21 ААШТ – Үр дүн

21 аймгийн АШТ-ний тоглолтуудын үр дүн нэгдсэн байдлаар.

21 ААШТ Үр дүн

2 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

БАЯН-ӨЛГИЙ — ТӨВ

0 - 3
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

СЭЛЭНГЭ - ӨМНӨГОВЬ

1 - 2
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

УВС — ДАРХАН

4 - 0
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ОРХОН - ДОРНОД

2 - 2
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ТӨВ — ӨМНӨГОВЬ

4 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

БАЯН-ӨЛГИЙ — СЭЛЭНГЭ

2 - 2
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ДАРХАН — ОРХОН

0 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ДОРНОД — УВС

(8)
9 - 0
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

БАЯН-ӨЛГИЙ — АРХАНГАЙ

(8)
11 - 3
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ХӨВСГӨЛ — ЗАВХАН

(7)
0 - 0
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ДОРНОГОВЬ — УВС

(7)
1 - 4
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ХОВД — ДАРХАН

(7)
8 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ДОРНОД — СҮХБААТАР

(7)
4 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ОРХОН — ГОВЬСҮМБЭР

(6)
0 - 7
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ХЭНТИЙ — СЭЛЭНГЭ

(6)
1 - 5
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ГОВЬ-АЛТАЙ — ТӨВ

(6)
3 - 3
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ХӨВСГӨЛ — ӨМНӨГОВЬ

(6)
3 - 7
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ЗАВХАН — АРХАНГАЙ

(5)
6 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

УВС — ХОВД

(5)
0 - 5
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ДОРНОГОВЬ — ДАРХАН

(5)
0 - 5
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

СҮХБААТАР — ОРХОН

(5)
2 - 0
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ДОРНОД — ГОВЬСҮМБЭР

(4)
0 - 0
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ӨМНӨГОВЬ — БАЯН-ӨЛГИЙ

(4)
3 - 8
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

АРХАНГАЙ — ХӨВСГӨЛ

(3)
0 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

СЭЛЭНГЭ — ГОВЬ-АЛТАЙ

(3)
1 - 18
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ХЭНТИЙ — ТӨВ

(3)
3 - 2
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

БАЯН-ӨЛГИЙ — ХӨВСГӨЛ

(3)
15 - 2
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ӨМНӨГОВЬ — ЗАВХАН

(2)
5 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ДАРХАН-УУЛ — УВС

(2)
3 - 2
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ХОВД — ДОРНОГОВЬ

(2)
8 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ГОВЬСҮМБЭР — СҮХБААТАР

(2)
2 - 2
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ОРХОН — ДОРНОД

(1)
0 - 9
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ЗАВХАН — БАЯН-ӨЛГИЙ

(1)
2 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

СЭЛЭНГЭ — ТӨВ

(1)
8 - 1
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

ГОВЬ-АЛТАЙ — ХЭНТИЙ

(1)
0 - 9
21 ААШТ
Улаангом, Төв цэнгэлдэх

АРХАНГАЙ — ӨМНӨГОВЬ