Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-13 10:00:002022-08-13 ТУЛНУУД — ДЭРЭН5 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-08-06 16:00:562022-08-06 ДАРХАН - СОНГИНОХАЙРХАН2 - 1Full TimeҮНДЭСНИЙ ЦОМ2022
2022-08-06 13:30:002022-08-06 БАЯН-ӨЛГИЙ — ТӨВ2 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-08-06 11:00:312022-08-06 СЭЛЭНГЭ - ӨМНӨГОВЬ0 - 3Full Time21 ААШТ2022
2022-08-04 18:30:002022-08-04 УВС — ДАРХАН1 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-08-04 16:00:002022-08-04 ОРХОН - ДОРНОД4 - 0Full Time21 ААШТ2022
2022-08-04 13:30:002022-08-04 ТӨВ — ӨМНӨГОВЬ2 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-08-04 11:00:002022-08-04 БАЯН-ӨЛГИЙ — СЭЛЭНГЭ4 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-08-02 18:30:002022-08-02 ДАРХАН — ОРХОН2 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-08-02 16:00:002022-08-02 ДОРНОД — УВС0 - 194'21 ААШТ2022
2022-08-02 13:00:002022-08-02 БАЯН-ӨЛГИЙ — АРХАНГАЙ9 - 0Full Time21 ААШТ2022
2022-08-02 11:00:002022-08-02 ХӨВСГӨЛ — ЗАВХАН11 - 3Full Time21 ААШТ2022
2022-08-01 18:30:002022-08-01 ДОРНОГОВЬ — УВС0 - 0Full Time21 ААШТ2022
2022-08-01 16:00:002022-08-01 ХОВД — ДАРХАН1 - 4Full Time21 ААШТ2022
2022-08-01 13:30:002022-08-01 ДОРНОД — СҮХБААТАР8 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-08-01 11:00:002022-08-01 ОРХОН — ГОВЬСҮМБЭР4 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-31 17:00:002022-07-31 ХЭНТИЙ — СЭЛЭНГЭ0 - 7Full Time21 ААШТ2022
2022-07-31 15:00:002022-07-31 ГОВЬ-АЛТАЙ — ТӨВ1 - 5Full Time21 ААШТ2022
2022-07-31 13:00:002022-07-31 ХӨВСГӨЛ — ӨМНӨГОВЬ3 - 3Full Time21 ААШТ2022
2022-07-31 11:00:002022-07-31 ЗАВХАН — АРХАНГАЙ3 - 7Full Time21 ААШТ2022
2022-07-30 18:30:002022-07-30 УВС — ХОВД6 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-30 17:30:042022-07-30 ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУД2 - 2Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-30 16:00:002022-07-30 ДОРНОГОВЬ — ДАРХАН0 - 5Full Time21 ААШТ2022
2022-07-30 14:30:042022-07-30 ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУД3 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-30 13:30:002022-07-30 СҮХБААТАР — ОРХОН0 - 5Full Time21 ААШТ2022
2022-07-30 11:30:042022-07-30 ХАД - ДЭРЭН3 - 0Full TimeДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-30 11:00:002022-07-30 ДОРНОД — ГОВЬСҮМБЭР2 - 0Full Time21 ААШТ2022
2022-07-29 13:00:002022-07-29 ӨМНӨГОВЬ — БАЯН-ӨЛГИЙ0 - 0Full Time21 ААШТ2022
2022-07-29 11:00:002022-07-29 АРХАНГАЙ — ХӨВСГӨЛ3 - 8Full Time21 ААШТ2022
2022-07-28 17:00:002022-07-28 СЭЛЭНГЭ — ГОВЬ-АЛТАЙ0 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-28 15:00:002022-07-28 ХЭНТИЙ — ТӨВ1 - 18Full Time21 ААШТ2022
2022-07-28 13:00:002022-07-28 БАЯН-ӨЛГИЙ — ХӨВСГӨЛ3 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-07-28 11:00:002022-07-28 ӨМНӨГОВЬ — ЗАВХАН15 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-07-27 18:30:002022-07-27 ДАРХАН-УУЛ — УВС5 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-27 16:00:002022-07-27 ХОВД — ДОРНОГОВЬ3 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-07-27 13:30:002022-07-27 ГОВЬСҮМБЭР — СҮХБААТАР8 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-27 11:00:002022-07-27 ОРХОН — ДОРНОД2 - 2Full Time21 ААШТ2022
2022-07-26 18:00:002022-07-26 ЗАВХАН — БАЯН-ӨЛГИЙ0 - 9Full Time21 ААШТ2022
2022-07-26 16:00:002022-07-26 СЭЛЭНГЭ — ТӨВ2 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-26 14:00:002022-07-26 ГОВЬ-АЛТАЙ — ХЭНТИЙ8 - 1Full Time21 ААШТ2022
2022-07-26 12:00:002022-07-26 АРХАНГАЙ — ӨМНӨГОВЬ0 - 9Full Time21 ААШТ2022
2022-07-24 17:30:042022-07-24 СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮД5 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-24 14:30:042022-07-24 БУГАНУУД - ХАРААЦАЙ0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-24 11:30:042022-07-24 ТУЛНУУД - ХАД1 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-10 19:00:122022-07-10 ХОВД - ЧОНОНУУД3 - 0ХАСАГДАХ ШАТ2022
2022-07-10 13:00:442022-07-10 ДЭРЭН - ХАРААЦАЙ0 - 6ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-09 19:00:442022-07-09 БУГАНУУД - СТОРМ0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-09 16:00:442022-07-09 ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮД1 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-08 19:00:122022-07-08 ЧОНОНУУД - ХОВД2 - 1ХАСАГДАХ ШАТ2022
2022-07-06 10:00:442022-07-06 ДЭРЭН - СТОРМ0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-04 10:00:442022-07-04 ТУЛНУУД - БУГАНУУД0 - 3ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-03 15:30:312022-07-03 СИТИ - УЛААНБААТАР3 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-07-03 15:30:202022-07-03 БУГАНУУД - ЭРЧИМ0 - 5ДЭЭД ЛИГ2022
2022-07-03 12:30:322022-07-03 ЛИОНС - ДЭРЭН2 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-07-03 12:30:122022-07-03 ХОВД - АТЛЕТИК4 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-07-03 10:00:442022-07-03 ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙ0 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-02 19:00:432022-07-02 ХАНГАРЬД - ФАЛКОНС1 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-07-01 19:00:442022-07-01 СТОРМ - ХАД0 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-07-01 16:00:442022-07-01 БУГАНУУД - ДЭРЭН7 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-06-30 19:00:502022-06-30 АТЛЕТИК - ЛИОНС0 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-30 16:00:512022-06-30 ХОВД - БУГАНУУД0 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-30 13:00:372022-06-30 УЛААНБААТАР - ЭРЧИМ1 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-29 19:00:312022-06-29 ДЭРЭН - ХАНГАРЬД4 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-29 16:00:552022-06-29 ФАЛКОНС - СИТИ0 - 5ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-26 19:00:582022-06-26 БУГАНУУД - УЛААНБААТАР1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-26 16:00:442022-06-26 ЛИОНС - ХОВД2 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-26 13:00:432022-06-26 ХАНГАРЬД - АТЛЕТИК2 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-26 10:00:442022-06-26 ХАД - ЗӨГИЙНҮҮД1 - 2ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-06-25 16:00:352022-06-25 СИТИ - ДЭРЭН3 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-25 13:00:312022-06-25 ЭРЧИМ - ФАЛКОНС3 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-23 19:00:172022-06-23 ЛИОНС - БУГАНУУД1 - 9ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-23 16:00:202022-06-23 ХОВД - ХАНГАРЬД1 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-23 13:00:052022-06-23 АТЛЕТИК - СИТИ0 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-22 19:00:002022-06-22 ДЭРЭН - ЭРЧИМ1 - 4ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-22 16:00:392022-06-22 ФАЛКОНС - УЛААНБААТАР0 - 2ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-20 19:00:122022-06-20 СИТИ - ХОВД1 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-20 16:00:002022-06-20 ХАНГАРЬД - ЛИОНС1 - 0ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-19 19:00:032022-06-19 БУГАНУУД - ФАЛКОНС3 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-19 16:00:422022-06-19 УЛААНБААТАР - ДЭРЭН2 - 3ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-19 13:00:192022-06-19 ЭРЧИМ - АТЛЕТИК2 - 1ДЭЭД ЛИГ2022
2022-06-19 10:00:442022-06-19 ХАРААЦАЙ - ХАД2 - 0ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2022
2022-06-18 13:00:442022-06-18